Χρήστος ΙωσηφίδηςMy picture

Ε.ΔΙ.Π. - A' βαθμίδα

Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης
Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
Ζωγράφου, 15780,
Αττική, Ελλάδα.

+30 210 772 2606
chiossif@central.ntua.gr, chiossif@gmail.com
Η ιστοσελίδα μου στα Ελληνικά
My web page in EnglishΑκολούθει μοι ως chiossif σε: Identi.ca, Twitter, Facebook, Flickr.ἐγὼ δ᾿ οὖν καὶ αὐτός, ὦ ᾿Αντιφῶν, ὥσπερ ἄλλος τις ἢ ἵππῳ ἀγαθῷ ἢ κυνὶ ἢ ὄρνιθι ἥδεται, οὕτω καὶ ἔτι μᾶλλον ἥδομαι φίλοις ἀγαθοῖς, καὶ ἐάν τι ἔχω ἀγαθόν, διδάσκω, καὶ ἄλλοις συνίστημι παρ᾿ ὧν ἂν ἡγῶμαι ὠφελήσεσθαί τι αὐτοὺς εἰς ἀρετήν· καὶ τοὺς θησαυροὺς τῶν πάλαι σοφῶν ἀνδρῶν, οὓς ἐκεῖνοι κατέλιπον ἐν βιβλίοις γράψαντες, ἀνελίττων κοινῇ σὺν τοῖς φίλοις διέρχομαι, καὶ ἄν τι ὁρῶμεν ἀγαθὸν, ἐκλεγόμεθα· καὶ μέγα νομίζομεν κέρδος, ἐὰν ἀλλήλοις φίλοι γιγνώμεθα. [ Ξενοφώντος Απομνημονεύματα Α, 6, 12 ]


Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι. καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσομαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. [ Α’ Ἐπιστολὴ Παύλου πρὸς Κορινθίους (ιγ’ 1-3) ]


"The Fool" Official book trailer by Nana "Da NooL" Fatsi.
Hacker είναι αυτός που εύστροφα επιλέγει ως ψυχαγωγία την εξερεύνηση των ορίων του δυνατού.


Ελεύθερο Λογισμικό και εφαρμογές του:

Μη επιβλεπόμενη ταξινόμηση τηλεπισκοπικών εικόνων K-Means :

Λογισμικό:

kmeans_main.rs 17,073 17/12/2023

Δημοσιοποίηση προόδου διδακτορικής διατριβής :

Παρουσίαση:

20210628_ChIossif_001.pdf 3,326,683 28/06/2021

Υπολογισμός υψομέτρων σε κάναβο από διάσπαρτα σημεία ΧΥΖ :

Λογισμικό:

gridemall.c 9,015 10/01/2019

«Η ξεχασιάρα πιτζάμα» :

Κείμενο:

H_ksexasiara_pitzama.pdf 69,543 12/12/2017

Δομικό στοιχείο - πυρήνας απόστασης :

Λογισμικό:

se.c 5,445 13/08/2017

Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis:

Λύσεις των ασκήσεων του μαθήματος «Εισαγωγή στην Python» :

GuessANumber.py 1,898 21/05/2017

Triliza.py 7,045 18/06/2017

Diavgeia.py 9,180 02/07/2017

500_arxes.csv 47,603 02/07/2017

Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης

Παλινδρόμηση :

Λογισμικό:

Regression.f95 12,581 28/05/2017

«Το παπούτσι» :

Κείμενο:

TheShoe.pdf 71,213 17/12/2016

Παράδειγμα αλγόριθμου Greedy :

Λογισμικό:

LargestNum.c 3,238 30/04/2016

Ευχές :

Λογισμικό:

hb.c 91 23/04/2016

CodeAWish.c 1,922 24/04/2016

Διαλέξεις GRASS GIS στο πλαίσιο των Μονάδων Αριστείας της ΕΕΛ/ΛΑΚ :

Διαλέξεις:

GRASSGIS.Lectures.ma.ellak.gr.tar.gz 85,375,970 11/11/2014

Άμεση ανάγνωση και εμφάνιση ακεραίων και πραγματικών (χωρίς την χρήση scanf/printf) :

Λογισμικό:

readint_float.c 2,616 14/11/2014

printint_float.c 2,913 11/11/2014

Πολυωνυμικός μετασχηματισμός 3ου βαθμού σε αρχείο τύπου DXF :

