ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Α

Εαρινό Εξάμηνο 2018

Τμήμα Μ-Π

 

Καθηγητής: ΗΛΙΑΣ Ν. ΓΛΥΤΣΗΣ

Τηλ. 210-772-2479 (Γραφείο 2.2.22 Παλαιά Κτίρια ΗΜΜΥ)

E-mail: eglytsis@central.ntua.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1)     Τα μαθήματα αρχίζουν την Πέμπτη 22/02/2018. Αίθουσες Διδασκαλίας. (ανανεώθηκε 17/02/2018)

2)     Οι σειρές των ασκήσεων μπορούν να παραδίδονται (μέχρι την ημερομηνία παράδοσης) είτε στην τάξη είτε στην ταχυδρομική μου θυρίδα που βρίσκεται δίπλα από την αίθουσα συνεδριάσεων του Τομέα ΗΗΗ (Αιθ. 2.1.19, Παλαιό Κτίριο ΗΜΜΥ). Θα σας παρακαλούσα να αποφεύγετε με κάθε δυνατό τρόπο την ηλεκτρονική παράδοση των ασκήσεων διότι αφενός ο server του ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου έχει περιορισμένη χωρητικότητα και αφετέρου θα χρειαστεί εκτύπωση ώστε να βαθμολογηθεί.

3)     Η πρώτη σειρά ασκήσεων είναι βαθμολογημένη και βρίσκεται σε ένα κουτί έξω από το γραφείο μου (2.2.22 Παλαιά Κτίρια ΗΜΜΥ). Όλες οι σειρές αφού βαθμολογηθούν θα τοποθετούνται στο ίδιο κουτί. Κάθε σειρά ασκήσεων θα είναι τοποθετημένη σε αλφαβητική σειρά ώστε να είναι εύκολη η εύρεση των ασκήσεων κάθε φοιτητού/τριας. Υπενθυμίζω ότι αρκετές από τις ασκήσεις θα έχουν περισυλλεχτεί στην τάξη προτού τοποθετηθούν στο κουτί. Οι σειρές θα είναι διαθέσιμες μέχρι το τέλος της εξεταστικής του Ιουνίου/Ιουλίου 2018, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες να περισυλλέξουν τις ασκήσεις τους. Όσες ασκήσεις δεν θα έχουν περισυλλεχθεί μέχρι τότε θα τοποθετηθούν στους κάδους ανακύκλωσης χαρτιού και επομένως δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες.

4)     Η κανονική εξέταση των Η/Μ Πεδίων Α (για τα τμήματα Μ-Π & Ρ-Ω) έχει οριστεί για την 6 Ιουλίου 2018 (Παρασκευή), μεταξύ 12:00-15:00. Διευκρινίζεται ότι κατά την τελική εξέταση του μαθήματος το μόνο βοήθημα θα είναι το βιβλίο που έχετε επιλέξει από τον ΕΥΔΟΞΟ. Επιπλέον μπορείτε να έχετε και το δικό σας τυπολόγιο (μεγέθους 3-4 σελίδων) όπου μπορείτε να σημειώσετε ότι πιστεύετε ότι θα σας είναι χρήσιμο στην εξέταση του μαθήματος.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Πληροφορίες και Ύλη (ανανεώθηκε 17/02/2018)

 

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μπορείτε μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ να επιλέξετε ένα από τα κάτωθι βιβλία:

1)    Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, Τόμος A, Ι. Λ. Τσαλαμέγκα και Ι.Α. Ρουμελιώτη και (εκδόσεις Τζιόλα)

2)    Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, Μέρος A, Ι. Λ. Βομβορίδη (Εκδόσεις Συμεών) Συσχέτιση Σημειώσεων Γλύτση με βιβλίο Ι. Λ. Βομβορίδη

3)    Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο, Τόμος ΙΙ, Θ. Δ. Τσιμπούκη (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης)

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Χειρόγραφες Σημειώσεις Καθ. Η. Ν. Γλύτση (Σημειώνεται ότι οι σημειώσεις ΔΕΝ υποκαθιστούν το οποιαδήποτε βιβλίο Παρέχονται μόνο προς διευκόλυνση των εγγεγραμμένων στο μάθημα φοιτητών)

Συμπληρωματικές Σημειώσεις*

Περιεχόμενο

Τελευταία Ανανέωση

Πρώτο Σέτ

Εισαγωγή, Συστήματα Συντεταγμένων, Κατανομές Ηλεκτρικών Φορτίων, Κατανομές Ρευμάτων, Νόμος Διατήρησης Φορτίου

