ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Α

Εαρινό Εξάμηνο 2017

Τμήμα Ρ-Ω

 

Καθηγητής: ΗΛΙΑΣ Ν. ΓΛΥΤΣΗΣ

Τηλ. 210-772-2479 (Γραφείο 2.2.22 Παλαιά Κτίρια ΗΜΜΥ)

E-mail: eglytsis@central.ntua.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1)     Τα μαθήματα αρχίζουν την XX/0X/2018. Αίθουσες Διδασκαλίας. (ανανεώθηκε 25/02/2017)

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Πληροφορίες και Ύλη (ανανεώθηκε 25/02/2017)

 

 

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μπορείτε μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ να επιλέξετε ένα από τα κάτωθι βιβλία:

1)    Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, Τόμος A, Ι. Λ. Τσαλαμέγκα και Ι.Α. Ρουμελιώτη και (εκδόσεις Τζιόλα)

2)    Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, Μέρος A, Ι. Λ. Βομβορίδη (Εκδόσεις Συμεών) Συσχέτιση Σημειώσεων Γλύτση με βιβλίο Ι. Λ. Βομβορίδη

3)    Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο, Τόμος ΙΙ, Θ. Δ. Τσιμπούκη (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης)

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Χειρόγραφες Σημειώσεις Καθ. Η. Ν. Γλύτση (Σημειώνεται ότι οι σημειώσεις ΔΕΝ υποκαθιστούν το οποιαδήποτε βιβλίο Παρέχονται μόνο προς διευκόλυνση των εγγεγραμμένων στο μάθημα φοιτητών)

Συμπληρωματικές Σημειώσεις*

Περιεχόμενο

Τελευταία Ανανέωση

Πρώτο Σέτ

Εισαγωγή, Συστήματα Συντεταγμένων, Κατανομές Ηλεκτρικών Φορτίων, Κατανομές Ρευμάτων, Νόμος Διατήρησης Φορτίου

 

Συμπλήρωμα 1ου Σετ (Ρουμελιώτης/Τσαλαμέγκας)

Συνοπτική παρουσίαση επιλεγμένων τμημάτων των ενοτήτων 5-9 του κεφαλαίου 1 (σελ. 89-190)

του βιβλίου: Ι. Τσαλαμέγκα Ι. Ρουμελιώτη, Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Τόμος Α

Μάρτιος 2017

Δεύτερο Σέτ

Δύναμη Lorentz, Εξισώσεις Maxwell-Ολοκληρωτική Μορφή/Διαφορική Μορφή, Χρονοσταθερά/Χρονομεταβλητά Πεδία, Συντακτικές Σχέσεις, Οριακές Συνθήκες, Θεώρημα Μοναδικότητας

 

Τρίτο Σέτ

Ηλεκτροστατικά Πεδία: Διατάξεις με Σφαιρική Συμμετρία, Διατάξεις με Κυλινδρική Συμμετρία, Διατάξεις με Επίπεδες Κατανομές Φορτίων, Δυναμικές Γραμμές

 

Τέταρτο Σέτ

Μαγνητοστατικά Πεδία: Διατάξεις με Κυλινδρική Συμμετρία, Διατάξεις με Επίπεδες Ρευματικές Κατανομές, Σωληνοειδές Απείρου Μήκους

30/03/2016

Πέμπτο Σέτ

Χρονομεταβλητά Πεδία: Κυματική Εξίσωση, Ημιτονοειδής Κατάσταση, Εξίσωση Helmholtz, Επίπεδα Κύματα, Απέραντο Ημιτονοειδές Ρεύμα, Πόλωση Επιπέδου Κύματος, Επίπεδα Κύματα μέσα σε Υλικά με Απώλειες, Νόμος Faraday, Κανόνας Lenz

 

Παραδείγματα Επιπέδων Κυμάτων

3D Παράδειγμα σε Διηλεκτρικό Υλικό, Παράδειγμα σε Υλικό με Απώλειες

08/07/2014

Έκτο Σέτ

Ηλεκτρομαγνητική Ενέργεια και Ισχύς, Θεώρημα Poynting, Θεώρημα Poynting στην Ημιτονοειδή Μόνιμη Κατάσταση, Ανάκλαση/Διάθλαση Επιπέδων Κυμάτων, Εξισώσεις Fresnel, Παραδείγματα

23/05/2017

Έβδομο Σέτ

Ηλεκτρομαγνητικές Δυνάμεις και Ροπές, Δύναμη Lorentz, Υπολογισμός Δυνάμεων με Ηλεκτρομαγνητικές Πιέσεις, Υπολογισμός Δυνάμεων και Ροπών με Χρήση της Ηλεκτροστατικής και Μαγνητοστατικής Ενέργειας

06/06/2016

* Τυχόν λάθη στις σημειώσεις να αναφερθούν στον διδάσκοντα προς διόρθωση.

 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το τυπολόγιο του μαθήματος είναι από το βιβλίο του κ. Βομβορίδη: Τυπολόγιο για Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, Καθ. Ι. Λ. Βομβορίδη.

