ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Iι

 

Κωδικός Μαθήματος: 2.3.17.7, [7o ΚΜΜ (Υ), ΜΜΜΜ (Υ)]

 

Πεπερασμένα στοιχεία στην ελαστικότητα. Επίπεδη εντατική και επίπεδη παραμορφωσιακή κατάσταση. Πεπερασμένα στοιχεία κατάλληλα για ανάλυση ρωγμών. Ισοπαραμετρικά πεπερασμένα στοιχεία. Αριθμητική ολοκλήρωση. Κάμψη λεπτών πλακών και κελυφών. Προσαρμοστικά πεπερασμένα στοιχεία. Μη γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία μεγάλων γεωμετρικών μετατοπίσεων. Μη γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία λόγω υλικού. Δομή τυπικού κώδικα πεπερασμένων στοιχείων. Ανάπτυξη λογισμικού με ίδια μέσα. Εισαγωγή στη βελτιστοποίηση κατασκευών.

 

ΦΕΤΟΣ (ακαδ. Έτος 2015-2016), ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ.

Για εξειδικευμένες πληροφορίες ή πρόσθετο υλικό, χρησιμοποιείστε τον λογαρισμό σας και επισκεφθείτε τον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://mycourses.ntua.gr/index.php?depcode=MECH

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:  Δευτέρα  22 / 10 / 2015