Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Τομέας Υδατικών Πόρων

Μάθημα: Αστικά Υδραυλικά Έργα – Μέρος 1: Υδρευτικά έργα

Άσκηση ΥΤ3: Εκτίμηση παροχών σχεδιασμού έργων υδροδότησης οικισμού

Η άσκηση αυτή είναι για επίλυση στο μάθημα – Δεν παραδίδεται

Σύνταξη άσκησης: Α. Ευστρατιάδης (2007, 2016)


Οικοδομικός συνεταιρισμός ανέθεσε τη μελέτη υποδομών ενός νέου παραθεριστικού οικισμού, που πρόκειται να κατασκευαστεί σε επαφή με παραθαλάσσια επαρχιακή πόλη. Για την ύδρευση του οικισμού εξετάζεται η επέκταση του υφιστάμενου δικτύου, με παράλληλη αναβάθμιση των κρίσιμων συνιστωσών του εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου, για χρονικό ορίζοντα 40 ετών. Ζητείται η εκτίμηση των χαρακτηριστικών μεγεθών υδρευτικής κατανάλωσης του συστήματος (ετήσιος όγκος, μέγιστη ημερήσια παροχή, μέγιστος ημερήσιος όγκος, μέγιστη ωριαία παροχή, παροχή έκτακτης λειτουργίας), λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα δεδομένα:

Αναπτυξιακά δεδομένα πόλης: Την τελευταία εικοσαετία, η επαρχιακή πόλη αναπτύχθηκε με άξονα τον τουρισμό. Αντίθετα, ο πρωτογενής τομέας παρουσιάζει σταθερά φθίνουσα εικόνα. Με βάση τις απογραφές των ετών 1991 και 2001, ο μόνιμος πληθυσμός αυξήθηκε από 2025 σε 2340 άτομα, μεταβολή που αποδίδεται κατά μείζονα λόγο στην εισροή μεταναστών, ενώ το 2011 καταγράφηκε οριακή μόνο αύξηση των μόνιμων κατοίκων σε 2400 άτομα. Ωστόσο, κάθε θερινή περίοδο, ο συνολικός πληθυσμός αυξάνει σημαντικά, λόγω των τουριστών.

Πολεοδομικά χαρακτηριστικά πόλης: Το κεντρικό τμήμα της πόλης, όπου συγκεντρώνεται ο μόνιμος πληθυσμός, είναι παλαιό, παραδοσιακό, με μικρά οικόπεδα και περιορισμένους ελεύθερους χώρους. Οι τουριστικές υποδομές περιλαμβάνουν ενοικιαζόμενα δωμάτια και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, συνολικής δυναμικότητας 800 κλινών. Τα επόμενα έτη, προβλέπεται η κατασκευή ενός πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος, δυναμικότητας 450 κλινών.

Δεδομένα τουριστικής ανάπτυξης: Ο αριθμός των διατιθέμενων κλινών στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τις μικρές μονάδες έχει περιορισμένα περιθώρια αύξησης. Η τουριστική περίοδος διαρκεί 4 μήνες (Ιούνιο-Σεπτέμβριο), με τους μήνες αιχμής (Ιούλιος, Αύγουστος) να παρουσιάζουν πληρότητα της τάξης του 90%.

Παραθεριστικός οικισμός: Η συνολική έκταση που διαθέτει ο οικοδομικός συνεταιρισμός ανέρχεται σε 200 στρέμματα, από τα οποία 40 θα δεσμευτούν για δημόσιες χρήσεις (δρόμοι, πλατείες). Με βάση την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη, το μέσο μέγεθος των οικοπέδων είναι 400 m2, με συντελεστή δόμησης 0.3.

Βιομηχανικές-βιοτεχνικές χρήσεις: Στην περιοχή λειτουργεί όλο το χρόνο βιοτεχνία επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, καθώς και ελαιοτριβείο κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο). Η βιοτεχνία λειτουργεί με κανονικό ωράριο, ενώ το ελαιοτριβείο κατά την περίοδο αιχμής λειτουργεί συνεχώς. Οι αντίστοιχες υδατικές ανάγκες τους ανέρχονται σε 60 και 110 m3/d.

Δίκτυο πυρόσβεσης: Το δίκτυο είναι εξοπλισμένο με πυροσβεστικούς κρουνούς ονομαστικής παροχής 5 L/s. Στην περιοχή αναπτύσσεται χαμηλή, γενικά, βλάστηση.