Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Δρ. Κορωνάκη Ειρήνη

Λέκτορας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Προπτυχιακές Σπουδές

1991-1996              ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π.)

                                  Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

                                  Ενεργειακός Κύκλος Σπουδών Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ΕΜΠ

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας  ‘Η Διαφανής Θερμομόνωση στις Κλιματικές Συνθήκες των Αθηνών’

Μεταπτυχιακές Σπουδές

1996-2000              ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π.)

                                  Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

                                  Τομέας Θερμότητας Επιβλέπων Καθηγητής Κ.Α. Αντωνόπουλος

                                  Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Θέμα Διδακτορικής διατριβής  ‘Δυναμικά Θερμικά χαρακτηριστικά κτιρίων’                                      

2003-2005              ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π.)

                                  Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

                                  Τομέας Θερμότητας

                                  Επιβλέπων Καθηγητής Κ.Α. Αντωνόπουλος

                                  Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής διατριβής                            

Θέμα Μεταδιδακτορικής διατριβής  ‘Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτιριακό κέλυφος

και στις Η/Μ εγκαταστάσεις κατά την εκπόνηση ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια του τριτογενούς τομέα’’  

 

YΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1997-2000                     Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στο αντικείμενο

                                    Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων’ (Μεταπτυχιακές Σπουδές)

01/01/2003-31/12/2003  Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στο αντικείμενο

                                     Ενεργειακός Σχεδιασμός και Πιστοποίηση’ (Μεταδιδακτορική Έρευνα)

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 

1996:        Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)

1996:        Μέλος Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΠΣΔΜΗ)

2000:        Associate Member της American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (AsM ASHRAE)

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

Απρίλιος 2007- Σήμερα

Εργοδότης: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Θέση: Λέκτορας Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, Αρμοδιότητες:

Διδασκαλία μαθημάτων Θερμοδυναμική Ι, Ψύξη ΙΙ, Λογισμικό Θερμοδυναμικής, Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτήρια-Ενεργητικά Συστήματα (Δ.Π.Μ.Σ.) , Θερμοδυναμική και Μεταφορά Θερμότητας (Δ.Π.Μ.Σ.) Ερευνητικά Προγράμματα

 

Σεπτέμβριος 1999-Απρίλιος 2007

Εργοδότης: ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) Θέση: Συνεργάτης Τμήματος Κτιριακών Εφαρμογών

Αρμοδιότητες: Υπεύθυνη μελετών ενεργειακής ανάλυσης κτιρίων καθώς και εργαστηριακών μετρήσεων θερμοδυναμικών ιδιοτήτων δομικών υλικών. Συμμετοχή:

· Στη σύνταξη του Κανονισμού Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας, το Σχέδιο του οποίου κατατέθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ το Μάρτιο 2000.

· Στη διερεύνηση για την ένταξη νέων προϊόντων στην αγορά.

· Στην εκπόνηση Ενεργειακών Επιθεωρήσεων σε Δημόσια Κτίρια

· Στη σύνταξη μεθοδολογίας υπολογισμού των ενεργειακών απαιτήσεων για την ένταξη  ηλιακής οροφής σε κτίρια. 

· Στην εκπόνηση προδιαγραφών και προμελέτης για Η/Μ εγκαταστάσεις

· Στην αξιολόγηση μετρήσεων σε βιοκλιματικά κτίρια στην Ελλάδα με στόχο την καταγραφή συμπερασμάτων για την απόδοση των παθητικών ηλιακών συστημάτων που έχουν εφαρμοσθεί σε βιοκλιματικά κτίρια.

· Στη σύνταξη ενεργειακών μελετών κτιρίων και κτιριακών συγκροτημάτων.

· Στην υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΙΕ και 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο)

· Στην αξιολόγηση προτάσεων υποβληθέντων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης (Αξιολόγηση Προτάσεων Α’ και Δ’ Κύκλου Προκήρυξης του Μέτρου 2.1.3. του ΕΠΑΝ)   

· Στη λειτουργία και πιστοποίηση της Διάταξης Θερμού Κιβωτίου στο Εργαστήριο Κελύφους και Εσωκλίματος του Τμήματος Κτιρίων, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας       

     

Ιούνιος 1997-Δεκέμβριος 1998

Εργοδότης: Πανεπιστήμιο Αθηνών Θέση: Συνεργάτης της Ομάδας Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος του Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αρμοδιότητες: Εφαρμοσμένη Έρευνα σε θέματα ενεργειακής πιστοποίησης κτιρίων.