Βασιλεία Καραθανάση

Δρ. Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός
Καθηγήτρια του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης της
Σχολής Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ

τηλ: 210 7722695
fax: 210 7722594
email: karathan@survey.ntua.gr
διεύθυνση: Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Σχολή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών,
ΕΜΠ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780, Ζωγράφου (κτίριο Λαμπαδαρίου, 2ος όροφος).

Βιογραφικό Σημέιωμα

Greek version English version