 

ΣΕΙΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Σειρές Ασκήσεων*

Ημερομηνία Παράδοσης

Λύσεις Σειρών Ασκήσεων*

Πρώτη Σειρά

23-03-2017

Λύσεις Πρώτης Σειράς

Δεύτερη Σειρά

04-05-2017

Λύσεις Δεύτερης Σειράς

Τρίτη Σειρά

01-06-2017

Λύσεις Τρίτης Σειράς

Τέταρτη Σειρά

Για εξάσκηση

Λύσεις Τέταρτης Σειράς

 

 

 

* Σε κάθε σειρά υπάρχουν μόνο μια-δυό ασκήσεις που είναι για παράδοση. Οι υπόλοιπες είναι για εξάσκηση.

Οι λύσεις περιλαμβάνουν μόνο τις ασκήσεις για εξάσκηση. Οι λύσεις των ασκήσεων που είναι για παράδοση

θα γίνονται στην τάξη κατά την διάρκεια του μαθήματος και μετά την λήξη της προθεσμίας για κάθε σειρά.

 

 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (2014-2017)

Θέματα Εξετάσεων (2014-2017)

Απαντήσεις Θεμάτων (2014-2017)*

Θέματα της 09-09-2014

Απαντήσεις στα Θέματα της 09-09-2014

Θέματα της 09-10-2014

Απαντήσεις στα Θέματα της 09-10-2014

Θέματα της 29-06-2015

Απαντήσεις στα Θέματα της 29-06-2015

Θέματα της 03-09-2015

Απαντήσεις στα Θέματα της 03-09-2015

Θέματα της 16-06-2016

Απαντήσεις στα Θέματα της 16-06-2016

Θέματα της 01-09-2016

Απαντήσεις στα Θέματα της 01-09-2016

Θέματα της 06-07-2017

Απαντήσεις στα Θέματα της 06-07-2017

Θέματα της 31-08-2017

Απαντήσεις στα Θέματα της 31-08-2017

*Δεν παρέχονται οι πλήρεις λύσεις παρά μόνο οι τελικές απαντήσεις στα ερωτήματα των θεμάτων.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στα θέματα των εξετάσεων υπάρχει περίπτωση να σας δοθούν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Αυτές οι ερωτήσεις μπορεί να είναι από όλη την ύλη του μαθήματος. Θα υπάρχουν 4 επιλογές για κάθε ερώτηση. Σε τέτοια περίπτωση κάθε σωστή απάντηση θα μετρά +Χ% (όπου Χ θετικός ακέραιος), ενώ κάθε λάθος απάντηση θα μετρά (Χ/3)% (αρνητικά, δηλαδή 3 λάθος απαντήσεις αναιρούν μια σωστή, ώστε να είναι στατιστικά μηδενικός ο μέσος όρος). Αν δεν απαντήσετε σε κάποια ερώτηση θα μετρά 0%. Γι αυτό συνίσταται να μην απαντάτε στις ερωτήσεις τυχαία. Φυσικά ο συνολικός βαθμός του θέματος πολλαπλής επιλογής δεν μπορεί να είναι αρνητικός. Δεν ζητείται καμιά δικαιολόγηση της κάθε απάντησή σας. Παραδείγματα ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής δίδονται στο κάτωθι link:

Παραδείγματα Ερωτήσεων Πολλαπλής Επιλογής

 

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Φυσικές Σταθερές από το National Institute of Standards and Technology

Συμβολικός Υπολογισμός Ολοκληρωμάτων με την Mathematica

Ο Κανόνας του Leibnitz

 

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (MATLAB)

Ιστοσελίδα MATLAB

Εύρεση Δυναμικών Γραμμών Ηλεκτρικού και Μαγνητικού Πεδίου

(αρχείο fieldlines.zip που περιέχει τα m-files: fieldlines.m, plot_electric_field.m, plot_electric_field_1.m, plot_electric_field_2.m) (ανανεώθηκε 12/04/2016)

Πόλωση Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου (πρόγραμμα Matlab Polarization1_2015.m για την πόλωση του Η/Μ πεδίου-απαιτείται και το vectarrow1_2015.m) (ανανεώθηκε 06/05/2017)

Εύρεση Συντελεστών Fresnel (ανάκλαση και διάθλαση σε επίπεδη διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ δύο υλικών) (ανανεώθηκε 18/05/2016)

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Εξέταση της 29-06-2015

Εξέταση της 03-09-2015

Εξέταση (Επί-πτυχίω) της 29-02-2016

Εξέταση της 16-06-2016

Εξέταση της 01-09-2016

Εξέταση (Επί-πτυχίω) της 03-03-2017

Εξέταση της 06-07-2017

Εξέταση της 31-08-2017 (Επίδειξη Γραπτών από 06-09-2017 έως 12-09-2017 μεταξύ 15:30-17:30 στο γραφείο μου)

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ*

Συγκεντρωτικά Στατιστικά Βαθμολογιών Η/Μ ΠΕΔΙΩΝ Α (Τμήματα Καθ. Η. Ν. Γλύτση) (2005-2017)

* Δεν συμπεριλαμβάνονται οι έκτακτες εξεταστικές ή συμπληρωματικές (χαριστικές ή επί-πτυχίω) εξετάσεις.

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση: 05-09-2017