ΛΗΔΑ ΣΤΑΜΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ατομικά στοιχεία

Επάγγελμα                                                      Τοπογράφος Μηχανικός

Ιδιότητα                                                           ΕΤΕΠ-ΠΕ5, ΣΑΤΜ

Διεύθυνση εργασίας                                      Εργαστήριο Χαρτογραφίας ΣΑΤΜ ΕΜΠ

                                                                        Ηρώων Πολυτεχνείου 9

                                                                        15780 Ζωγράφου

Τηλέφωνο εργασίας                                        2107721378

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου         lestamou@central.ntua.gr

           

Σπουδές και Επιμόρφωση


 

1970-1982         Βασική και Μέση Εκπαίδευση. Βαθμός Απολυτηρίου 18 11/12 (­­ Άριστα)

1982-1987         Σπουδές στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Διπλωματική Εργασία στη Θεματική Χαρτογραφία με θέμα ‘Χαρτογραφική Απόδοση Γεωγραφικών ΠΛηροφοριών των χωριών του Πηλίου’. Βαθμός 10.0 (Δέκα). Βαθμός Διπλώματος 7.52 (Λίαν Καλώς).

1989                 Εκπαίδευση διάρκειας τριών εβδομάδων στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S) ARC/INFO που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεμικού Ναυτικού.

1991                 Εκπαίδευση διάρκειας μίας εβδομάδας στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S) ARC/INFO με θέμα ‘Advanced ARC/INFO’ που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της  ESRI στο Redlands (U.S.A.).

1993                 Εκπαίδευση διάρκειας μίας εβδομάδας με αντικείμενο τη ‘Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων σε περιβάλλον ARC/INFO

1994                 Μεταπτυχιακή σπουδάστρια Σ.Α.Τ.Μ.-Ε.Μ.Π.

1995                 Εκπαίδευση στο σχεσιακό σύστημα Βάσεων Δεδομένων Ingres

1997                 Εκπαίδευση στη Διαχείριση λειτουργικού συστήματος Unix (Unix Administration)

1999                 Εκπαίδευση στο ARC/INFO version 8

2000                 Εκπαίδευση στο Arcview

2000                 Εκπαίδευση στη Visual Basic για το ARC/INFO και Arcview

2002                 Εκπαίδευση στη Visual Basic για Windows

2009                 Εκπαίδευση στο ArcGIS 10.0 Production Mapping

Επαγγελματική Δραστηριότητα

1988-1999         Υδρογραφική Υπηρεσία ΠΝ, Μηχανογραφικό Κέντρο με αντικείμενο την Ανάπτυξη Υδρογραφικών και Χαρτογραφικών Εφαρμογών σε περιβάλλον συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (ARC/INFO).

1999-2003         Υδρογραφική Υπηρεσία ΠΝ, Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Ναυτικών Χαρτών, Τμήμα Ψηφιακών Γεωγραφικών Πληροφοριών και Βάσεων Δεδομένων με αντικείμενο την υποστήριξη της χαρτογραφικής παραγωγής με ψηφιακές μεθόδους, τη συντήρηση και επέκταση της χαρτογραφικής Βάσης Δεδομένων της ΥΥ, την Ανάπτυξη Υδρογραφικών και Χαρτογραφικών Εφαρμογών σε ψηφιακό περιβάλλον, την τεχνική υποστήριξη θεμάτων Δικαίου Θαλάσσης και την ανταλλαγή ψηφιακών γεωγραφικών πληροφοριών.

2003 έως σήμερα     Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Εργαστήριο Χαρτογραφίας με κύριο αντικείμενο την υποστήριξη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.

Αντικείμενο απασχόλησης και εργασίες

Κύριο αντικείμενο απασχόλησης είναι η εκτέλεση χαρτογραφικών εργασιών για την υποστήριξη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας της Σ.Α.Τ.Μ. και πιο συγκεκριμένα:

-         Η δημιουργία και ενημέρωση Βάσεων Γεωγραφικών Δεδομένων σε περιβάλλον Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (ArcGIS).

