Δρ. Κορωνάκη Ειρήνη

Λέκτορας

Μαθήματα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Βασικές έννοιες και ορισμοί. Πρώτο Θερμοδυναμικό Αξίωμα. Τέλειο Αέριο. Κυκλικές Μεταβολές. Κύκλος Carnot τελείου αερίου. Αναστρέψιμα και μη φαινόμενα. Δεύτερο Θερμοδυναμικό Αξίωμα. Κύκλος Carnot οποιουδήποτε εργαζόμενου μέσου. Θερμοδυναμική κλίμακα θερμοκρασιών. Εντροπία. Διαγράμματα Τ-S και Η-S (Μοllier). Θερμοδυναμική Πιθανότητα, θεωρητική εντροπία ανάμιξης. Εντροπία μη αναστρέψιμων μεταβολών. Σχέσεις Maxwell και Τds, Θερμοδυναμική δυο φάσεων, Ατμοποίηση, Διάγραμματα. Πίνακες Ατμών, πραγματικά αέρια, θερμοδυναμική παράσταση αναστρέψιμων διεργασιών, Στραγγαλισμός Joule-Thomson, Καταστατικές εξισώσεις (Εξίσωση VDW), Θερμοχωρητικότητα πραγματικών αερίων, θερμοδυναμικοί κύκλοι. RANKINE. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

 

 

 

Συνιστώσες ψυκτικών εγκαταστάσεων. Συμπιεστές εμβολοφόροι, περιστρεφομένου τυμπάνου, κοχλιόμορφοι και φυγοκεντρικοί. Συμπυκνωτές αερόψυκτοι και υδρόψυκτοι. Ατμοποιητές ψύξης αέρα και ψύξης νερού. Διατάξεις και εξαρτήματα στραγγαλισμού, ελέγχου, ρύθμισης και προστασίας ψυκτικών εγκαταστάσεων. Ψύξη βιομηχανικών αποθηκευτικών χώρων. Ψυκτικά φορτία. Βιομηχανικά ψυγεία. Γενικές αρχές. Κριτήρια επιλογής θέσης. Διάταξη και μέγεθος θαλάμων. Κατασκευαστικά στοιχεία. Πρόψυξη, ψύξη, κατάψυξη. Ψύξη υπό ελεγχόμενη ατμόσφαιρα. Συνθήκες αποθήκευσης και διακίνησης ευπαθών προϊόντων. Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας σε ψυκτικές εγκαταστάσεις. Ψυκτικά μέσα και διαρροή. Συστήματα απορρόφησης και προσρόφησης

 

 

 

 

 

 

· Μέθοδοι παραγωγής ψύξης. Ψύξη δια μηχανικής συμπιέσεως ατμού. Ψυκτικοί κύκλοι μονοβάθμιας και πολυβάθμιας μηχανικής συμπιέσεως. Ψυκτικά μέσα και επιπτώσεις της χρήσης αυτών στο περιβάλλον. Κλασσικά και νέα μη καταστρεπτικά για το περιβάλλον ψυκτικά μέσα.

· Ειδικές μέθοδοι παραγωγής ψύξης. Ψύξη δι’ απορροφήσεως. Ψύξη δια προσροφήσεως. Ψύξη δια συμπιέσεως αερίου - Stirling. Κρυογονική, υγροποίηση αερίων. Συνδυασμένοι κύκλοι και διατάξεις συμπαραγωγής.

· Βιομηχανική ψύξη. Συντήρηση ευπαθών προϊόντων. Βιομηχανικά συγκροτήματα παραγωγής ψύξης. Εργαστήρια δοκιμών και ποιοτικού ελέγχου ψυκτικών και κλιματιστικών συσκευών και οχημάτων ψυγείων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων. (ΑΤΡ).

 

 

 

 

· Συνοπτική παρουσίαση Εφηρμοσμένης Θερμοδυναμικής

· Καταστατικές εξισώσεις γενικευμένες και ειδικές

· Υπολογιστικοί κώδικες θερμοδυναμικών / θερμοφυσικών ιδιοτήτων καθαρών ουσιών και μειγμάτων

· Κώδικες προσομοίωσης εργοπαραγωγών κύκλων, ψυκτικών και μοντελοποίηση λειτουργικής συμπεριφοράς αυτών

· Υπολογιστικά παραδείγματα

 

Καταστατικές εξισώσεις γενικευμένες και ειδικές. Βασικές αρχές ψυχρομετρίας. Υπολογισμός θερμικών και θερμιδομετρικών μεγεθών ψυκτικών μέσων.  Θερμοδυναμική ανάλυση ψυκτικών συστημάτων ανοικτού και κλειστού τύπου. Βασικές αρχές μηχανών Stirling. Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι—4ου Εξαμήνου Μηχ. Μηχανικών

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ—1ο Τετράμηνο ΔΠΜΣ Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας

 

 

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ—ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ                  2ο Τετράμηνο Μηχ. Μηχανικών

ΨΥΞΗ ΙΙ—9ου Εξαμήνου Μηχ. Μηχανικών

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ—7ου Εξαμήνου Μηχ. Μηχανικών