Κίμων Χατζημπίρος

Καθηγητής ΕΜΠ

 

Kimon Hadjibiros

Professor NTUA

 

 

 

Βιογραφικά Στοιχεία

CV 

 

 

Μαθήματα:

 

  • Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ:

                        «Αρχές Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Χημείας»

                      

  • Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ:

                      «Περιβαλλοντική Τεχνολογία»

                      «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις»

 

  • Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ:

                         «Περιβάλλον και Σχεδιασμός του Χώρου»

 

  • Προπτυχιακό Διασχολικό ΕΜΠ: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»

 

  • ΔΠΜΣ ΕΜΠ Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων:

                        «Διαχείριση Υδατικών Οικοσυστημάτων / Βιώσιμη Ανάπτυξη»

                        «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών»

                        «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Υδραυλικών Έργων»

 

  • ΔΠΜΣ ΕΜΠ Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Α΄ και Β΄ κατεύθυνση:

                        «Σύγχρονοι Τρόποι Προστασίας και Διαχείρισης του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος»

                        «Μεθοδολογίες Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Προβλημάτων με Έμφαση στον Ορεινό Χώρο» (ΜΕΚΔΕ, Μέτσοβο)                 

                        

  • ΔΠΜΣ ΕΜΠ «Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου», κατεύθυνση «Πολεοδομία - Χωροταξία»

                       

                       

 

Βιβλία

 

Kimon Hadjibiros: “Ecology and Applied Environmental Science”, 2014, CRC Press, Taylor and Francis Group

Κ. Χατζημπίρος: «Οικολογία. Οικοσυστήματα και Προστασία του Περιβάλλοντος», Γ΄ Έκδοση 2007, αναθεωρημένη και επαυξημένη, 360 σελίδες, εκδόσεις Συμμετρία: Περιεχόμενα

Κ. Χατζημπίρος, Π. Παναγιωτίδης και Ρ. Καρακατσάνη: «Λεξικό Οικολογικών και Περιβαλλοντικών Όρων», αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό, 2007, 400 σελίδες, εκδόσεις Σταφυλίδη

Η. Ευθυμιόπουλος, Δ. Τσαντίλης και Κ. Χατζημπίρος (επιμ.): Η Δίκη του Αχελώου, 1999, 250 σελίδες, εκδόσεις Στοχαστής/ΔΙΠΕ

 

 

Παρουσιάσεις με διαφάνειες:

 

Υδατικά οικοσυστήματα

Έκκληση Χαϊδελβέργης, αρχή της προφύλαξης

Αποσύνδεση-1

Αποσύνδεση-2

Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση

Νέες τάσεις στη διαχείριση νερών

Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ)

Αρχές διαχείρισης ΑΣΑ

Σχινιάς Μαραθώνα: Τεχνικό έργο και Εθνικό Πάρκο

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι από μεταλλευτικές δραστηριότητες

Στάδια εξέλιξης της Βιόσφαιρας

Περιβαλλοντική Πολιτική - Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ελληνική περιβαλλοντική υστέρηση

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ακτών

Αιολικά Πάρκα και Περιβάλλον

Μητροπολιτικό Πάρκο Κηφισού

Δίκτυο Αειφόρων Νήσων

Νερό και Ανάπτυξη

Πολιτική για το νερό

Κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική

Περί κλιματικής αλλαγής

Σύνοψη Θεωρητικής Οικολογίας

Ενεργειακή πολιτική με ορίζοντα το 2050

Εισαγωγή Θεωρητική Οικολογία

 

Κείμενα προβληματισμού:

 

Πράσινη Ανάπτυξη (Κ. Χατζημπίρος, από το: Δ. Ξενάκης (επιμ.) Κατευθύνσεις Προοδευτικής Διακυβέρνησης, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2009)

Περιβαλλοντικό έλλειμμα και μεταρρυθμιστικό αίτημα (Κ. Χατζημπίρος, από το: Χ. Τσούκας (επιμ.) Για μια Προοδευτική Πολιτική, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2007)

Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική (Δ. Τσαντίλης και Κ. Χατζημπίρος, από το: Ν. Μαραβέγιας και Μ. Τσινισιζέλης (επιμ.) Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση, εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα, 2007)

Διεπιστημονικότητα και αειφορία (Βήμα Ιδεών, 7/3/2008)

Παγκοσμιοποίηση και περιβάλλον

European Directive 2000/60

Διατήρηση: πώς και γιατί

Impulsion et contrainte (Hadjibiros K. Impulsion, Contrainte et Cycles des Systemes Cosmiques. Diotima, n. 33, pp. 7-14, 2005.)

Η αρχή της προφύλαξης

Αποσύνδεση περιβάλλοντος-ανάπτυξης

Κωπηλατοδρόμιο και Εθνικό Πάρκο στο Σχινιά Μαραθώνα (Κ. Χατζημπίρος, Παράκτιο Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Διαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών», Ε.Μ.Π., Αθήνα, σ. 503-516, 2005)

Διαχείριση Λίμνης Πλαστήρα (Hadjibiros, K., A. Katsiri, A. Andreadakis, D. Koutsoyannis, A. Stamou, A. Christofides, A. Efstratiadis and F.-G. Sargentis. Multi-criteria reservoir water management. , Global NEST Journal, 7(3), 386-394, 2005)

Οικολογία ακτών

Κύκλος ζωής φραγμάτων

Κείμενο για ολοκληρωμένη διαχείριση ακτών

Περιβαλλοντική Πολιτική / Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ασκήσεις Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

River Acheloos Diversion Scheme

System Ecology and Environmental Policy

Σενάρια Περιβαλλοντικής Πολιτικής στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα (Hadjibiros, K., Effects of policy development on Schinias Marathon coastal landscape, Proc. Int. Conf. “Living Landscape”, Florence, Bandecchi&Vivaldi, p. 318-329, 2010)

Ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι και τοπίο (K. Hadjibiros and D. Argyropoulos, Landscape and Road Integration in Greece. Journal of Environmental Science and Engineering, 5, 1381-1387, 2011)

Impacts from Energy and Resource Extraction on the European Coasts

Υπεράκτια αιολικά πάρκα_2050 (Χατζημπίρος, Κ., Υπεράκτια αιολικά πάρκα στην προοπτική του 2050, Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Διαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών», Ε.Μ.Π., Αθήνα, σ. 121-138, 2014)

Απορρύπανση υγροτόπου Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα (Hadjibiros, K., Toxic pollution and environmental rehabilitation in a valuable Mediterranean coastal landscape, Proceedings of the 14th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST2015, 00244, 2015)

 

Βάσεις δεδομένων:

www.itia.ntua.gr/filotis