ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 

1. Antonopoulos K.A. and Koronaki E.P., “Apparent and effective thermal capacitance of buildings”, Energy, 1998, Vol. 23, p.183-192.

2. Antonopoulos K.A. and Koronaki E.P., “Envelope and indoor thermal capacitance of buildings”, Applied Thermal Engineering, 1999, Vol. 19, p. 743-756.

3. Antonopoulos K.A. and Koronaki E.P., “Effect of indoor mass on the time constant  and thermal delay of buildings”, International Journal of Energy Research, 2000, Vol. 24, p. 391-402.

4. Antonopoulos K.A. and Koronaki E.P., “Thermal parameter components of building envelope”, Applied Thermal Engineering, 2000, Vol. 20, p. 1193-1211.

5. Antonopoulos K.A. and Koronaki E.P., “On the dynamic thermal behaviour of indoor spaces”, Applied Thermal Engineering, 2001, Vol. 21, p. 929-940.

6. Santamouris M., Papanikolaou N., Koronakis I., Livada I., Assimakopoulos D., “Thermal and air flow characteristics in a deep pedestrian canyon under hot weather conditions”, Atmospheric Environment, 1999, 33, 27, p. 4503-4521.

7. Santamouris M., Papanikolaou N., Livada I., Koronakis I., Georgakis C., Argiriou A., Assimakopoulos D., “On the impact of Urban climate on the energy consumption of buildings”, Solar Energy, 2001, Vol. 70, p. 201-216.

8. Koronakis P., Sfantos G., Paliatos A., Kaldellis J., Garoufalakis J., Koronaki I., “Interrelations of UV – global/global/diffuse solar irradiance components  and UV – global attenuation on air pollution episode days in Athens, Greece”, Atmospheric Environment, 2002, Vol. 36, p. 3173-3181.  

9. Roulet CA, Flourentzou F, Labben HH, Santamouris M, Koronaki I, Dascalaki E, Richalet V., ”ORME: A multicriteria rating methodology for buildings”, Building and Environment, 37, Vol.6, p. 579-586

10. Moustris K., Paliatsos A.G., Bloutsos A., Nikolaidis K., Koronaki I., Kavadias K., “Use of neural networks for the creation of hourly global and diffuse solar irradiance data at representative locations in Greece”, Renewable Energy, 2008, Vol. 33, p. 928-932.

11. Kaldellis J.K. , Spyropoulos G.C. , Kavadias K.A. , Koronaki I.P. , “Experimental validation of autonomous PV-based water pumping system optimum sizing”, Renewable Energy, 2009, Vol. 34, p. 1106-1113.

 

1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ  

2. Koronakis Irene, “Temperature and humidity conditions for premises and buildings”, EOLSS, Encyclopedia of Life Support Systems of UNESCO, Number of agreement: 000806

3. Koronakis Irene, “Co-generation and heating network”, EOLSS, Encyclopedia of Life Support Systems of UNESCO,                        Number of agreement: 000807

4. Koronakis Irene, “District Heating”,  EOLSS, Encyclopedia of Life Support Systems of UNESCO, Number of agreement: 000808

5. Koronakis Irene, “Low Capacity Space Heating Systems”, EOLSS, Encyclopedia of Life Support Systems of UNESCO,                     Number of agreement: 000809    

6. Koronakis Irene, “Heat Pumps for Space Heating”, EOLSS, Encyclopedia of Life Support Systems of UNESCO,                         Number of agreement: 000810

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Αντωνόπουλος Κ.Α., Τζιβανίδης Χ., Κορωνάκη Ε.Π., Φαινόμενη και ενεργός θερμοχωρητικότητα κτιρίων με θερμαινόμενα δομικά στοιχεία”, Περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, Επιστημονική Έκδοση, Β 1998, 64-70.

2. Αντωνόπουλος Κ.Α., Κορωνάκη Ε.Π., Θερμοχωρητικότητες Ελληνικών Κτιρίων, Φαινόμενη και Ενεργός, Κελύφους και  Εσωτερική, Ανάλυση σε Συνιστώσες”, ΔΕΛΤΙΟ Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, 315, 56-62,Φεβρουάριος 1999.

3. Λύτρας Κ., Λάζαρη Ε., Κορωνάκη Ε., Λαμπροπούλου Ε.,‘’Κανονισμός Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας’’, Περιοδικό ‘’ΤΕΧΝΙΚΑ’’, σελ.52-58, 2000 Νοέμβριος

4. Αντωνόπουλος Κ.Α., Κορωνάκη Ε.Π. ‘Θερμική συμπεριφορά κτιρίων’, Περιοδικό ‘’ΠΥΡΦΟΡΟΣ’’ 2002

5. Λάζαρη Ε., Κορωνάκη Ε., Λαμπροπούλου Ε., «Εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης και εξοικονόμησης ενέργειας, στο Νέο κτίριο Αεροσταθμού Θεσσαλονίκης με εφαρμογή ενεργειακού σχεδιασμού», ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, Δεκέμβριος 2003.

