Χάρης Ι. Γαντές
Καθηγητής

Χάρης Γαντές

Ο Χάρης Γαντές είναι Καθηγητής στο Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Ασχολείται με τη διδασκαλία, την έρευνα και την πράξη θεμάτων δομοστατικού πολιτικού μηχανικού, με έμφαση στην συμπεριφορά, την ανάλυση και τον σχεδιασμό κατασκευών από χάλυβα:

  • Συμμετέχει στην διδασκαλία των υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού "Σιδηρές κατασκευές Ι" του 7ου εξαμήνου και "Σιδηρές κατασκευές ΙΙ" του 8ου εξαμήνου, και είναι ο συντονιστής του κατ' επιλογήν μαθήματος της δομοστατικής κατεύθυνσης "Μη γραμμική συμπεριφορά μεταλλικών κατασκευών" του 9ου εξαμήνου. Επίσης διδάσκει το μεταπτυχιακό μάθημα "Σχεδιασμός καλωδιωτών κατασκευών και μεμβρανών".
  • Οι ερευνητικές του δραστηριότητες καλύπτουν θέματα συμπεριφοράς, ανάλυσης και σχεδιασμού κατασκευών από χάλυβα, με έμφαση σε προβλήματα μη γραμμικής συμπεριφοράς γεωμετρίας και υλικού, και στην εκτίμηση της οριακής αντοχής μελών, συνδέσεων και φορέων.
  • Επιβλέπει διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές εργασίες και διπλωματικές εργασίες σε αυτές τις θεματικές περιοχές.
  • Συμμετέχει ως σύμβουλος σε στατικές μελέτες κτιριακών και τεχνικών έργων, κυρίως από χάλυβα αλλά και από άλλα δομικά υλικά.
  • Συνεισφέρει στη βελτίωση της τεχνογνωσίας των Ελλήνων μηχανικών σε θέματα μεταλλικών κατασκευών μέσω της συμμετοχής του σε ομάδες εργασίες σύνταξης κανονιστικών διατάξεων και σε σεμινάρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Προσπαθεί να τηρεί μια καλή ισορροπία μεταξύ θεωρίας και πράξης, που πιστεύει ότι είναι πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό ενός "καλού μηχανικού".

 

"Τα τέσσερα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας Πολιτικός Μηχανικός - μέλος ΔΕΠ είναι:

  • Να είναι δραστήριος ερευνητής
  • Να είναι αποτελεσματικός δάσκαλος
  • Να διαθέτει σχετική πρακτική εμπειρία
  • Να αποτελεί θετικό παράδειγμα προς μίμηση"

  • Πηγή: American Society of Civil Engineers, Civil Engineering Body of Knowledge for the 21st Century: Preparing the Civil Engineer for the Future, 2nd edition, 2008.

 

"Ο κύριος στόχος μου σε αυτό το βιβλίο είναι να ορίσω τη νέα μορφή τέχνης του δομοστατικού σχεδιασμού και να δείξω ότι πολυάριθμοι μηχανικοί-καλλιτέχνες δημιουργούν τέτοια έργα στο σύγχρονο κόσμο. Οι βασικές αρχές της δομοστατικής τέχνης είναι η αποτελεσματικότητα και η οικονομία, και η ελευθερία της έγκειται στις δυνατότητες που προσφέρει σε κάθε μελετητή να εκφράσει το προσωπικό του ύφος, παρακινούμενος από μια συνειδητή αισθητική αναζήτηση κομψότητας ".


Πηγή: David P. Billington, The Tower and the Bridge: The New Art of Structural Engineering, Princeton University Press, 1983.

 

 

web analytics
επισκέπτες - Powered by StatCounter.com