Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα βιβλίου

 "Διοίκηση-Διαχείριση Έργων με το Πρότυπο του IPMA"

από τον Πάρι Μιχ. Παντουβάκη, Αναπλ. Καθηγητή ΕΜΠ, Πρόεδρο της Επιτροπής Εκπαίδευσης του IPMA, Πρόεδρο του ΕΔΔΕ

Διεύθυνση τρέχουσας ιστοσελίδας: http://dde.view.gr  Επικοινωνήστε μαζί μας στο dde@view.gr ή από εδώ