Κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων Υποδομών

 

 

 

Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ, 1980):

·      Δ΄ τάξης για έργα Οδοποιίας, Υδραυλικά και Οικοδομικά

·      Γ΄ τάξης για έργα Λιμενικά και Βιομηχανικά.

 

1973 – 1981

·      Οδός και δίδυμος πετρελαιαγωγός 48” μήκους 4χλμ.,Μέγαρα, ΕΛΔΑ ΑΕ., 1981.

·    Οικοδομικό συγκρότημα 4000 τ.μ., Αθήνα, 1980.

·    Οδικό και αρδευτικό δίκτυο Κλειδίου Ημαθίας, 25.000 στρέμματα, ΥΠΕΧΩΔΕ, 1979.

·    Οδικό και αρδευτικό δίκτυο Βελβενδού Κοζάνης, 17.000 στρέμματα, Υπουργείο Γεωργίας, 1978.

·    Οδικό και αρδευτικό δίκτυο εκβολών Σπερχειού, 45.000 στρέμματα Υπουργείο Γεωργίας,  1976.

·    Βιομηχανικό κτίριο, ΒΙΟΧΑΛΥΨ Α.Ε., 1975.

·    Κατασκευή αντλιοστασίων Ν. Ζώνης Πηνειού Ηλείας, ΥΠΕΧΩΔΕ, 1974.

·    Ανέγερση κτιρίου Εδρών Γενικών Μαθημάτων ΕΜΠ, 1973.