Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

Μάθημα: Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα

5ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό (5 ώρες / εβδομάδα)  

Ανακοινώσεις | Αναλυτικό περιεχόμενο | Εκπαιδευτικό υλικό | Λυμένες ασκήσεις | Θέματα εξετάσεων | Σφίγγα | Επικοινωνία


Περίγραμμα ύλης

Βασικές αρχές και υπολογιστικές μέθοδοι εφαρμοσμένης υδραυλικής (αγωγοί υπό πίεση, αγωγοί με ελεύθερη επιφάνεια). Σχεδιασμός βασικών υδραυλικών έργων και συναφών συστημάτων (υδραγωγεία, καταθλιπτικοί αγωγοί και αντλιοστάσια, υδροδοτικά έργα, δεξαμενές, δίκτυα διανομής, διώρυγες, έργα αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων, μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα).      

Διδάσκοντες

Α. Νάνου, Επίκ. Καθηγήτρια

Α. Στάμου, Καθηγητής

Χ. Μακρόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής

Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό

Α. Ευστρατιάδης, ΕΔΙΠ

Π. Δημητριάδης, Διδάκτορας

Π. Κοσσιέρης, Υποψήφιος Διδάκτορας

Γ. Τσουκαλάς, Υποψήφιος Διδάκτορας

Δ. Νικολόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτορας

Α. Μαυρομμάτης, Υποψήφιος Διδάκτορας