-         Η επεξεργασία και ανάλυση γεωγραφικών / χαρτογραφικών δεδομένων.

-         Η ανάπτυξη λογισμικού σε περιβάλλον Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (ArcGIS).

-         Η σχεδίαση συμβόλων και δημιουργία βιβλιοθηκών  χαρτογραφικών συμβόλων  σε περιβάλλον ArcGIS, CorelDraw και Adobe Photoshop.

-         Η κατασκευή αρχιτεκτονικών για την παραγωγή χαρτών διαφόρων κατηγοριών.

-         Η κατασκευή χαρτογραφικών υποβάθρων.

-         Η σύνθεση χαρτών και παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων.

-         Η δημιουργία και επεξεργασία ψηφιακών μοντέλων εδάφους.

-         Η δημιουργία και διαχείριση γραφικών σε περιβάλλον  CorelDraw και Adobe Photoshop

-         Η διαχείριση χρώματος εικόνων σε περιβάλλον Macbeth Colour Management System.

-         Η υποστήριξη μαθημάτων του προπτυχιακού κύκλου σπουδών της ΣΑΤΜ και πιο συγκεκριμένα των κάτωθι:

·         Τεχνικές και Τοπογραφικές Σχεδιάσεις

·         Χαρτογραφία Ι

·         Ψηφιακή Χαρτογραφία

-         Η υποστήριξη μαθημάτων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ΔΠΜΣ ‘Γεωπληροφορική’ της ΣΑΤΜ-ΕΜΠ, ΔΠΜΣ  ‘Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων’ της ΣΠΜ-ΕΜΠ και ΔΠΜΣ ‘Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη’ της ΣΝΜ-ΕΜΠ και πιο συγκεκριμένα των κάτωθι:

·         Επεξεργασία, Ανάλυση και Απόδοση Χωρικών Δεδομένων (ΔΠΜΣ ‘Γεωπληροφορική’)

·         Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στους Υδατικούς Πόρους (ΔΠΜΣ  ‘Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων’)

·         Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Βάσεις Δεδομένων στο θαλάσσιο Περιβάλλον (ΔΠΜΣ ‘Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη’)

-         Η παραγωγή εργαστηριακού υλικού με τη μορφή συνόλων δεδομένων (data sets) και σημειώσεων, για την υποστήριξη των διδακτικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα.

-         Η υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στην εκπόνηση εργασιών στο πλαίσιο των σπουδών τους.

Εκπαιδευτική Εμπειρία

1991-1999                  Διδασκαλία συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών σε προγράμματα εκπαίδευσης GIS στη Σχολή Αγρονόμων –Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π., στη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, στη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, στους Δήμους Χαϊδαρίου, Νίκαιας, Καλλιθέας, Καισαριανής, στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δήμων Ανατολικής Αττικής και στο ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. Σύνολο δεκατρία (13) σεμινάρια.

1999-2014         Διδακτική βοήθεια στο μάθημα της Γενικής Χαρτογραφίας της Σ.Α.Τ.Μ. – Ε.Μ.Π. για τα ακαδημαϊκά έτη από το 1999-2000 έως και 2013-2014.

2004-2014        Διδακτική βοήθεια στο μάθημα της Ψηφιακής Χαρτογραφίας της Σ.Α.Τ.Μ. – Ε.Μ.Π. για τα ακαδημαϊκά έτη από το 2004-2005 έως και 2013-2014.

1999-2000         Διδακτική βοήθεια και διαλέξεις στο μάθημα «Ειδικά Κεφάλαια Χαρτογραφίας» του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Σ.Α.Τ.Μ. – Ε.Μ.Π.  «Δ.Π.Μ.Σ. Γεωπληροφορική».

2003-2014   Διδακτική βοήθεια στο μάθημα «Επεξεργασία, Ανάλυση και Απόδοση  Χωρικών Δεδομένων» του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Σ.Α.Τ.Μ. – Ε.Μ.Π. «Δ.Π.Μ.Σ. Γεωπληροφορική» για τα ακαδημαϊκά έτη από το 2003-2004 έως και 2013-2014.

