Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Τομέας Υδατικών Πόρων

Μάθημα: Αστικά Υδραυλικά Έργα – Μέρος 1: Υδρευτικά έργα

Άσκηση ΥΤ4: Υπολογισμός όγκου δεξαμενής με τροφοδοτικό αγωγό (α) βαρύτητας και (β) καταθλιπτικό

Η άσκηση αυτή είναι για επίλυση στο μάθημα – Δεν παραδίδεται

Σύνταξη άσκησης: Α. Ευστρατιάδης, 2014


Να υπολογιστεί ο ωφέλιμος όγκος της δεξαμενής ύδρευσης οικισμού, με μέγιστη ημερήσια παροχή σχεδιασμού 40 L/s.

Δίνεται η τυπική κατανομή της ημερήσιας κατανάλωσης, ανά τετράωρο: 0:00-4:00: 5%, 4:00-8:00: 13%, 8:00-12:00: 21%, 12:00-16:00: 17.0%, 16:00-20:00: 28%, 20:00-24:00: 16%. Ποιος είναι ο συντελεστής ωριαίας αιχμής για τη συγκεκριμένη κατανομή;

Να διερευνηθούν οι περιπτώσεις τροφοδοσίας της δεξαμενής από αγωγό βαρύτητας και καταθλιπτικό αγωγό που λειτουργεί σε 20ωρη βάση, ελέγχοντας διάφορα σενάρια ωρών λειτουργίας του καταθλιπτικού αγωγού.

Για την εκτίμηση του όγκου ασφαλείας της δεξαμενής, θεωρήστε τα σενάρια πυρκαγιάς διάρκειας τριών ωρών, με ενεργοποίηση δύο πυροσβεστικών κρουνών ονομαστικής παροχής 5 L/s, ή τετράωρης βλάβης του εξωτερικού υδραγωγείου.