Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Τομέας Υδατικών Πόρων

Μάθημα: Αστικά Υδραυλικά Έργα – Μέρος 1: Υδρευτικά έργα

Άσκηση ΥΤ5: Σχεδιασμός και υπολογισμός εξωτερικού υδραγωγείου με βαρύτητα

Η άσκηση αυτή είναι για επίλυση στο μάθημα – Δεν παραδίδεται

Σύνταξη άσκησης: Δ. Κουτσογιάννης, 2007


Για την υδροδότηση πόλης με πληθυσμό μελέτης 10 000 κατοίκων σχεδιάζεται η μεταφορά νερού από υδρομαστευμένη καρστική πηγή Π μέχρι την εγκατάσταση επεξεργα­σίας πόσιμου νερού Ε της πόλης, με χάραξη που φαίνεται σε μηκοτομή στο σκαρίφημα. Να διαστασιολογη­θεί το υδραγωγείο, να χαραχτεί η πιεζομετρική γραμμή και να τοποθετηθούν τα απαιτούμενα τυπικά τεχνικά έργα.