Καλώς ορίσατε στις  ιστοσελίδες μου!

Εδώ θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μου, πληροφορίες για τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές μου δραστηριότητες και μερικές χρήσιμες συνδέσεις. Ασχολούμαι με τη διοίκηση έργων και κατασκευών, τις δομικές μηχανές, τη λειτουργική ανάλυση, το κόστος και τα συναφή πληροφοριακά συστήματα. Ενδιαφέρομαι, επίσης, για τις σχετικές δεξιότητες ατόμων και για θέματα διαχειριστικής επάρκειας φορέων υλοποίησης έργων. Αλλά, ποιος είναι ο στόχος όλων των παραπάνω; Η βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω καλύτερης διοίκησης και καινοτομιών που θα επιτρέψουν, με τη σειρά τους, την υλοποίηση καλύτερων και φθηνότερων έργων προς όφελος τόσο των συμμετεχόντων σε αυτά όσο και της κοινωνίας γενικότερα. Μπορεί να έχει ενδιαφέρον! Μείνετε συντονισμένοι...

Μια "σοφή" πρόταση:
"Κάνε όσα περισσότερα μπορείς. Μη φοβάσαι να κάνεις, να συμμετέχεις, να καθοδηγείς. Αλλά αν κάνεις λάθος, να προσεύχεσαι να έχεις το χρόνο, τη δύναμη και τη σοφία να επανορθώσεις..."


Διεύθυνση: Ε.Μ.Πολυτεχνείο, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων, Κτίριο Αντοχής Υλικών - Πτέρυγα A' (πίσω μέρος Κτ. Αντοχής), Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 70 Ζωγράφου, Αθήνα.
Χάρτης:

Οδηγίες Πρόσβασης:

Με αυτοκίνητο εισέρχεστε στην Πολυτεχνειούπολη από την Πύλη Κοκκινοπούλου ή την Πύλη Κατεχάκη. Μετά  στρίβετε δεξιά και ακολουθείτε το δρόμο μέχρι τα Νέα Κτίρια των Πολιτικών Μηχανικών. Μόλις φτάσετε εκεί (υπάρχει σήμανση) στρίβετε πάλι δεξιά (προς Κτ. Λιμενικών Έργων, Υδραυλικής & Αντοχής Υλικών). Το Κέντρο Καινοτομίας Κατασκευών βρίσκεται στο ΠΙΣΩ μέρος του Κτ. Αντοχής Υλικών στην Πτέρυγα Α - στο πλέον απομακρυσμένο μέρος του Κτιρίου όπως έρχεστε (μετά τον Τομέα Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής). Σημειώστε ότι το Κτίριο έχει και διάφορες άλλες εισόδους οι οποίες, όμως, δεν εξυπηρετούν. Με τα πόδια μπορείτε να μπείτε από τις εισόδους της Πολυτεχνειούπολης επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου (π.χ. Πύλη Ζωγράφου)

'Αλλοι χάρτες :

Eπιλέξτε ΜΟΝΑΔΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / Κέντρο Καινοτομίας Κατασκευών)

Βρείτε πώς θα έρθετε με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Xάρτης με φωτογραφία της εισόδου του κτιρίου Αντ. Υλικών - Πτέρυγας Α

Συντεταγμένες: Μήκος: 23.7737/Πλάτος: 37.9792/Υψ.: 224 m
Τηλέφωνο: +30 211 234 00 12 (+ τηλεφωνητής) Fax: 211 234 00 12
jpp_01
e-mail: Προσωπικό e-mail:    
Ιστοσελίδα : http://cem.civil.ntua.gr Ιστοσελίδα (Προσ): http://paris.pantouvakis.gr