ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Φωτογραφία Μαρίας Μπεζεριάνου

Μαρία Μπεζεριάνου

Μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ε-mail: bez@survey.ntua.gr

Τηλέφωνο: 210 772 2638

Διεύθυνση:
Εργαστήριο Χαρτογραφίας, Γραφείο Α203
Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15780
Χάρτης

Skype: bez_172

LinkedIn | ResearchGate | Twitter