ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ι

Κωδικός Μαθήματος: 2.3.09.6, [6o (Y)]

Μηχανολογικές κατασκευές υπό μορφή ραβδωτών στοιχείων (δικτυώματα και πλαίσια). Υλικά, ισοτροπικές και ανισοτροπικές κατασκευές, κατασκευές από σύνθετα υλικά. Γεωμετρική μοντελοποίηση 2D και 3D κατασκευών και μέθοδοι δημιουργίας πλεγμάτων. Διεύρυνση της μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων σε 2D και 3D. Επιφανειακοί φορείς (μεμβράνη, πλάκα, κέλυφος). Προβλήματα ελαστικότητας. Προβλήματα θερμοελαστικότητας. Προβλήματα Ακουστικής.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το MY COURSES: http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=MECH1115