Επικοινωνία

Διεύθυνση Κατοικίας

Μ. Αλεξάνδρου 45

Καστέλλα - Πειραιάς τ.κ. 18533

2104135948

Διεύθυνση Εργασίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Τομέας Τοπογραφίας

Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας

Ηρώων Πολυτεχνείου 9

Ζωγράφου - Αθήνα τ.κ. 15780

2107722737

fax: 2107722728