ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Δρ. Κορωνάκη Ειρήνη

Λέκτορας

Συμμετοχή σε προγράμματα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ

1. Πρόγραμμα Συγχρηματοδότησης 1992 Μελέτη κατασκευής Μεταλλικών ψυκτικών πινάκων οροφής σε συνδυασμό με ηλιακές ψυκτικές μηχανές απορρόφησης για κτιριακό και βιομηχανικό εξοπλισμό. Κωδ. Γ.Γ.Ε.Τ. 93, Κωδ. Επιτροπής Ερευνών 61/639.

2. Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 1994 Ανάπτυξη μεθοδολογίας προσδιορισμού των θερμικών χαρακτηριστικών υφισταμένων κτιρίων και εφαρμογές. Κωδ. Γ.Γ.Ε.Τ. 318, Κωδ. Επιτροπής Ερευνών 61/792.

3. Πρόγραμμα Συγχρηματοδότησης 1996 Ηλιακές ψυκτικές μηχανές απορρόφησης, μελέτη και εφαρμογές. Κωδ. Γ.Γ.Ε.Τ. 96ΠΣ1-51, Κωδ. Επιτροπής Ερευνών 61/1070.

4. JOULE II CEC, DG XII Contract number JOR3-CT96-0034 European Commission, Directorate General for Science, Research and Technology, OFFICE-Passive Retrofitting of Officε, Buildings to improve their Energy, Performance and indoor working Conditions. Περίοδος 1996-1998.

5. THERMIE II, DIS-1283-97, European Commission, Directorate General for Science, Research and Technology. Efficient Ventilation Systems for Buildings. Περίοδος 1998-1999.

6. JOULE II JOR3-CT95-0024, European Commission, Directorate General for Science, Research and Technology. POLIS Project, Urban canyon experiments Περίοδος (1997-1998).

7. TEMPUS Joint European Project, Contract 09015-95.

8. CRAFT-JOULE PROJECT Contract: JOR3-CT98-7038 Improvement of Energy power of Solar Roof by ventilation with linear static exhauster, Περίοδος (1999-2000).

9. THERMIE PROGRAMME, European Commission, Directorate General XVII. Energy, Contract BU/163/98/IT. Technologically Innovative Building with Energy Rational Use, Περίοδος 1999-2000.

10. ARGOS ENERGY SYSTEMS - "Έλεγχος της θερμικής απόδοσης του υλικού THERMO-BRITE της εταιρείας PARSEC και της συμβολής του στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια στην Ελλάδα" (Σύμβαση 1999).

11. Σύμβαση Υ.ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε.-Κ.Α.Π.Ε. 1999, ‘’Σύνταξη του νέου Κανονισμού Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια (ΚΟΧΕΕ)’’ – Συμμετοχή στις επιστημονικές και συντονιστικές ομάδες εργασίας του ΚΑΠΕ.

12. Ενεργειακός σχεδιασμός του νέου κτιρίου γραφείων του Ομίλου ALFA-ALFA HOLDINGS (Σύμβαση IRIS-ΚΑΠΕ 2000).   

13. Ενεργειακός σχεδιασμός όλων των κτιρίων γραφείων της εταιρείας τηλεπικοινωνιών PANAFON-VODAFON (Σύμβαση PANAFON-KAΠΕ 2000).

14. Ενεργειακές Επιθεωρήσεις και Ενεργειακός Σχεδιασμός 23 κτιρίων γραφείων του Δημόσιου Τομέα., Προώθηση της εξοικονόμησης Ενέργειας στο Δημόσιο Τομέα μέσω Ενεργειακών Επιθεωρήσεων σε επιλεγμένα Δημόσια Κτίρια, Σύμβαση με Υπ.Ανάπτυξης.

15. Ενεργειακός Σχεδιασμός Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης (Σύμβαση 2001)

16. Σύνταξη προδιαγραφών για τις Η/Μ εγκαταστάσεις των κτιρίων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

17. Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και Ενεργειακή Ανάλυση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχαίας Ηλιδας" ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. 2001

18. Ενεργειακή μελέτη κτιρίου ThalassocosmosCretaquarium (Φεβρουάριος 2002) (ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΤΕ)

19. Ενεργειακός Σχεδιασμός οικοδομικού τετραγώνου Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Εμπορικό Κέντρο ATTICA), PICAR 2002

20. Ενεργειακός Σχεδιασμός Δημοτικού Καταστήματος και Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού Δήμου Γέρακα, (ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ), 2002

21. Ενεργειακή μελέτη κτιρίου Νέας Πτέρυγας Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Γραφείο Δοξιάδη), (Οκτώβριος 2002)

22. Ενεργειακή μελέτη κτιρίου Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», (Γραφείο Δοξιάδη), (Οκτώβριος 2002)

23. Ενεργειακή Μελέτη του Νέου Κτιρίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαίας, Γ.Θ.Λαδόπουλος ΑΤΕ, 2003

24. Ενεργειακός Σχεδιασμός του έργου τουριστικής ανάπτυξης NAVARINO RESORT στην Μεσσηνία, ΤΕΜΕΣ Α.Ε., 2003

25. Ενεργειακός Σχεδιασμός κτιρίου γραφείων RC-TECH στην Αθήνα,  RC-TECH Α.Ε., 2003

26. Ενεργειακός Σχεδιασμός για τη Βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και της λειτουργικότητας των Ενεργειακών Συστημάτων στο Ηλιακό Χωριό, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, 2003.

27. (NNE5-1999-00771), SSHORT : Sustainable Social Housing Refurbishment Technologies, (2000-2003)

28. EIE SAVE, (EIE-2003-252), RES GREEN LODGES 

29. Ενεργειακή μελέτη κτιρίου Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, Υπεύθυνη θεμάτων θέρμανσης-ψύξης, (Γ.Ανδρεάδης-Αρχιτέκτονες), 2005

30. Διερεύνηση της Ενεργειακής Απόδοσης δομικών στοιχείων με υπολογιστικές και μετρητικές μεθόδους, Σύνδεσμος Τουβλοποιών Κύπρου, ΓΙΓΑΣ ΛΤΔ, 2005

31. Διερεύνηση της Ενεργειακής Απόδοσης δομικών στοιχείων με υπολογιστικές και μετρητικές μεθόδους, Εταιρεία POLYKEM, 2005

32. Ενεργειακός Σχεδιασμός κτιρίου της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο (Γραφείο Δοξιάδη), 2006.

33. Τεχνικοοικονομική μελέτη του κτιρίου Clinic Appartments στην Πάτρα, Υπεύθυνη θεμάτων ενεργειακού σχεδιασμού θέρμανσης ψύξης, (Burger – Katsota Αρχιτέκτονες), 2007.

34. Αξιολόγηση της ενεργειακής συμπεριφοράς του φυτεμένου δώματος στο κτίριο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών τρεις μήνες μετά την εγκατάστασή του, 2008 με χρήση θερμοκάμερας και προσομοιωτικών μοντέλων, (2008.

35. Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων—Μέλος Τεχνικής Επιτροπής ΚΑΠΕ

36. Αξιολόγηση της ενεργειακής συμπεριφοράς του φυτεμένου δώματος στο κτίριο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ένα χρόνο μετά την εγκατάστασή του, 2008 με χρήση θερμοκάμερας και προσομοιωτικών μοντέλων, 2009.

37. Ενεργειακός Σχεδιασμός του κτιρίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά, ΣΔΙΤ, 2009, ΒΙΟΤΕΡ, Α’ φάση.

38. REAL-SKILLS-EUROPE proposal under the Leonardo TOI programme 2009 UK/09/LLP-LdV/TOI-163_244