2004-2014         Διδακτική βοήθεια στο μάθημα «Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στους Υδατικούς Πόρους» του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Σ.Π.Μ.-Ε.Μ.Π. «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» για τα ακαδημαϊκά έτη από το 2003-2004 έως και 2013-2014.

2005-2007         Συμμετοχή στη διδασκαλία  του μαθήματος «Υδρογραφία-Ωκεανογραφία»  με 16 διδακτικές ώρες για «Ασκήσεις Ψηφιακής Ναυτικής Χαρτογραφίας»  στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων για το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 και με 20 διδακτικές ώρες  για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007.

2009                 Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Θεωρία και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών» στο πλαίσιο της δράσης «Εκπαίδευση Μηχανικών σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» του ΤΕΕ.

2004-2005,        Διδακτική βοήθεια στο μάθημα «Βάσεις δεδομένων για την παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος» του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Σ.Ν.Μ.Μ.-Ε.Μ.Π. «Ναυτική θαλάσσια τεχνολογία και επιστήμη» για το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005.

2011-2014         Διδακτική βοήθεια στο μάθημα «Βάσεις δεδομένων για την παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος» του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Σ.Ν.Μ.Μ.-Ε.Μ.Π. «Ναυτική θαλάσσια τεχνολογία και επιστήμη» για τα ακαδημαϊκά έτη 2011-12012, 2012-2013 και 2013-2014.

2011-2014         Διδακτική βοήθεια στο μάθημα «Τεχνικές και Τοπογραφικές Σχεδιάσεις» της Σ.Α.Τ.Μ. – Ε.Μ.Π. για τα ακαδημαϊκά έτη από το 2011-2012 έως και το 2013-2014

Χαρτογραφική Εμπειρία και Δραστηριότητα

1. Ανάλυση - σχεδίαση σύνθεσης και παραγωγής ψηφιακών χαρτών με βάση, κυρίως,  την ανάπτυξη προγραμμάτων λογισμικού σε περιβάλλον Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών:

2. Ανάλυση Έργου

3. Σχεδίαση Χαρτογραφικής Βάσης Δεδομένων

4. Αυτοματοποίηση και έλεγχος πληρότητας της διαδικασίας εισαγωγής στη Χαρτογραφική Βάση Δεδομένων, χωρικών και περιγραφικών δεδομένων για χαρτογραφικά στοιχεία που προέρχονται από διάφορες πηγές και μορφές, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους εισαγωγής.

5. Υπολογισμός και κατασκευή του πλαισίου και των υποδιαιρέσεων του δικτύου Μεσημβρινών και Παραλλήλων σε Ορθή Μερκατορική Προβολή για το Ναυτικό Xάρτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού.

6. Ανάπτυξη εφαρμογής για την ψηφιοποίηση βαθών από υδρογραφικά διαγράμματα με ταυτόχρονη εκχώρηση ιδιοτήτων (attributes).

7. Σχεδίαση συμβόλων και δημιουργία βιβλιοθηκών συμβόλων και γραμματοσειρών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού.

8. Αυτοματοποίηση χαρτογραφικής σύνθεσης χάρτη:

-      Ορισμός χαρτογραφικών χαρακτηριστικών

-      Σχεδίαση  της μορφής (layout) του χάρτη

-      Λογική ή/και χωρική επιλογή στοιχείων

-      Απόδοση ονοματολογίας

-      Επιλογή, καθορισμός και απόδοση συμβόλων σε χαρτογραφικά στοιχεία

-      Κατασκευή ανεμολογίου

-      Διαχείριση και βελτιστοποίηση των επιμέρους στοιχείων του χάρτη

-      Δημιουργία αρχείου γραφικών

-      Παραγωγή hardcopy

9.       Αυτοματοποίηση χαρτογραφικής παραγωγής:

-      Εισαγωγή δεδομένων (data entry)

-      Προβολικός μετασχηματισμός

-      Επεξεργασία δεδομένων

-      Σύνθεση χάρτη

-      Χρωματικός διαχωρισμός

10.    Ανάπτυξη εφαρμογών για τη διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και την έκδοση αναφορών (reports).