Λογισμικό:

dxf_affine.c 17,114 15/01/2013

Ελληνικό γεωειδές:

Δεδομένα [En]:

Geoid.html 2,151 06/12/2012

«Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα;» :

Κείμενο:

EnaAlloKomma.pdf 71,767 23/09/2012

«Ο Χρήστος και οι Θελωνάδες» :

Κείμενο:

ChristosAndTheWannabeFamily.pdf 91,880 19/08/2012

Παραμύθια :

Κείμενο:

Paramithi.pdf 67,741 20/12/2011

O_Kanelos.pdf 70,078 21/12/2011

H_limni_tou_Brasida.pdf 72,537 21/12/2011

«Στιφάδο» :

Κείμενο:

Stifado.pdf 83,532 17/07/2011

«chat_log» :

Κείμενο:

chat_log.pdf 75,944 22/05/2011

«Φίλοι;» :

Κείμενο:

Filoi_by_ChIossif.pdf 73,281 01/05/2011

Χάρτης ατμοσφαιρικού οπτικού πάχους (AOT) από δψτα Landsat ΤΜ:

Λογισμικό:

AOT_Map_calculation.source_files.zip 41,899 09/03/2011

Υφή:

Διάλεξη:

Texture.pdf 224,138 10/01/2011

Λογισμικό:

ErMapper_add._kernels_ChIossif.zip 106,387 10/01/2011

Εικόνα:

Textures.tif 12,821,066 10/01/2011

«Η ιστορία της ζωής στην γη» :

Κείμενο:

The_Tree_by_ChIossif.pdf 60,392 30/11/2010

Chief_by_ChIossif.pdf 71,015 03/12/2010

The_Whale_by_ChIossif.pdf 59,742 12/12/2010

The_Man_by_ChIossif.pdf 66,522 31/12/2010

ΚΕΛ ΕΜΠ - ΣΑΤΜ Λ21 Δεκ 2010:

Διαλέξεις:

BIL_BIP_BSQ.pdf 127,720 16/12/2010

bits_kai_bytes.pdf 119,072 01/12/2010

GeoDataCamp 2010:

Παρουσίαση:

OSM_ChIossif.pdf 6,937,086 19/11/2010

«Το πάρτυ»:

Ταινία μικρού μήκους:

ThePartySD.ogv 66,550,361 28/10/2010

Ελάχιστα τετράγωνα:

Λογισμικό:

xlsqr_demo.c 13,239 13/04/2010

xlsqr.c 11,833 01/04/2010

lsqr.c 16,081 06/04/2018

lsqr.py 2,478 22/12/2019

Δεδομένα:

data.txt 106,023 11/04/2010

Μη επιβλεπόμενη ταξινόμηση τηλεπισκοπικών εικόνων ISODATA:

Λογισμικό:

isodata.c 24,684 31/03/2010 α1

Γεωαναφορά τηλεπισκοπικών εικόνων:

Λογισμικό:

geo_pgm.c 7,118 18/03/2010

aff_1st.c 4,223 19/03/2010

aff_2nd.c 10,233 12/03/2010

Αντιστροφή πίνακα:

Λογισμικό:

minversion.c 10,498 05/02/2010

Αρχεία PGM (16 bit):

Λογισμικό:

PGM_Cropper.c 7,065 30/03/2010

PGM_Statistics.c 4,189 09/10/2009

Αυτοπεριγραφή σε τρίτο πρόσωπο :

Ιστοσελίδα:

ChIossif.html 3,009 17/01/2010

Στεγανογράφηση εικόνας (σε jpg, tiff ή άλλα) σε εικόνα BIL/BIP/BSQ (8 bit):

Λογισμικό:

Hide.c 3,358 04/07/2009

UnHide.c 2,005 04/07/2009

Υπολογισμοί γεωαναφοράς σε εικόνες SAR :

Λογισμικό:

InDirectCalc.c 4,056 26/06/2009

DirectCalc.c 4,463 26/06/2009

InDiRes.c 14,120 26/06/2009

Έγχρωμο RGB σε Intensity με μείωση θορύβου τύπου διαμέσου :

Λογισμικό:

NRMedian_RGB2I.c 8,177 09/11/2008

Έγχρωμη σε πανχρωματική / ψευδέχρωμη :

Λογισμικό:

PCA_true2false.c 11,474 25/04/2008

PCA_color2grey.c 8,137 21/04/2008

Μορφολογικές επεξεργασίες:

