ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

 

Η «Εκδρομή στο Λαύριο» και τα περιεχόμενά της έχει μεταφερθεί στη νέα ιστοσελίδα https://www.dtert.gr/excursions/Lavrio.