ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

 

1. Βασικές Αρχές του λογισμικού Mathcad

2. Περιγραφή και ανάλυση εφαρμογών με το Mathcad

· Ενεργειακές απαιτήσεις για θέρμανση και ψύξη σε κτίρια

· Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί

· Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας στο κέλυφος

· Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας στις Η/Μ εγκαταστάσεις

Text Box: Εργασία 1η: Ενεργειακή ανάλυση κτιρίου 
Υπολογισμός θερμικών απωλειών, ηλιακών κερδών, 
θερμικών απωλειών,  ψυκτικών απαιτήσεων του κτιρίου

· Χρήση του λογισμικού για διερεύνηση της απόδοσης θερμικών ηλιακών συστημάτων (Τύποι θερμικών ηλιακών συστημάτων, Μέθοδος F-chart)

· Κύκλοι παραγωγής ψύξης

· Βασικές αρχές ψυχρομετρίας

· Εξατμιστικοί ψύκτες

Text Box: Εργασία 2η: Θερμοδυναμική ανάλυση άμεσου, έμμεσου 
εξατμιστικού ψύκτη

· Ιδανικός ψυκτικός κύκλος συμπίεσης

· Διβάθμιος ψυκτικός κύκλος συμπίεσης

· Θερμαντλίες

· Ψυκτικός κύκλος Brayton

· Θερμοκίνητοι ψύκτες (Ψύκτες απορρόφησης – Ψύκτες προσρόφησης)

Text Box: Εργασία 3η
Υπολογισμός του συντελεστή συμπεριφοράς ψυκτικής μονάδας απορρόφησης με LiBr

· Ψυκτικά συστήματα ανοικτού εξατμιστικού κύκλου (στερεά-υγρά αφυγραντικά μέσα)

Text Box: Εργασία 4η
Αξιολόγηση συστημάτων ανοικτού εξατμιστικού κύκλου με στερεά αφυγραντικά υλικά

· Κύκλοι παραγωγής ισχύος

· Κύκλος Rankine

· Κύκλος Stirling

· Κύκλος αναθέρμανσης

· Κύκλος αναγέννησης

Text Box: Εργασία 5η Θερμοδυναμική ανάλυση μηχανής Stirling—
Ισοθερμοκρασιακή ανάλυση

 

 

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ—7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΗΧ.ΜΗΧ.

Δρ. Κορωνάκη Ειρήνη

Λέκτορας

Created by Koronaki Irene