Μίλλυ Βασιλείου

Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός
Ε.ΔΙ.Π. Ε.Μ. Πολυτεχνείου
Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ. Πολυτεχνείου


e-mail : kvas@survey.ntua.gr
τηλ. +30 210 772 2769 (γραφείο)
fax.  +30 210 772 2594 (γραφείο)
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφος, 157 80, Αθήνα, Ελλάς

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ. Πολυτεχνείου
Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του Ε.Μ.Π.