ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Created by Koronaki Irene

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΨΥΞΗ ΙΙ

9ο Εξάμηνο Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

 

· ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

· ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

· ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΥΞΗΣ

 

· ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

 

· ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΣ – ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟΣ

 

· ΤΥΠΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

Þ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ

Þ ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗΣ

Þ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

Þ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

· ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

 

Þ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ – ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΞΗ

Þ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Þ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ

Þ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DESICCANT

Þ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

· ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

 

· ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ

Δρ. Κορωνάκη Ειρήνη

Λέκτορας

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗ ΙΙ—9ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΗΧ.ΜΗΧ.