6. Ανδρουτσόπουλος A., Πολυμενόπουλος Γ., Κορωνάκη Ε., «Παράμετροι επίδρασης της ενεργειακής απόδοσης δομικών προϊόντων», Δελτίο Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων, Τεύχος 402, Οκτώβριος 2007,         σελ. 12-18.

7. Ανδρουτσόπουλος Α., Κορωνάκη Ε., «Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης - Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια κατοικιών», Περιοδικό Σύγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση, Τεύχος 197, Οκτώβριος 2008, σελ. 50-55.

8. Ρογδάκης Ε., Κορωνάκη Ε., Τερτίπης Δ., «Αξιολόγηση εγκατάστασης φυτεμένου δώματος σε δημόσιο κτίριο της Αθήνας», Δελτίο Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, Μάρτιος 2009.

 

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

2. Antonopoulos K.A. and Koronaki E.P., “ On the heat capacity of Greek Buildings”, Πρακτικά Συνεδρίου “Energy and Environment”, 2, 463-470, Οκτώβριος 1997,  Κύπρος.

3. Antonopoulos K.A. and Koronaki E.P., “On the thermal response time of Greek Buildings”, Πρακτικά Συνεδρίου, “International Conference ECOS ‘98”, 2, 857-863, Ιούλιος 1998, Nancy, France.

4. Antonopoulos K.A., Koronaki E.P., Tzivanidis C., “Effects of Building Thermal Mass during Space Cooling using ceiling-embedded piping”,Πρακτικά Συνεδρίου “International Conference ECOS ‘98”,2, 865-871, Ιούλιος 1998, Nancy, France.

5. Αντωνόπουλος Κ.Α., Κορωνάκη Ε.Π., Πειραματικός και υπολογιστικός προσδιορισμός δυναμικών θερμικών χαρακτηριστικών κτιρίων”, ΕΚΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Διεργασιών, ΤΟΜΟΣ Α, 57-65.

6. Αντωνόπουλος Κ.Α., Κορωνάκη Ε.Π., Επίδραση της εσωτερικής μάζας στη σταθερά χρόνου των κτιρίων”, ΕΚΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Διεργασιών, ΤΟΜΟΣ Α, 153-162.

7. Δασκαλάκη Ε., Κορωνάκη Ε., Σανταμούρης Μ., Ενεργειακός Επανασχεδιασμός Κτιρίων Γραφείων”, Πρακτικά Συνεδρίου RENES,“Η Εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εθνικές Προτεραιότητες και  Ευρωπαϊκή Στρατηγική”, ΕΜΠ, 470-475, Νοέμβριος 1998.

8. Santamouris M., Dascalaki E., Koronakis I., “Passive Retrofitting of Office Buildings, The OFFICE Project”, Πρακτικά Συνεδρίου EPIC ’98, 2nd European Conference on Energy Performance and Indoor Climate in Buildings And 3rd International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings, 1, 261-266, November 1998, Lyon-France.

9. Ferrante A., Santamouris M., Koronaki I., Mihalakakou G. and Papanikolaou N., “The design parameters’ contribution to improve urban microclimate: An extensive analysis within the frame of POLIS Research Project in Athens”, Πρακτικά Συνεδρίου EPIC ’98, 2nd European Conference on Energy Performance and Indoor Climate in Buildings And 3rd International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings, 3, 757-762 November 1998, Lyon-France.

10. Santamouris M., Papanikolaou N., Koronakis I., Georgakis C., Assimakopoulos D., “Natural Ventilation in Urban Environments”, 19th Annual AIVC Conference, “Ventilation Technologies in Urban Areas”, 1, 206-213,  28-30 September 1998, Oslo, Norway.

11. Antonopoulos K.A., Tzivanidis C., Koronaki E.P., Vrachopoulos M., “On the inverse thermal problem in Buildings”, Πρακτικά Συνεδρίου ECOS’99, Νοέμβριος 1999, Βαρκελώνη.

12. Antonopoulos K.A., Tzivanidis C., Koronaki E.P., “The indoor surface thermal capacitance model used in the analysis of night ventilation of buildings”, International conference on Efficiency, Cost Optimization, Simulation and Environmental Aspect of Energy and Process Systems (ECOS 2000), University of Twente Enschede, Netherlands, Proceedings, Vol.I p.1013-1022, July 5-7, 2000.

