ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

·            Ονοματεπώνυμο: Έλυα Μιχαηλίδου

·            Όνομα πατρός: Γεώργιος

·            Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, μητέρα δύο παιδιών

·            Ημερομηνία γέννησης: 29/1/1977

·            Τόπος γέννησης: Λευκωσία

·            Διεύθυνση: Δαρδανελλίων 102, Νέα Σμύρνη

·            Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 9584722, 6957205842

·            E-mail: elmich@central.ntua.gr

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

 

Υποψήφια Διδάκτορ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

1999-2001: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Διεπιστημονικό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»

Βαθμός μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: Άριστα 9,31, 1η στη σειρά αποφοίτησης

Μεταπτυχιακή (Διπλωματική) Εργασία: «Χρήση Τηλεπισκοπικών Μεθόδων και Ανάπτυξη Βάσης Γνώσης για Εφαρμογή στη Γεωργία. Μελέτη Περίπτωσης Πεδιάδας της Μεσσαράς» υπό την επίβλεψη του Καθ. Δ. Ρόκου. Βαθμολογήθηκε με το βαθμό 10 από τριμελή επιτροπή.

1994-1999: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Βαθμός πτυχίου: Άριστα 8,73, 1η στη σειρά αποφοίτησης

Πτυχιακή Μελέτη: «Μελέτη της Επίδρασης Αιθέριου Ελαίου Ρίγανης στην Επιβίωση των Μικροοργανισμών Escherichia coli O157:H7 και Listeria monocytogenes σε Τρόφιμο Μοντέλο» υπό την επίβλεψη του Καθ. Γ. Νυχά. Βαθμολογήθηκε με το βαθμό 10 από τριμελή επιτροπή.

1991-1994: 36ο Λύκειο Αθηνών

Βαθμός απολυτηρίου: 18 7/10

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

·          1/9/2000 – Σήμερα: Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Πολυτεχνείου (http://www.ntua.gr/MIRC/) για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών, με Επιστημονικό και Διοικητικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Ε.Μ.Π. Δ. Ρόκο.

Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Σ.Α.Τ.Μ.) του Ε.Μ.Π.

·         1/1/2000 – 30/6/2002: Συμμετοχή στη σύνταξη της σχετικής ερευνητικής πρότασης και στην εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, διευθυντής του οποίου είναι ο Καθ. Δ. Ρόκος, με τίτλο «Διερεύνηση των δυνατοτήτων της Τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση πολύτιμων μετάλλων στα γεωθερμικά πεδία των νήσων Λέσβου και Νισύρου με πιλοτική μελέτη τη Ν. Μήλο» (Γ.Γ.Ε.Τ., ΠΕΝΕΔ 99), με αντικείμενο την ψηφιακή επεξεργασία δορυφορικών εικόνων.

·         1/6/1997 – 31/7/1999:  Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων του ΓΠΑ υπό την επίβλεψη του Καθ. Γ. Νυχά. Απέκτησα σημαντική ερευνητική εμπειρία σε θέματα μικροβιολογίας τροφίμων. Συγκεκριμένα ασχολήθηκα με σύγχρονες τεχνολογίες καταμέτρησης του μικροβιακού φορτίου στα τρόφιμα (Malthus, Rabit) και με βιοχημικές αναλύσεις (HPLC, GLC, sds-page electrophoresis). Τέλος, ασχολήθηκα εκτενώς με μαθηματικές προσεγγίσεις προσδιορισμού του μικροβιακού φορτίου (μοντελισμός, προρρητική μικροβιολογία).

·         1/6/1997 – 31/7/1999:   Συμμετοχή σε ερευνητικά ανταγωνιστικά προγράμματα στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων του ΓΠΑ υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Γ. Νυχά:

Ι.  Novel combinations of natural antimicrobial systems for the improvement of quality of agro-industrial products (FAIR-95-1066)

ΙΙ. Development and implementation of natural antimicrobial agents from plans for food preservation (Inco-pl97-1000)

·         1/7/1998 – 31/8/1998: Δίμηνη πρακτική εξάσκηση στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων του ΕΘΙΑΓΕ (Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας). Συνεργάστηκα με τους Dr. Τάσσου και Dr. Αρκουδήλο σε θέματα μικροβιολογίας τροφίμων που σχετίζονται με ζωικά τρόφιμα (κρέας και ιχθυηρά).