11.   Συμμετοχή στην ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης κτηματολογικών πληροφοριών για την ΑΝΔΗΠ, σε συνεργασία με το γραφείο μελετών ΑΜΑ (1993-94).

Σύνθεση και Παραγωγή Χαρτογραφικού Υλικού

1.       Παραγωγή ψηφιακών χαρτογραφικών δεδομένων σε διάφορες μορφές (formats) για την υποστήριξη τακτικών και επιχειρησιακών συστημάτων του Πολεμικού Ναυτικού.

2.        Δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων βυθού και παραγωγή σειράς εικοσιπέντε (25) αντίστοιχων θεματικών χαρτών.

3.       Κατασκευή αρχιτεκτονικών για την παραγωγή τριανταδύο (32) ναυτικών χαρτών διαφόρων κλιμάκων.

4.       Κατασκευή χάρτη περιοχής Ν. Κέρκυρας για πιλοτική εφαρμογή ψηφιακού χρωματικού διαχωρισμού και εκτύπωση offset.

5.       Κατασκευή χάρτη Λιμενικών Αρχών με ψηφιακό χρωματικό διαχωρισμό και παραγωγή των  films για εκτύπωση offset.

6.       Κατασκευή έξι (6) χαρτών Πεδίων Βολής.

7.       Κατασκευή τεσσάρων (4) χαρτών απαγορευμένων περιοχών με ψηφιακό χρωματικό διαχωρισμό και παραγωγή των  films για εκτύπωση offset για ανάγκες Διοίκησης Υποβρυχίων Πολεμικού Ναυτικού.

8.       Κατασκευή σαράντα (40) φύλλων υποτυπώσεως για ανάγκες Διοίκησης Υποβρυχίων Πολεμικού Ναυτικού.

9.       Κατασκευή είκοσι (20) Χαρτών Δικαίου Θαλάσσης.

10.   Σύνθεση δεκατεσσάρων (14) ψηφιακών χαρτών (poster maps) στα πλαίσια της συνεργασίας του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας με τη Eurostat.

Ανακοινώσεις σε Εθνικά Συνέδρια

1.     Τσούλος Λ., Στάμου Λ.: ‘Βελτιστοποίηση της μεθοδολογίας εισαγωγής στοιχείων στη βάση δεδομένων’. 1η συνάντηση χρηστών του συστήματος ARC/INFO. Αθήνα 1991.

2.     Στάμου Λ.: ‘Ψηφιακή Χαρτογραφία και Ναυτιλιακοί Χάρτες’. 1ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας με θέμα ‘Προβλήματα και προοπτικές της Ελληνικής Χαρτογραφίας’. Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας (ΧΕΕΕ), Θεσσαλονίκη 1994, πρακτικά σελ. 95-104

3.     Φιλιππακοπούλου Β., Νάκος Β., Στάμου Λ. ‘Χαρτογραφική οπτικοποίηση των δεικτών της δημογραφικής εξέλιξης’. Συνέδριο με θέμα ‘Οι Χωρικές Διαστάσεις των Δημογραφικών Δεδομένων’. Πανεπιστήμιο θεσσαλίας, Βόλος 2001, πρακτικά σελ. 167-175.

4.     Στάμου Λ., Τσούλος Λ.: “Η Εξελικτική Πορεία του Συμβολισμού στο  Ναυτιλιακό Χάρτη”. 7ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας με θέμα ‘Νησιωτική Χαρτογραφία’, Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας (ΧΕΕΕ), Μυτιλήνη 2002.

5.     Νάκος Β., Φιλιππακοπούλου Β., Στάμου Λ.: “Η επίδραση της γενίκευσης στη μέτρηση του μήκους των ακτογραμμών της Ελλάδας”. 7ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας με θέμα ‘Νησιωτική Χαρτογραφία’, Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας (ΧΕΕΕ), Μυτιλήνη 2002.

Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια

1. Aga E., Christodoulou A., Dalakis N., Filippakopoulou B. Lafazani P., Myridis M., Stamou L. ‘The artistic-symbolic approach of Modern Greek Urban Cartography [1840-1920]’. 26th International Cartographic Conference, Dresden, Germany 2013.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

1.     Συμμετοχή στην ομάδα εκπόνησης μελέτης με θέμα ‘Ερευνα για την ανόρθωση και διαχείριση υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων – Η περίπτωση του περιαστικού δάσους του Υμηττού’  σε συνεργασία με τη Δασική Σχολή ΑΠΘ (ερευνητικό πρόγραμμα)

2.     Συμμετοχή στην ομάδα εκπόνησης του ερευνητικού προγράμματος  WERATLAS - Wave Energy Resource Atlas in EuropeJ  OU2-CT-930-0390 του Τμήματος Ναυπηγών  Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Αθανασούλης, Καθηγητής Ε.Μ.Π. [1993-1996]

3.     Συμμετοχή στην ομάδα εκπόνησης του ερευνητικού προγράμματος 63/902 ‘GISCO Cartography - SOEC No 87280003/98’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Χαρτογραφίας  Ε.Μ.Π. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λ. Τσούλος, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. [Μάρτιος 1998 - Μάρτιος 1999]

4.     Συμμετοχή στην ομάδα εκπόνησης του ερευνητικού προγράμματος 63/1038 ‘GISCO Map Design - Production SOEC No 9728001/99 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Χαρτογραφίας  Ε.Μ.Π. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λ. Τσούλος, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. (Μάρτιος 1999 – Μάρτιος 2000)

5.     Συμμετοχή στην ομάδα εκπόνησης του ερευνητικού προγράμματος 63/1155 ‘GISCO  Statistical Mapping - SOEC 72800001/00’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Χαρτογραφίας Ε.Μ.Π.. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λ. Τσούλος,  (Μάρτιος 2000 - Μάρτιος 2001)

6.     Συμμετοχή στην ομάδα εκπόνησης του έργου με τίτλο ‘Ανάπτυξη τεχνο-οικονομικού υποδείγματος για λογαριασμό του Ο.Τ.Ε.’ του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Καλογήρου, Επίκ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

7.     Συμμετοχή στην ομάδα εκπόνησης του ερευνητικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 63/1231 ‘Statistical Atlas of the European UnionSTATLAS’, IST 2000, που υλοποιείται από το Εργαστήριο Χαρτογραφίας Ε.Μ.Π. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λ. Τσούλος, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. (2001 –2004).

8.   Συμμετοχή στην ομάδα εκπόνησης του ερευνητικού προγράμματος “Αναμόρφωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαιδευτικού Υλικού Δημιουργία Υποστηρικτικού Υλικού για το Γυμνάσιο”. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Γεωμορφολογικός, Πολιτικός Χάρτης της Ελλάδος. Επιστημονικός Υπέυθυνος Ν. Σουλακέλλης

9.  Συμμετοχή στην ομάδα εκπόνησης του ερευνητικού προγράμματος “Αναμόρφωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαιδευτικού Υλικού Δημιουργία Υποστηρικτικού Υλικού για το Γυμνάσιο”. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Γεωμορφολογικός, Πολιτικός Χάρτης της Ελλάδος. Επιστημονικός Υπέυθυνος Ν. Σουλακέλλης

10.            Συμμετοχή στην ομάδα εκπόνησης του ερευνητικού προγράμματος “Αναμόρφωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαιδευτικού Υλικού Δημιουργία Υποστηρικτικού Υλικού για το Γυμνάσιο”. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Γεωμορφολογικοί χάρτες (Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής, N. Αμερικής,Β. Αμερικής, Αυστραλίας, Παγκόσμιος). Επιστημονικός Υπέυθυνος Ν. Σουλακέλλης

11.  2002-2004 Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας ΕΜΠ «ΘΑΛΗΣ». Αξιολόγηση της επιλεκτικότητας των οπτικών μεταβλητών.

12.  Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα #63166200 «Υποστήριξη Χαρτογραφικών Δραστηριοτήτων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Κύπρου» (2008). Επιστημονικός Υπεύθυνος Λ. Τσούλος