 

Συμπλήρωμα 1ου Σετ (Ρουμελιώτης/Τσαλαμέγκας)

Συνοπτική παρουσίαση επιλεγμένων τμημάτων των ενοτήτων 5-9 του κεφαλαίου 1 (σελ. 89-190)

του βιβλίου: Ι. Τσαλαμέγκα Ι. Ρουμελιώτη, Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Τόμος Α

Μάρτιος 2017

Δεύτερο Σέτ

Δύναμη Lorentz, Εξισώσεις Maxwell-Ολοκληρωτική Μορφή/Διαφορική Μορφή, Χρονοσταθερά/Χρονομεταβλητά Πεδία, Συντακτικές Σχέσεις, Οριακές Συνθήκες, Θεώρημα Μοναδικότητας

14/03/2018

Τρίτο Σέτ

Ηλεκτροστατικά Πεδία: Διατάξεις με Σφαιρική Συμμετρία, Διατάξεις με Κυλινδρική Συμμετρία, Διατάξεις με Επίπεδες Κατανομές Φορτίων, Δυναμικές Γραμμές

25/03/2018

Τέταρτο Σέτ

Μαγνητοστατικά Πεδία: Διατάξεις με Κυλινδρική Συμμετρία, Διατάξεις με Επίπεδες Ρευματικές Κατανομές, Σωληνοειδές Απείρου Μήκους

16/04/2018

Πέμπτο Σέτ

Χρονομεταβλητά Πεδία: Κυματική Εξίσωση, Ημιτονοειδής Κατάσταση, Εξίσωση Helmholtz, Επίπεδα Κύματα, Απέραντο Ημιτονοειδές Ρεύμα, Πόλωση Επιπέδου Κύματος, Επίπεδα Κύματα μέσα σε Υλικά με Απώλειες, Νόμος Faraday, Κανόνας Lenz

25/04/2018

Παραδείγματα & Εφαρμογές Πόλωσης Επιπέδου Κύματος

Παραδείγματα Πόλωσης Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου στην Φύση και Εφαρμογές. Γραφική Απεικόνιση Πολωμένων Επιπέδων Κυμάτων

16/05/2018

Παραδείγματα Επιπέδων Κυμάτων

3D Παράδειγμα σε Διηλεκτρικό Υλικό, Παράδειγμα σε Υλικό με Απώλειες

08/07/2014

Έκτο Σέτ

Ηλεκτρομαγνητική Ενέργεια και Ισχύς, Θεώρημα Poynting, Θεώρημα Poynting στην Ημιτονοειδή Μόνιμη Κατάσταση, Ανάκλαση/Διάθλαση Επιπέδων Κυμάτων, Εξισώσεις Fresnel, Παραδείγματα

11/05/2018

Έβδομο Σέτ

Ηλεκτρομαγνητικές Δυνάμεις και Ροπές, Δύναμη Lorentz, Υπολογισμός Δυνάμεων με Ηλεκτρομαγνητικές Πιέσεις, Υπολογισμός Δυνάμεων και Ροπών με Χρήση της Ηλεκτροστατικής και Μαγνητοστατικής Ενέργειας

06/06/2016

* Τυχόν λάθη στις σημειώσεις να αναφερθούν στον διδάσκοντα προς διόρθωση.

 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το τυπολόγιο του μαθήματος είναι από το βιβλίο του κ. Βομβορίδη: Τυπολόγιο για Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, Καθ. Ι. Λ. Βομβορίδη.

 

ΣΕΙΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Σειρές Ασκήσεων*

Ημερομηνία Παράδοσης

Λύσεις Σειρών Ασκήσεων*

Πρώτη Σειρά

19-03-2018

Λύσεις Πρώτης Σειράς

Δεύτερη Σειρά

26-04-2018

Λύσεις Δεύτερης Σειράς

Τρίτη Σειρά

24-05-2018

Λύσεις Τρίτης Σειράς

Τέταρτη Σειρά

Για εξάσκηση

Λύσεις Τέταρτης Σειράς

 

 

 

* Σε κάθε σειρά υπάρχουν μόνο μια-δυό ασκήσεις που είναι για παράδοση. Οι υπόλοιπες είναι για εξάσκηση.

