ΕΘΝΙΚΟ
ΜΕΤΣΟΒΙΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
English

ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Καθηγητής Ανδρέας Γ. Μπουντουβής

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφος 15780
Τηλ: 210 7722047, FAX: 210 7722048
e-mail: rector@ntua.gr, boudouvis@ntua.gr

Βιογραφικό σημείωμα, Iστοσελίδα1, Ιστοσελίδα2

O Ανδρέας Γ. Μπουντουβής είναι Καθηγητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών (ΣΧΜ) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Από τον Οκτώβριο του 2019 είναι Πρύτανης του ΕΜΠ.

Εχει διατελέσει Κοσμήτορας της ΣΧΜ (2013-2016), Διευθυντής του Τομέα Aνάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων της ΣΧΜ (2005-2007), Διευθυντής του Υπολογιστικού Κέντρου της ΣΧΜ (2009-2019) και Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΜΠ “Υπολογιστική Μηχανική” (2011-2018).

Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του ΕΜΠ (1982) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (PhD) από το Πανεπιστήμιο της Minnesota των ΗΠΑ (1987). Ηταν Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης στο Minnesota Supercomputing Institute (1989-90) και Επισκέπτης Ερευνητής στο Army High Performance Computing Research Center, των ΗΠΑ (1991), Επισκέπτης Καθηγητής στο Université de Lorraine, Nancy, Γαλλία (2012), Επισκέπτης Ερευνητής στο Fondation de Cooperation Scientifique Sciences et Technologies pour l’Aéronautique et l’Espace, Toulouse, Γαλλία (2014) και Επισκέπτης Καθηγητής στο Johns Hopkins University, Baltimore, ΗΠΑ (2018-2019).

Ο Καθηγητής Α. Μπουντουβής διδάσκει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα σε Φαινόμενα Μεταφοράς και σε Υπολογιστικές Μεθόδους. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις ακόλουθες περιοχές: υπολογιστική ανάλυση φαινομένων μεταφοράς, διεπιφανειακά φαινόμενα, μη γραμμικά φαινόμενα και ιδιαίτερα μηχανισμοί ασταθειών και σχηματισμού οργανωμένων μορφωμάτων (pattern formation), ανάλυση πολλαπλών κλιμάκων (multiscale analysis), μέθοδοι μείωσης τάξης μοντέλων και μηχανικής μάθησης, και μέθοδοι υπολογιστικής ανάλυσης προβλημάτων μεγάλης κλίμακας.