ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Φωτογραφία Μαρίας Μπεζεριάνου

Μαρία (Mάιρα) Μπεζεριάνου

Μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ε-mail: bez@survey.ntua.gr

Τηλέφωνο: 210 772 2638

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Εργαστήριο Χαρτογραφίας, Γραφείο 203
Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Κτήριο Α
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15780

LinkedIn | ResearchGate | Twitter