Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Τομέας Υδατικών Πόρων

Μάθημα: Αστικά Υδραυλικά Έργα – Μέρος 1: Υδρευτικά έργα

Άσκηση ΥΤ7: Χάραξη δικτύου διανομής και χωρισμός σε ζώνες

Η άσκηση αυτή είναι για επίλυση στην τάξη – Δεν παραδίδεται

Σύνταξη άσκησης: Α. Ευστρατιάδης, 2007

 

 

 

Στο σκαρίφημα, κλίμακας 1:1000, απεικονίζεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο (οδικές αρτηρίες και οικοδομικά τετράγωνα) νησιωτικού παραθαλάσσιου οικισμού. Να εξεταστεί η γενική διάταξη (θέση δεξαμενής, χάραξη αγωγών, βασικός εξοπλισμός) του δικτύου διανομής, και ειδικότερα η αναγκαιότητα ή όχι δημιουργίας πιεζομετρικών ζωνών.