ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ

Δρ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ

Καθηγήτρια ΕΜΠ

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

Φ = 37° 58' 29.655'', Λ = 23° 46' 39.543''

Η σελίδα περιλαμβάνει ενημερωτικά στοιχεία και υλικό από τις διδακτικές, ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες της Δρ. Ευαγγελίας Λάμπρου, περιλήψεις και τα πλήρη κείμενα από δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες.