Βιβλία

                                       

2018

Λαμπρόπουλος Σ., «Ιστορική αναδρομή στην ανάπτυξη των Υποδομών της Ελλάδας (1887-2017) – Οδικό Δίκτυο», Συλλογικός Τόμος “130 Χρόνια Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Μητέρα – τροφός της Ελληνικής Τεχνολογίας: Ιστορική αναδρομή στην ανάπτυξη των υποδομών της Ελλάδας 1887-2017”, σελ.235-270, ISBN 978-618-82612-5-9.

2014

Λαμπρόπουλος Σ., Μαρινέλλη Μ. και Πετρουτσάτου Κ., «Δομικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι», σελίδες 283,ISBN 978-960-93-6280-1.

2006

Λαμπρόπουλος Σ., «Εισαγωγή στην Παραγωγή Τεχνικών Έργων», σελίδες 190, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Έκδοση ΕΜΠ.

2005

Λαμπρόπουλος Σ., «Διαχείριση Μεγάλων Έργων στην Ελλάδα: Οι Καινοτομίες της Εγνατία Οδός Α.Ε, Συλλογικός Τόμος “Project Management: Η Ελληνική Εμπειρία”, σελ.113 -135, Εκδ. Προπομπός, ISBN 960-7860-49-7.

2002

Καρλαύτης Μ., Λαμπρόπουλος Σ., «Επιχειρησιακή Έρευνα για Πολιτικούς Μηχανικούς», σελίδες 330, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Έκδοση ΕΜΠ.

1988

Κοπανέζου Ε., Λαμπρόπουλος Σ., «Λειτουργική Ανάλυση Χωματουργικών Εργασιών: Εφαρμογές», σελίδες 100, Αθήνα.