Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Τομέας Υδατικών Πόρων

Μάθημα: Αστικά Υδραυλικά Έργα – Μέρος 2: Αποχετευτικά έργα

Άσκηση ΑΤ3: Εκτίμηση παροχών ομβρίων

Η άσκηση αυτή είναι για επίλυση στο μάθημα – Δεν παραδίδεται

(τμήμα θέματος της επαναληπτικής εξέτασης του Σεπτεμβρίου 1994)

Σύνταξη άσκησης: Δ. Κουτσογιάννης


Το τμήμα ΑΒ του αγωγού ομβρίων ΑΒΓ/ΒΔΕ διαπιστώθηκε ότι είναι ανε­παρκές για τη διοχέτευση της απορροής πενταετίας της λεκάνης του, εμβαδού 22.5 ha, η οποία φαίνεται στο σχήμα. Μελετά­ται η ανακούφισή του με την κατασκευή του νέου αγωγού ΚΛΜΝ, ο οποίος θα αποχετεύει λεκάνη έκτασης 8.8 ha, το με­γαλύτερο τμήμα της οποίας, εμβαδού 8.2 ha, προηγουμένως αποχετεύονταν μέσω του ΑΒ.

Ζητούνται οι παροχές σχεδιασμού του ΑΒ πριν και μετά την κατασκευή του ΚΛΜΝ καθώς και του ΚΛ.

Δίνονται:

1.    Όμβρια καμπύλη πενταετίας: i = 25.7 d-0.54 (d σε h, i σε mm/h).

2.    Χρόνοι συγκέντρωσης ΑΒ και ΚΛ: 13.4 και 12.2 min, αντίστοιχα.

3.    Μέσος συντελεστής απορροής: 0.48.