ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π)
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας Δομοστατικής
Eργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών

Δρ. Σαπουντζάκης Ι. Ευάγγελος
Καθηγητής


Dr. Sapountzakis J. Evangelos
ProfessorNATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS (N.T.U.A.)
SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING
Department of Structural Engineering
Institute of Structural Analysis and Antiseismic Research

Website counter visits