ΟΜIΛΙΕΣ

 

Ο ρόλος της βιομηχανίας βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας

Διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση της μελέτης του ΙΟΒΕ «Ο ρόλος της Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας», 28 Σεπτεμβρίου 2021

[55:55-1:09:00] [1:18:00-1:21:00]

Προϋπόθεση Ανάκαμψης Κατασκευαστικού Κλάδου: Καθολική Μεταρρύθμιση με Ορθόδοξη Προσέγγιση

Ημερίδα «Στρατηγική Μεταρρυθμίσεων στον Τεχνικό Κλάδο: Μνημόνιο Συναντίληψης Φορέων», ΣΑΤΕΣΤΕΑΤΣΕΓΜ, Αμφιθέατρο ΤΜΕΔΕ, Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2018

A Strategy Proposal for Road Infrastructure Development in Recession Times

International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 3-9 Νοεμβρίου 2017

Τα τρία ταύτα: Value Engineering, Καινοτόμος Χρηματοδότηση και Υγιής Ανταγωνισμός

Συνέδριο ΣΕΓΜ 2017, Ηλέκτρα Palace, Θεσσαλονίκη, 29-30 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόταση Ισόρροπης Ανάπτυξης Έργων Υποδομής Χερσαίων Μεταφορών στην Αττική χωρίς Χρηματοδοτική Συμβολή του Δημοσίου

Ημερίδα Δήμου Ηλιούπολης, 15 Δεκεμβρίου 2016

 

Planning, Designing and Scheduling Infrastructure Projects in Recession Times

64th European Council of Civil Engineers General Meeting: Building the future: The road to prosperity is always under construction, Αμφιθέατρο ΤΕΕ, 20 Οκτωβρίου 2016

Πώς μπορούν να συμβάλλουν οι Μελετητές στην υπέρβαση της κρίσης;

Γενική Συνέλευση ΣΕΓΜ, Ξενοδοχείο Crowne Plaza, 17 Δεκεμβρίου 2015

Τί μπορεί να γίνει;

Ημερίδα ΣΤΕΑΤ, «Δημόσια Έργα: Βέλτιστο Κόστος για Μέγιστο Κοινωνικό Όφελος», Αμφιθέατρο Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 18 Νοεμβρίου 2015

Επιστημονικός Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών Έργων στην Ελλάδα του σήμερα:

Προβλήματα, Προκλήσεις, Προτάσεις

Ημερίδα Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 17 Ιουνίου 2008