Γεωργία Μαυρογόνατου

    Διδάκτορας ιστορίας & φιλοσοφίας των επιστημών

Αρχική Βιογραφικό Δημοσιεύσεις Επικοινωνία


     Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

         - ιστορία τεχνολογίας
         - ιστορία μηχανικών
         - ιστορία αστικής ανάπτυξης
         - ιστορία αστικών υποδομών


2014 Γ. Μαυρογόνατου (Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος)
Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή του υλικού της ιστοσελίδας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.

Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2014