Η. Becquerel, P. Curie, M. Curie-Sklodowska

Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ
 
Διδάσκων: 
 
    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΖΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΚΤΙΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 206

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΜΦΕ 2006_07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ΕΚΤΑΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ 10 και 11 ΜΑΊΟΥ 2007,

ΩΡΑ 17:00 – 19:00
 

 
 
 
 
 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΩΡΕΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΤΡΙΤΗ

10:45 - 12:30

ΚΤΙΡΙΟ ΓΕ

Α-204

ΤΕΤΑΡΤΗ

15:00 - 17:00

Αμφ. Φυσικής

 
       

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ

15:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15:00


       ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ_2003-04

    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ_2004-05

    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2005-06

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2006-07

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ                                                

ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΓΑΜΜΑ CAMERA

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ_1

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004

ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007

 

 


Από 10 Δεκεμβρίου 2003 έχουν επισκεφθεί 

Information supplied by the page Web-counter

Copyright (c) 2002 - Ευάγγελος Γαζής

e-mail: egazis@central.ntua.gr