 

·         1/9/1997 – 30/11/1997: Χημείο – Οινολογικό Εργαστήριο Μ. Ασημιάδη, όπου απέκτησα πολύτιμη εμπειρία στις αναλύσεις οίνου, ύδατος και ελαίου.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 

·          Συμμετοχή σε διεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες στην Ελλάδα και την Ευρώπη με αντικείμενα σχετικά με τις πολιτικές ανάπτυξης και περιβάλλοντος των ορεινών περιοχών και προετοιμασία σχετικών ερευνητικών προτάσεων.

·          Αναζήτηση και κριτική επεξεργασία επιστημονικών άρθρων, δημοσιεύσεων, εργασιών και άλλων εγγράφων για το περιβάλλον και την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών με έμφαση στις πολιτικές ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, στην πολιτική γης και στην ανάπτυξη της γεωργίας και της υπαίθρου.

·          Προετοιμασία και δημοσίευση επιστημονικών και ερευνητικών εργασιών και ανακοινώσεων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και ενημερωτικά δελτία σχετικά με το περιβάλλον και την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, με έμφαση στις αναπτυξιακές, περιφερειακές και γεωργικές πολιτικές, πρωτοβουλίες και δράσεις.

·          Συμμετοχή, παρουσίαση εργασιών και παρακολούθηση διεθνών και ελληνικών επιστημονικών συνεδρίων στα πεδία, περιβάλλον και κλιματική αλλαγή, περιφερειακή ανάπτυξη, ανάπτυξη αγροτικού χώρου, ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, ασφάλεια τροφίμων.

·          Επίβλεψη διεπιστημονικών ομαδικών εργασιών για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των νομών της Ελλάδας μεταπτυχιακών φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του Ε.Μ.Π..

·          Υποστήριξη και προετοιμασία διδακτικών σημειώσεων και διαφανειών παρουσίασης μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του Ε.Μ.Π. στην Αθήνα και το το Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» στο Μέτσοβο, με έμφαση στα θέματα ορεινού περιβάλλοντος και τις στρατηγικές αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

·          Στο πλαίσιο της εκπόνησης της διδακτορικής μου διατριβής, αξιοποίηση των τηλεπισκοπικών μεθόδων και τεχνικών για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών.

·          Δημιουργία, εμπλουτισμός και ενήμερωση ηλεκτρονικών αρχείων για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη και για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών στην Ελλάδα και τον κόσμο.

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 

·         Μιχαηλίδου, Ε. και Ρόκος, Δ., 2016. Σύγχρονες διεθνείς αναπτυξιακές στρατηγικές σε σχέση με τις ορεινές περιοχές. Εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεών τους από τη σκοπιά της ολοκληρωμένης ανάπτυξης, 8ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. με θέμα «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των ορεινών και των γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών», 22-24 Σεπτεμβρίου 2016, ΜΕ.Κ.Δ.Ε, του Ε.Μ.Π., Μέτσοβο.

http://mirc.ntua.gr/8th_conference/ergasies/53_MICHAILIDOU_ROKOS.pdf

·         Κουκουβίνου, Α., Τάτσης, Α., Γεροντέλη, Α. και Μιχαηλίδου, Ε., 2016. Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη των γεωγραφικά απομονωμένων νησιωτικών περιοχών. Μελέτη περίπτωσης: Μικρές Κυκλάδες, 8ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. με θέμα «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των ορεινών και των γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών», 22-24 Σεπτεμβρίου 2016, ΜΕ.Κ.Δ.Ε, του Ε.Μ.Π., Μέτσοβο.

http://mirc.ntua.gr/8th_conference/ergasies/51_KOYKOYBINOY_TATSHS_GERONTELH_MIXAHLIDOY.pdf

·         Μιχαηλίδου, Ε., 2014. Κοινή Αγροτική Πολιτική και Οικογενειακή Γεωργία. Η Περίπτωση των Ορεινών Περιοχών, Ερευνητική Εργασία στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ερευνητών «Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση (Κωδ. ΕΣ 104/2014)», Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ηλεκτρονικό Περιοδικό «Το Βήμα των Ερευνητών», Αθήνα. http://www.jmc.uoa.gr/fileadmin/jmc.pspa.uoa.gr/uploads/PDFs/20160217_Michailidoy_Koini_Agrotiki_Politiki.pdf

·         Μιχαηλίδου, Ελ. και Ρόκος, Δ., 2013. Οι Ολοκληρωμένοι Αναδασμοί ως Εργαλείο Σχεδιασμών Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών στα Χρόνια της Πολυδιάστατης Κρίσης, 7ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. με θέμα «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στην Ελλάδα στα Χρόνια της Πολυδιάστατης Κρίσης. Αιτίες, Ευθύνες, Προτάσεις, Μέτρα, Δράσεις και Προοπτικές», 12-15 Σεπτεμβρίου 2013, ΜΕ.Κ.Δ.Ε, του Ε.Μ.Π., Μέτσοβο.

