Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες

Προπτυχιακά Μαθήματα

Ανάθεση διδασκαλίας

2005 – 2018 Ειδικά Θέματα Γεωδαισίας του 6ου εξαμήνου της ΣΑΤΜ του ΕΜΠ 13 εξάμηνα
2005 – 2018 Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΙΙ καλοκαιρινό μάθημα του 6ου εξαμ., πρακτική άσκηση της ΣΑΤΜ του ΕΜΠ 13 εξάμηνα
2006 – 2017 Γεωδαιτικές Εφαρμογές του 4ου εξαμήνου της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ 11 εξάμηνα
2007 – 2018 Τεχνική Γεωδαισία, μάθημα θέμα του 9ου εξαμήνου της ΣΑΤΜ του ΕΜΠ 11 εξάμηνα
2009 – 2018 Γεωδαισία Ι του 2ου εξαμήνου της ΣΑΤΜ του ΕΜΠ 9 εξάμηνα
2010 - 2018 Αποτυπώσεις μνημείων, μάθημα θέμα του 9ου εξαμήνου της ΣΑΤΜ του ΕΜΠ 8 εξάμηνα
2017 - 2019 Γεωδαισία του 3ου εξαμήνου της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ 2 εξάμηνα

Συμμετοχή σε διδασκαλία ασκήσεων

1990 – 2005 Επιβλέπουσα στις Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΙΙ (καλοκαιρινό μάθημα του 6ου εξαμ. ΣΑΤΜ) για την τοπογραφική αποτύπωση και Κτηματογράφηση των Οικισμών των νήσων Κάσου, Κιμώλου, Τήλου και Οινουσσών (σύνταξη Τοπογραφικών - Κτηματογραφικών διαγραμμάτων και Κτηματολογικών Πινάκων Φερομένων ιδιοκτητών Τύπου Α και τύπου Β) 16 έτη
1990 – 1996 Γεωδαισία Ι του 3ου εξαμήνου, της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών 6 εξάμηνα
1990 – 1996 Γεωδαισία ΙΙ του 4ου εξαμήνου, της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών 6 εξάμηνα
1990 – 1996
1997 – 1998
Ειδικά Θέματα Γεωδαισίας του 5ου εξαμήνου της Σχολής Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών 7 εξάμηνα
1990 – 1996
1997 – 1998
Ειδικές Γεωδαιτικές Αποτυπώσεις του 6ου εξαμήνου της Σχολής Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών 7 εξάμηνα
1996 – 1997
2008 – 2009
Όργανα & Μέθοδοι του 3ου εξαμήνου, της Σχολής Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών 2 εξάμηνα
1996 – 1997 Τοπογραφικές Αποτυπώσεις - Χαράξεις του 4ου εξαμήνου, της Σχολής Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών 1 εξάμηνο
1996 – 1997
1998 – 2007
Τεχνική Γεωδαισία του 9ου εξαμήνου, της Σχολής Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών 1 εξάμηνο
1999 – 2000 Αποτυπώσεις Μνημείων του 9ου εξαμήνου, της Σχολής Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών 1 εξάμηνο
1998 – 2005 Ειδικά Θέματα Γεωδαισίας του 6ου εξαμήνου της Σχολής Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών 7 εξάμηνα
1998 – 2005 Τεχνική Γεωδαισία του 9ου εξαμήνου της Σχολής Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών 7 εξάμηνα
2001 – 2016 Γεωδαιτική Αστρονομία του 6ου εξαμήνου της Σχολής Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών 16 εξάμηνα
2004 – 2005 Γεωδαισία IV του 5ου εξαμήνου της Σχολής Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών 1 εξάμηνο


Μεταπτυχιακά Μαθήματα

2005 - 2018 Διδασκαλία Μετρήσεων ακριβείας – Εφαρμογές, στο μάθημα Προχωρημένες Μέθοδοι Τεχνικής & Βιομηχανικής Γεωδαισίας του ΔΠΜΣ Γεωπληροφορική 12 εξάμηνα

Εργαστήρια μετρήσεων και γεωδαιτικών οργάνων των μεταπτυχιακών μαθημάτων:

1999 – 2012 Συλλογή χωρικών δεδομένων και εντοπισμός του ΔΠΜΣ Γεωπληροφορική 13 εξάμηνα
1999 – 2012 Αποτυπώσεις μνημείων με τοπογραφικές μεθόδους Α’ Κατεύθυνση Συντήρηση και αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων του ΔΠΜΣ Προστασία Μνημείων 13 εξάμηνα