Στοιχεία χρήστη
*Όνομα
*Επίθετο
*Ηλικία
*Email
*Όλα τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν