Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Τομέας Υδατικών Πόρων

Μάθημα: Αστικά Υδραυλικά Έργα – Μέρος 1: Υδρευτικά έργα

Άσκηση ΥΤ8: Σχηματοποίηση δικτύου και εκτίμηση παροχών εξόδου

Η άσκηση αυτή είναι για επίλυση στην τάξη – Δεν παραδίδεται

Σύνταξη άσκησης: Α. Ευστρατιάδης, 2007

 

 

 

Στο σχήμα απεικονίζεται το πρωτεύον δίκτυο διανομής οικισμού, τα μήκη των κλάδων και οι θέσεις των πυροσβεστικών κρουνών, παροχής 5 L/s (επισημαίνονται µε Κ). Οι οικισμός περιλαμβάνει τρεις περιοχές δόμησης. Στην περιοχή Α αναπτύσσονται διώροφες κατοικίες, στην περιοχή Β τριώροφες, και στην περιοχή Γ τετραώροφες, ενώ η μέση έκταση των οικοπέδων της περιοχής Α είναι διπλάσια σε σχέση με τις άλλες δύο περιοχές. Ο μόνιμος πληθυσμός είναι κατανεμημένος σε όλη της έκταση του οικισμού, ενώ στην περιοχή Γ αναπτύσσονται διάσπαρτες τουριστικές χρήσεις. Η μέγιστη ωριαία παροχή έχει υπολογιστεί σε 30 L/s για τους μόνιμους κατοίκους και 6 L/s για τους τουρίστες.

Να εκτιμηθούν οι παροχές εξόδου των κόμβων για τις δύο χρήσεις νερού και να διατυπωθούν εναλλακτικά σενάρια φόρτισης του δικτύου, με βάση τα οποία θα γίνει ο έλεγχος λειτουργίας του. Δίνεται ότι κατά μήκος του κύριου τροφοδοτικού αγωγού δεν πραγματοποιείται εκροή νερού, ενώ εκατέρωθεν των περιμετρικών κλάδων η κατανάλωση θεωρείται ομοιόμορφη.