Λογισμικό:

Median_8UI.c 7,214 11/12/2007

Majority_8UI.c 5,642 07/12/2007

M_Dilation_8UI.c 5,685 07/12/2007

M_Erosion_8UI.c 5,679 07/12/2007

Δομικό στοιχείο:

structuring_element.txt 210 07/12/2007

Ανίχνευση μεταβολών:

Λογισμικό:

CD_DiffStat_8UI.c 5,684 05/12/2007

Χωρική συνέλιξη (φίλτρα):

Λογισμικό:

Lee_Sigma_F.c 6,023 05/03/2008

Lee_Sigma_8UI.c 6,004 05/03/2008

Laplace.c 4,568 03/12/2007

Sobel_8UI.c 4,567 03/12/2007

Kirsch_8UI_1.0.3.c 5,596 30/11/2007

Kirsch_8UI.c 5,576 30/11/2007

Τρία καλούδια από το παρελθόν:

Λογισμικό:

bullshit.c 952 03/03/1993

split.c 2,352 03/03/2003

merge.c 1,120 03/03/2003

Παράδειγμα χρήσης:

history.txt 236 24/11/2007

Εντοπισμός της καμένης έκτασης στην Πάρνηθα Αττικής:

Λογισμικό:

MNDVI_Calc.c 4,201 03/07/2007

MNDVI_CD.c 4,121 03/07/2007

Εικόνες:

MOD02QKM.A2007160.0920.NDVI.pgm 99,543 03/07/2007

MYD02QKM.A2007177.1140.NDVI.pgm 99,543 03/07/2007

MOD02QKM.A2007183.0925.NDVI.pgm 99,543 03/07/2007

MYD02QKM.A2007160_MOD02QKM.A2007183.CD.pgm 99,543 03/07/2007

MYD02QKM.A2007177_MOD02QKM.A2007183.CD.pgm 99,543 03/07/2007

Η καμένη έκταση στις 2/7/2007 11:25 ήταν 38562±112 στρέμματα.

19ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής - Β' Φάση:

pdp_19_b.c 5,903 03/03/2006

Κρυπτογράφηση Καίσαρα:

Ceasar_Cipher.c 20,539 27/01/2007

Χάρτης αποστάσεων:

Distance_Map.c 22,514 20/01/2007

Μιγαδικοί αριθμοί και μορφοκλάσματα (fractals):

dcomplex.h 564 29/04/2006

dcomplex.c 1,215 29/04/2006

dcomplex_test.c 953 29/04/2006

Newton_DComplex.h 281 29/04/2006

Newton_DComplex.c 582 29/04/2006

Newton_DComplex_test.c 1,125 29/04/2006

F_Maker.c 1,561 29/04/2006

F_Maker.png 100,754 29/04/2006

Ο χρυσός αριθμός φ :

Phi That Golden Number.ods 119,755 01/05/2006

Διαγωνισμός Underhanded C Contest 2006:

ccon2006_v2.c 3,049 21/04/2006

ccon2006_v1.c 2,792 21/04/2006

runme.bat 826 21/04/2006

s_dict.txt.gz 124,929 21/04/2006

Υπολογισμοί στατιστικών:

pca_8_16.c 14,392 01/01/2003

pca_8_16_Read_me.txt 2,409 01/01/2003

p176r036_7tk20010130_z36.txt 3,742 01/01/2003

poly_data.c 3,149 01/12/2005

rs_8_16.c 5,039 01/01/2003

Υπολογισμοί γεωμετρικών αναλύσεων απεικονίσεων:

pixelsizes.ods 21,645 23/03/2006

pixelsizes.pdf 43,037 23/03/2006

Μετατροπή μεταξύ BSQ και BIP:

ENVI_BSQ_2_IDL_BIP.c 2,325 01/11/2005

hacker emblem

Όλο το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας και των τοπικών υποσυνδέσμων της είναι υπό των ακολούθων αδειών:

Free Software Licence: GNU General Public License

Creative Commons: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported

Ουδεμία ευθύνη αναγνωρίζεται για κάθε τι που αφορά εξωτερικούς ιστοχώρους.

Η σελίδα ενημερώθηκε 17/12/2023 @ Ch Iossif

Ενημερώθηκε 17/12/2023 @ Ch Iossif

Flag Counter

Ο μετρητής σημαιών ενημερώθηκε 17/12/2023 @ Ch Iossif