Επιστημονικές και Επαγγελματικές Δραστηριότητες

 

 

 

·      Πρόεδρος της Management Committee του 4ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Transport Research Arena, Αθήνα, Απρίλιος 2012 (Συνδιοργανωτές: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, CEDR και 3 Ευρωπαϊκές Πλατφόρμες Έρευνας στις Μεταφορές. Διάρκεια: 4 ημέρες. Συμμετέχοντες: 1650).

·      Μέλος Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της Γενικής Διεύθυνσης MOVE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, TEN-T Policy Review, Methodology for TEN-T Planning, Final Report, 2010.

·      Πρόεδρος Ινστιτούτου Διαχείρισης και Αξιοποίησης Τεχνικών Έργων (ΙΔΑΤΕ), 2000-2007.

·      Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής PIARC (Παγκόσμιος Οργανισμός Οδοποιίας), 2001-2006.

·      Εκπαιδευτικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ), υπεύθυνος προγράμματος (130 άτομα, συγχρηματοδότηση EC/DGV), 1991 – 1992.

·      Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπειρογνωμόνων για τα Logistics των εμπορευματικών μεταφορών, SAST No 9, EC / DG XII, 1991.

·      Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της ΑSECAP (Secretariat Europeen des Concesionaires d’ Autoroutes à Peage), 1983 – 85.