 

 

·         Michailidou, E., 2012. Integrated Land Consolidation: A community-based initiative for Greek mountainous regions, Regional Insights, 3:1, 18-20. http://rsa.tandfonline.com/doi/abs/
10.1080/20429843.2012.10510721#.VMn2XtKUd6E

·         Michailidou, E. and Rokos, D., 2011.  Greek Mountainous Areas: The Need for a Worthliving Integrated Development, Regional Studies Association Annual International Conference, Newcastle, UK, 17-20 April 2011. http://www.regionalstudies.org/uploads/conferences/presentations/international-conference-2011/michailidou.pdf

·         Μιχαηλίδου, Ελ. και Ρόκος, Δ., 2010. Κριτική Ανάλυση της Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Ορεινές Περιοχές, 6ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. με θέμα «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», 16-19 Σεπτεμβρίου 2010, ΜΕ.Κ.Δ.Ε, του Ε.Μ.Π., Μέτσοβο. http://www.ntua.gr/MIRC/6th_conference/presentations/1_main_sessions/1st_session/
MICHAILIDOY%20E%20-%20ROKOS%20D.pdf

·         Μιχαηλίδου, Ε., 2007. Αξιοποίηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ηπείρου για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της περιοχής, Πρακτικά 4ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου», Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, 23-26 Σεπτεμβρίου 2004, Δ. Ρόκος (Επιμ.), Εκδ. Α.Α. Λιβάνη, σελ. 445-459, Τόμος Α.

·         Ρόκος, Δ. και Μιχαηλίδου, Ε., 2007. Η συμβολή του Μετσοβίου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. και του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου, Πρακτικά 4ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου», Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, 23-26 Σεπτεμβρίου 2004, Δ. Ρόκος (Επιμ.), Εκδ. Α.Α. Λιβάνη, σελ. 323-354, Τόμος Α. http://www.ntua.gr/MIRC/4th_conference/The_Contribution_of_MIRC....pdf

·         Michailidou, E. and Rokos, D., 2005. Land Policy Measures Affecting Livestock Production and Forestry in Mountainous Areas and Worth-Living Integrated Development, Proceedings of the International Symposium on Animal Production and Natural Resources Utilisation in the Mediterranean Mountain Areas, June 5-7, 2003. Ioannina, Epirus, Greece, Georgoudis, A., Rosati, A. and Mosconi, C. (Eds.), EAAP Publication No. 115, Wageningen Academic Publishers, pp. 89-95. http://www.ntua.gr/MIRC/publications/michailidou-rokos-land_policy_measures_%282003%29.pdf

·         Mavrantza, R., Gountromichou, C., Vamvoukakis, C., Kouli, M., Karfakis, I., Santamouri, M., Seymour-St., K., Argialas, D., Karathanassi, V., Papadimatou, K., Michailidou, E., Rokos, D., 2002. Multi-sensor image and data fusion for investigating possible epithermal Au in the Aegean back-arc, Hellas, presented in the Conference Fusion of Earth Data”, Sophia Antipolis, France, 26-28 January 2002.

·         Μιχαηλίδου, Ε. και Ρόκος, Δ., 2004. Πολιτική Γης για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών στους Τομείς της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασοπονίας, Πρακτικά 3ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών. Θεωρία και Πράξη», Ε.Μ.Πολυτεχνείο – Δήμος Μετσόβου, 7-10.6.2001, Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, Μέτσοβο, Επιστημονική Επιμέλεια Καθ. Δ. Ρόκος, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα, 209-250.
http://www.ntua.gr/MIRC/3rd_conference/michailidou.pdf

·         Skandamis, P., Michailidou, E. and Nychas, G.J., 1999. Modelling the Effect of Oregano on the Growth-Survival of Escherichia coli O157:H7 in Broth and Traditional Mediterranean Foods. Proceedings of the International Congress Organized by DG XII-European Commission and the Instituto de Agroquimica y Tecnologia de Alimentos (C.S.I.C.), Valencia, 28-29 October 1999.