13. Λύτρας Κ., Λάζαρη Ε., Κορωνάκη Ε., Λαμπροπούλου Ε., Κανονισμός Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας : Συμβολή στην ενεργειακή πολιτική για τον κτιριακό τομέα και στο Μηχανικό» Διημερίδα ΤΕΕ Τεχνικές Εξοικονόμησης Ενέργειας, Αθήνα, Οκτώβριος 2000.

14. Λάζαρη Ε., Τζανακάκη Ε., Κορωνάκη Ε. , Αδαμοπούλου Ν., "Δυνατότητες Εξοικονόμησης Ενέργειας στα κτίρια με ορθολογικό σχεδιασμό και επεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος" Αθήνα - Διημέρίδα ΤΕΕ "Τεχνικές Εξοικονόμησης Ενέργειας", Οκτώβριος 2000.

15. Λύτρας Κ., Λάζαρη Ε., Κορωνάκη Ε, Λαμπροπούλου Ε.,Ε.Μ.Π. – RENES 2ο Εθνικό Συνέδριο: «Η Εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Προτεραιότητες Σε  Συνθήκες Απελευθερωμένης Αγοράς», ‘’Κανονισμός Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας –Συμβολή στην Ενεργειακή Πολιτική για τον Κτιριακό Τομέα.’’Αθήνα, σελ.337-343, 2001 Μάρτιος

16. Λάζαρη Ε., Τζανακάκη Ε., Κορωνάκη Ε., Λαμπροπούλου Ε., Αθήνα, Ε.Μ.Π. – RENES 2ο Εθνικό Συνέδριο: «Η Εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Προτεραιότητες σε Συνθήκες Απελευθερωμένης Αγοράς», “Eνεργειακή Απόδοση του Βιοκλιματικού Σχεδιασμού στην Ελλάδα’’, σελ. 241-249, 2001 Μάρτιος.

17. Koronaki I., Lazari E., Lytras K., Polychroni E., “Noval approach of cooling requirements calculations in Non-Residential Buildings according to the Greek Building Energy Codes”, PLEA 2002, Design with the Environment, Proceedings of the 19th International Conference, pp.891-900, Toulouse – France, July 2002.

18. Κορωνάκη Ε., Λάζαρη Ε., Λύτρας Κ., “On the calculation of cooling requirements in Greek Buildings of the Tertiary Sector“, Συνέδριο Ελληνικού Παραρτήματος ASHRAE, Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια, Ιούνιος 2003.

19. Λάζαρη Ε., Κορωνάκη Ε., Λαμπροπούλου Ε., «Εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης και εξοικονόμησης ενέργειας, στο Νέο κτίριο Αεροσταθμού Θεσσαλονίκης με εφαρμογή ενεργειακού σχεδιασμού», ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, Δεκέμβριος 2003.

20. Lazari E.A, Koronaki I.P., Lampropoulou L., ‘’Optimization of the thermal, optical and energy demand conditions for the heating and cooling period in airport buildings-Case study of the New Airport Building in Thessaloniki ‘Makedonia’’’, 3rd National Conference on Renewable Energy Sources, National Technical University of Athens - RENES National, 23 - 25 February 2005, Athens, Greece.

21. Polymenopoulos G., Strachan P., Koronaki I., “Modeling Study of the Energy Performance of Greek Educational Buildings“, DYNASTEE 2005, Dynamic Analysis, Simulation and Testing Applied to the Energy & Environmental Performance of Buildings, Athens, 12-14 October 2005.

22. Antonakos G., Koronaki I., Rogdakis E., Sparacello A., “Stirling Engines Evaluation Performance for various theoretical/experimental models of the regenerator”, International Stirling Forum 2008, Osnabruck Germany, September 2008.

23. Koronaki I., Rogdakis E., Kakatsiou T., “Optimization of evaporative and desiccant systems for air-conditioning in mediterranean areas”, 8th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural Working Fluids, Copenhagen, 2008

24. Christodoulaki R., Koronaki I., Rogdakis E., “Hybrid Liquid Desiccant / Vapor Compression Air Air-Systems: Conditioning Systems A critical review”, 9th Biennial ASME Conference on Engineering Systems Design and Analysis 2008-ESDA 2008 59344

25. Ανδρουτσόπουλος Α., Κορωνάκη Ε., «Πειραματική και υπολογιστική μελέτη συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης δώματος», Πρακτικά 9^ου Εθνικού Συνεδρίου για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, 26-28 Μαρτίου 2009, Πάφος, Κύπρος

Δρ. Κορωνάκη Ειρήνη

Λέκτορας

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Δημοσιεύσεις