ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π)

  ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  Δρ. Σαπουντζάκης Ι. Ευάγγελος

 

Δρ. Σαπουντζάκης Ι. Ευάγγελος  

Καθηγητής

Eργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών
Τομέας Δομοστατικής
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο