ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π)

  ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  Δρ. Σαπουντζάκης Ι. Ευάγγελος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

 

 

 

 

 

Από το 1986 ως Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (ΕΜΥ), από το 1996 ως Λέκτορας, από το 2002 ως Επίκουρος Καθηγητής, από το 2007 ως Αναπληρωτής Καθηγητής και από το 2012 ως Καθηγητής του Τομέα Δομοστατικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. ασχολούμαι με τη διδασκαλία των πιο κάτω μαθημάτων:

 

 

 

 - Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων-Σύγχρονες Μέθοδοι (Στατική ΙΙΙ) (http://www.civil.ntua.gr/courses/46/)

 

 

 

Παρουσιάσεις

Αρχείο

1

Εισαγωγή στις Μητρωικές Μεθόδους

1-Introduction to Matrix Methods

2

Επίπεδα Δικτυώματα

2-Plane Trusses

3

Επίπεδα Πλαίσα

3-Plane Frames

4

Χωρικά Δικτυώματα

4-Spatial Trusses

5

Χωρικά Πλαίσια

5-Spatial Frames

6

Στερεοί Κόμβοι

6-Rigid Joints

7

Εσωτερικές Ελευθερώσεις – Συνδυασμένοι Κόμβοι

7-Combined Node Method

8

Εσωτερικές Ελευθερώσεις – Τροποποιημένα Μητρώα

8-Modified Stiffness Method

9

Στατική Συμπύκνωση

9-Static Condensation

10

Στοιχεία Μεταβλητής Διατομής

10-Variable Cross Section

11

Μέθοδος Υποφορέων

11-Substructures Method

12

Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων – Επίπεδα Δικτυώματα

12-FEM-Plane Truss

13

Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων – Επίπεδα Πλαίσια

13-FEM-Plane Frame

     

 

 

 

 

 

 - Δυναμική Aνάλυση Ραβδωτών Φορέων (Στατική IV) (http://www.civil.ntua.gr/courses/61/)

 

 

 

Σημειώσεις – Βοηθήματα

Αρχείο

1

 

Μέθοδος Επαλληλίας Ιδιομορφών

 

 

Συμμετοχή Ιδιομορφών στη Μέθοδο της Επαλληλίας

2

 

Τέμνουσα Βάσης – Ροπή Ανατροπής

 

 

Τέμνουσα Βάσης – Ροπή Ανατροπής

 

     

 

 

 

 

 

 - Θεωρία Πλακών (Στατική VI) (http://www.civil.ntua.gr/courses/112/)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

 

 

 

 

 

Στο διάστημα 2011-2015 ασχολήθηκα με τη διδασκαλία του πιο κάτω μαθήματος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.:

 

 

 

 - Δομική Μηχανική I (http://courses.arch.ntua.gr/106686.html)

 

 

 

 

 

Αντικείμενο

Αρχείο

1

1η Σειρά Ασκήσεων

1η Σειρά Ασκήσεων

2

2η Σειρά Ασκήσεων

2η Σειρά Ασκήσεων

3

3η Σειρά Ασκήσεων

3η Σειρά Ασκήσεων

4

4η Σειρά Ασκήσεων

4η Σειρά Ασκήσεων

5

5η Σειρά Ασκήσεων

5η Σειρά Ασκήσεων

6

6η Σειρά Ασκήσεων

6η Σειρά Ασκήσεων