Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

Μάθημα: Ανανεώσιμη Ενέργεια και Υδροηλεκτρικά Έργα

8ο εξάμηνο – Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (3 ώρες/εβδομάδα)  

Ανακοινώσεις | Συνοπτικό πρόγραμμα | Αναλυτικό περιεχόμενο | Εκπαιδευτικό υλικό | Θέματα εξετάσεων | Επικοινωνία


Περίγραμμα ύλης

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), με έμφαση στην υδροηλεκτρική ενέργεια. Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (συνιστώσες, χρονική κατανομή). Υδροενεργειακή τεχνολογία – προκαταρκτικός σχεδιασμός. Μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα: γενική διάταξη, τεχνικά μεγέθη, περιβαλλοντικά θέματα, λειτουργία ταμιευτήρων, προσομοίωση και βελτιστοποίηση. Μικρά υδροηλεκτρικά έργα: τεχνολογία, σχεδιασμός, περιβαλλοντικά θέματα. Ηλιακή και αιολική ενέργεια: εκτίμηση δυναμικού, σχεδιασμός έργων, χωροθέτηση, νομοθεσία. Υβριδικά συστήματα - αντλησιοταμίευση. Οικονομικά της ενέργειας. Νερό και ενέργεια.     

Διδάσκοντες

Ν. Μαμάσης, Αναπλ. Καθηγητής (συντονιστής)

Δ. Κουτσογιάννης, Καθηγητής

Επικουρικό διδακτικό προσωπικό

Α. Ευστρατιάδης, ΕΔΙΠ

Ρ. Ιωαννίδης, Υποψ. Δρ.

Προσκεκλημένοι διδάσκοντες

Δ. Παπαντώνης, Καθηγητής