ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

National Technical University of Athens

School of Mechanical Engineering

Building "E", Second Floor

Thermal Engineering Department

9. Heroon Polytechniou Str., 15780

Zografou Campus, Athens, Greece

Tel.: +30 210 772 1581

Fax: +30 210 772 3670

Email: koronaki@central.ntua.gr

Created by Koronaki Irene

Dr. Koronaki P. Irene

Lecturer