Οι λύσεις περιλαμβάνουν μόνο τις ασκήσεις για εξάσκηση. Οι λύσεις των ασκήσεων που είναι για παράδοση

θα γίνονται στην τάξη κατά την διάρκεια του μαθήματος και μετά την λήξη της προθεσμίας για κάθε σειρά.

 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (2014-2018)

Θέματα Εξετάσεων (2014-2018)

Απαντήσεις Θεμάτων (2014-2018)*

Θέματα της 09-09-2014

Απαντήσεις στα Θέματα της 09-09-2014

Θέματα της 09-10-2014

Απαντήσεις στα Θέματα της 09-10-2014

Θέματα της 29-06-2015

Απαντήσεις στα Θέματα της 29-06-2015

Θέματα της 03-09-2015

Απαντήσεις στα Θέματα της 03-09-2015

Θέματα της 16-06-2016

Απαντήσεις στα Θέματα της 16-06-2016

Θέματα της 01-09-2016

Απαντήσεις στα Θέματα της 01-09-2016

Θέματα της 06-07-2017

Απαντήσεις στα Θέματα της 06-07-2017

Θέματα της 31-08-2017

Απαντήσεις στα Θέματα της 31-08-2017

*Δεν παρέχονται οι πλήρεις λύσεις παρά μόνο οι τελικές απαντήσεις στα ερωτήματα των θεμάτων.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στα θέματα των εξετάσεων υπάρχει περίπτωση να σας δοθούν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Αυτές οι ερωτήσεις μπορεί να είναι από όλη την ύλη του μαθήματος. Θα υπάρχουν 4 επιλογές για κάθε ερώτηση. Σε τέτοια περίπτωση κάθε σωστή απάντηση θα μετρά +Χ% (όπου Χ θετικός ακέραιος), ενώ κάθε λάθος απάντηση θα μετρά (Χ/3)% (αρνητικά, δηλαδή 3 λάθος απαντήσεις αναιρούν μια σωστή, ώστε να είναι στατιστικά μηδενικός ο μέσος όρος). Αν δεν απαντήσετε σε κάποια ερώτηση θα μετρά 0%. Γι αυτό συνίσταται να μην απαντάτε στις ερωτήσεις τυχαία. Φυσικά ο συνολικός βαθμός του θέματος πολλαπλής επιλογής δεν μπορεί να είναι αρνητικός. Δεν ζητείται καμιά δικαιολόγηση της κάθε απάντησή σας. Παραδείγματα ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής δίδονται στο κάτωθι link:

Παραδείγματα Ερωτήσεων Πολλαπλής Επιλογής

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Φυσικές Σταθερές από το National Institute of Standards and Technology

Συμβολικός Υπολογισμός Ολοκληρωμάτων με την Mathematica

Ο Κανόνας του Leibnitz

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (MATLAB)

Ιστοσελίδα MATLAB

Εύρεση Δυναμικών Γραμμών Ηλεκτρικού και Μαγνητικού Πεδίου

(αρχείο fieldlines.zip που περιέχει τα m-files: fieldlines.m, plot_electric_field.m, plot_electric_field_1.m, plot_electric_field_2.m) (ανανεώθηκε 12/04/2016)

Πόλωση Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου (πρόγραμμα Matlab Polarization1_2015.m για την πόλωση του Η/Μ πεδίου-απαιτείται και το vectarrow1_2015.m) (ανανεώθηκε 06/05/2017)

Εύρεση Συντελεστών Fresnel (ανάκλαση και διάθλαση σε επίπεδη διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ δύο υλικών) (ανανεώθηκε 18/05/2016)

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Εξέταση της 16-06-2016

Εξέταση της 01-09-2016

Εξέταση (Επί-πτυχίω) της 03-03-2017

Εξέταση της 06-07-2017

Εξέταση της 31-08-2017

Εξέταση (Επί-πτυχίω) της 23-02-2018 (Επίδειξη Γραπτών από 28-02-2018 έως 07-03-2018 μεταξύ 15:00-17:00 στο γραφείο μου)

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ*

Συγκεντρωτικά Στατιστικά Βαθμολογιών Η/Μ ΠΕΔΙΩΝ Α (Τμήματα Καθ. Η. Ν. Γλύτση) (2005-2017)

* Δεν συμπεριλαμβάνονται οι έκτακτες εξεταστικές ή συμπληρωματικές (χαριστικές ή επί-πτυχίω) εξετάσεις.

 

 

Τελευταία Ενημέρωση: 16-05-2018