Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  1. Εισαγωγή στην Παραγωγή Τεχνικών Έργων (3ο Εξάμηνο) (2001-2003)
2. Δομικές Μηχανές & Κατασκευαστικές Μέθοδοι (6ο Εξάμηνο) (2001-2002)
3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (7ο Εξάμηνο) (2001- )
4. Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων (9ο Εξάμηνο) (2003 - )
5. Σχεδίαση Έργων Πολιτικού Μηχανικού (4ο Εξάμηνο) (2003-2005)
ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  6. Στοιχεία Δομικών Μηχανών & Οργάνωσης Εργοταξίων (6ο Εξάμηνο) (2001 -)
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
  7. Οργάνωση & Διαχείριση Υπογείων Έργων (1ο Τετράμηνο) (2005 -2006 ) (Ιστοσελίδα Μεταπτυχιακού)
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ",  "ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" & "ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ"
  8. Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων (2ο Τετράμηνο) (2002 - ) (Ιστοσελίδα ΣΚΥΕ) / (2005 -) (Ιστοσελίδα ΔΣΑΚ)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"
  9. Οργάνωση & Διοίκηση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων & Εργοταξίων (1ο Εξάμηνο) (2006-2009) [Προσκεκλημένες διαλέξεις σε Χρηματοοικονομικά Θέματα Τεχνικών Επιχειρήσεων & Διαχείριση Εργοταξιακών Υλικών (2006-2007) και σε θέματα Διεθνούς Πιστοποίησης Προσόντων Διοικητών-Διαχειριστών Έργων (2008-2009)]

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"
  10. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Έργων (Αρχές Διοίκησης Επιχ/σεων, Οργάνωση και Διοίκηση Εργοταξίου, Πληρ/κα Συστήματα στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων) (2004-)