Γενικά Στοιχεία

Επώνυμο: Λάμπρου
Όνομα: Ευαγγελία
Ημ/νία Γέννησης: 16 Νοεμβρίου 1965
Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 45 - Καστέλλα - Πειραιάς 18533
Τηλέφωνο: 2104135948 – 2107722737
Email: litsal@central.ntua.gr litsal@survey.ntua.gr
Ιστοσελίδα: http://users.ntua.gr/litsal
Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά
Μέλος:
  • Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), Αρ.Μητρ. 57416
  • Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ)
  • Ένωσης Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ)
  • EGU (European Geosciences Union)
  • IAG (International Association of Geodesy)
Πτυχίο Μελετητή: Τάξη Α, Κατηγορίες 10 & 16, Αρ.Μητρ. 10358