·         Skandamis, P., Michailidou, E. and Nychas, G.J., 1999. The Effect of Oregano (Origanum vulgare) on the Growth-Survival of Escherichia coli O157:H7 in Broth and Real Food. Proceedings of the workshop held in Athens με τίτλο “A European study on Escherichia coli”, Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθνικής Τράπεζας 5-9 Μαΐου 1999, pp.108-126.

 

ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

·         Γεροντέλη, Α. και Μιχαηλίδου, Ε., 2014. Recommendation of the Metsovion Interdisciplinary Research Center of the N.T.U.A. regarding the Consultation process for the Call 5 of Horizon 2020, Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

·         Γεροντέλη, Α. και Μιχαηλίδου, Ε., 2012. Διάσκεψη Κορυφής Rio+20 (UNCSD) «Το μέλλον που θέλουμε» (The future we want). Μετά είκοσι έτη, Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

·         Geronteli, A. and Michailidou, E., 2010. Metsovion Interdisciplinary Research Center (MIRC) of the NTUA: Implementing the theory of Worthliving Integrated Development, Metsovion Interdisciplinary Research Center (MIRC) of the NTUA.

·         Μιχαηλίδου, Ε., 2008. Ορεινές Περιοχές της Ελλάδας. Χαρακτηριστικά και Στρατηγικές Ανάπτυξης, Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

 

 

 

·         Rokos, D. And Michailidou, E., 2005. Integrated Development of Epirus. Fourth National Technical University of Athens (NTUA) and NTUA Metsovion Interdisciplinary Research Center (MIRC) Interdisciplinary Interuniversity Conference, 23-26 September 2004, Metsovo, Greece, Mountain Research and Development, Vol. 25, No 1, February 2005, pp. 84-85. http://dx.doi.org/10.1659/0276-4741(2005)025[0084:IDOE]2.0.CO;2

·         Ρόκος, Δ. και Μιχαηλίδου, Ε., 2003. Διερεύνηση της φυσικής, κοινωνικοοικονομικής και πολιτισμικής πραγματικότητας των ορεινών περιοχών της Ηπείρου, 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Προβλήματα Σοσιαλισμού» με θέμα «Το Πρόβλημα του Πολιτισμού στο Σύγχρονο Κόσμο», 20-21 Αυγούστου 2003, Χανιά.

·         Μιχαηλίδου, Ε. και Ρόκος, Δ., 2003. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων Μελετών και Ερευνών για Τοπικούς Ευρωπαϊκούς Πολιτισμούς. Μια πρώτη εφαρμογή στην Ήπειρο­, 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Προβλήματα Σοσιαλισμού» με θέμα «Το Πρόβλημα του Πολιτισμού στο Σύγχρονο Κόσμο», 20-21 Αυγούστου 2003, Χανιά.

 

ΞΈΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 

·         Αγγλικά: Άριστη γνώση (πτυχίο Cambridge Proficiency)

·         Γαλλικά: Μέτρια γνώση (πτυχίο Certificat Elementaire)

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

·         15/10/2014-26/11/2014: Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ερευνητών «Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση (Κωδ. ΕΣ 104/2014)», 15 Οκτωβρίου – 26 Νοεμβρίου 2014, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

·         23/6/2008-23/6/2008: «Το Σύγχρονο Μάνατζμεντ των Δημοσίων Υπηρεσιών», διάρκεια 35 ώρες, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, Αθήνα.

·         8/5/2007: «Χωρική Πληροφορίας σε 4Δ», Planetek Hellas σε συνεργασία με τις εταιρίες ISL Computers και ER Mapper Australia, Athens, Imperial Hotel.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

 

·         Λειτουργικά Συστήματα: Windows

·         MS Office (Word, Excel, Access, Power Point)

·         Στατιστικά Πακέτα: Statgraphics, Systat

·         Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: ArcView

·         Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας: ER Mapper, eCognition

·         Άλλα Λογισμικά Επεξεργασίας Εικόνας: Photoshop, Photo Editor

·         Γλώσσες Προγραμματισμού: Pascal

·         Internet

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ/ΒΡΑΒΕΙΑ

 

·         Μέλος του Regional Studies Association, the International Forum for Regional Development Policy and Research.

·         2001, 2003, 2004, 2010: Θωμαΐδειο Βραβείο του ΕΜΠ για δημοσίευση εργασίας σε πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου με σύστημα κριτών.

·         1999-2000: Υποτροφία και Βραβείο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για άριστες επιδόσεις στο ΕΜΠ.

·         1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999: Υποτροφίες και Βραβεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για άριστες επιδόσεις στο ΓΠΑ.