Ιωάννα Σπυροπούλου, Λέκτορας

Τηλ 210 7722778  email iospyrop@central.ntua.gr   γραφείο: Β.124, κτ. Bέη, 1ος όροφος

 

 

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (κατεύθυνση συγκοινωνιολόγου) ΕΜΠ (1997), με μεταπτυχιακό δίπλωμα στις μεταφορές (MSc in Transport) από το Imperial College (1998) και Διδάκτωρ του University College London (2004). To 2003 ξεκίνησε ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Από το 2010 είναι Λέκτορας στο Εργαστήριο Συγκονωνιακής Τεχνικής της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ.

 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα κυκλοφοριακής τεχνικής και ευφυών συστημάτων μεταφορών. Είναι συγγραφέας μεγάλου αριθμού δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και αξιολογητής ερευνητικών έργων στην Ελλάδα και προτάσεων ερευνητικών έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

Τρέχουσα θέση

Λέκτορας Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης

 

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

• Θέματα κυκλοφοριακής τεχνικής, βασικά μεγέθη κυκλοφοριακής τεχνικής και διαχείριση της κυκλοφορίας

• Πρότυπα προσομοίωσης της κίνησης των οχημάτων

• Ευφυή συστήματα μεταφορών για οδηγούς με έμφαση στις επιπτώσεις χρήσης τους στις κυκλοφοριακές συνθήκες και στην οδική ασφάλεια

• Οδηγική συμπεριφορά μοτοσυκλετιστών

 

 

Επαγγελματικά κλπ ενδιαφέροντα

• Μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων

• Κυκλοφοριακές μελέτες και διαχείριση της κυκλοφορίας

 

 

Μαθήματα

• Οδοποιία Ι (Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών), 4ου εξ. υποχρεωτικό

• Οδοποιία ΙΙ (Κυκλοφοριακή Τεχνική), 7ου εξ. κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό

• Συστήματα Μεταφορών, 7ου εξ. κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό

• Οδοποιία ΙΙΙ (Σχεδιασμός και Λειτουργία Κόμβων), 8ου εξ. κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό

•Σιδηροδρομική, 8ου εξ. κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό

• Σχεδιασμός – Μελέτη – Λειτουργία Οδικών Έργων, 9ου εξ. μάθημα-θέμα

 

 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 

 

T. Vaa, M. Penttinen, I. Spyropoulou, “ITS and effects on road traffic accidents: State of the art”, IET Intelligent Transport Systems, 1(2), 81-88, 2007.

 

I. Spyropoulou, “Modelling a signal controlled traffic stream using cellular automata”, Transportation Research Part C, 15(3), 175-190, 2007.

 

I. Spyropoulou, “Gipps car following model - an in-depth analysis”, Transportmetrica, 3(3), 231-245, 2007.

 

I. Spyropoulou, J. Golias, M. Karlaftis, M. Penttinen, T. Vaa, “ITS Solutions and Accident Risks: Prospective and Limitations”, Transport Reviews, 28(5), 549-572, 2008.

 

I. Spyropoulou, M. Karlaftis, “Parameters related to modelling Intelligent Speed Adaptation Systems with the employment of a microscopic traffic model”, IET Intelligent Transport Systems, 2(4), 331-339, 2008.

 

I. Spyropoulou, “Impact of intelligent speed adaptation on speeding”, Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Έρευνα στις Μεταφορές, Αθήνα, 2008.

 

Ι. Spyropoulou, D. Sermpis, “Evaluating the performance of junctions in urban areas with high percentages of motorcycles”, Proceedings of the ICE, Transport, 162(2), 63-69, 2009.

 

I. Spyropoulou, L. Dimitriou, “A microscopic traffic model for incorporating motorcycle movement in urban areas”, Proceedings of the 88th TRB Annual Session, Washington D.C., January, 2009

 

I. Spyropoulou, B. Heydecker, G. Yannis, “Modelling Intelligent Speed Adaptation”, Proceedings of the 12th World Conference of Transportation Research, Lisbon, 2010.

 

 

Προσωπική ιστοσελίδα

http://users.ntua.gr/iospyrop