ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 

Σκοπελίτη Ανδριανή

 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Παναγιώτης

ΟΝΟΜΑ MHΤΡΟΣ: Αίθρα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1971

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα, Ελλάδα

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

Δρ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.(2001)

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.(1994)

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Εργαστήριο Χαρτογραφίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

Μέλος:

Ø  του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), 1994

Ø  του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ), 1994,

Ø  της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρείας Ελλάδος (ΧΕΕΕ), 2002

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση κατοικίας: Γ. Παπανδρέου 63, Ν. Πεντέλη 152 36

Κινητό: +30 6972 894581, Εργασίας: +30 210 7722639, Οικίας: +30 210 6137118

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: askop@survey.ntua.gr                    

Τηλεομοιότυπο:+30 210 7722734

 

 

I. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

2001 Ε.Μ.Π., Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Δρ. Μηχανικός

Διδακτορική διατριβή με τίτλο "Αναγνώριση, Εκτίμηση και Συμπεριφορά του Σφάλματος στις Βάσεις Χαρτογραφικών Δεδομένων". Εντάσσεται στην επιστημονική περιοχή της Χαρτογραφίας και της Γεωπληροφορικής

1994 Ε.Μ.Π., Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Διπλωματούχος Μηχανικός,

Βαθμός διπλώματος 7.69 (Λίαν Καλώς – 3η σε βαθμολογική κατάταξη).

Διπλωματική εργασία στη Ψηφιακή Χαρτογραφία με τίτλο «Ανάπτυξη Άτλαντα Κυματικής Ενέργειας σε Περιβάλλον Προσωπικού Υπολογιστή». Η διπλωματική εργασία βαθμολογήθηκε με 10.

1989 Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος, Απολυτήριο Λυκείου με Άριστα


II. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

 

1.    Σκοπελίτη Α. 1994. «Ανάπτυξη Άτλαντα Κυματικής Ενέργειας σε περιβάλλον σε περιβάλλον προσωπικού υπολογιστή». Διπλωματική εργασία, Εργαστήριο Χαρτογραφίας, Τομέας Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, σελ. 93.

2.    Σκοπελίτη Α. 2001. «Αναγνώριση, Εκτίμηση και Συμπεριφορά του Σφάλματος στις Βάσεις Χαρτογραφικών Δεδομένων». Διδακτορική Διατριβή, Τομέας Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, σελ. 272.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 1. «Best practices for polygon generalisation from medium to small scale in a GIS framework», Skopeliti, A., Advances in Cartography and GIScience. Selection from ICC 2011, Paris (Lecture Notes in Geoinformation and Cartography / Publications of the International Cartographic Association (ICA)), Springer 2011, pp. 521-540, DOI: 10.1007/978-3-642-19143-5_29

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 1. «On the Parametric Description of the Shape of the Cartographic Line», Skopeliti, A., Tsoulos, L., Cartographica 36 (3), pp. 57-69, 1999.
 2. «A model for the Generalisation and Transfer of Linear Features over the Web», Skopeliti, A., Tsoulos, L., International Hydrographic Review 6(2), pp. 30-44, 2005.
 3. «Choosing a Suitable Projection for Navigation in the Arctic», Skopeliti, A., Tsoulos, L., Marine Geodesy, 2013 (to be published).

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 1. «Παραμετρική περιγραφή του σχήματος της χαρτογραφικής γραμμής», Σκοπελίτη Α., Τσούλος Λ., Τεχνικά Χρονικά Επιστημονική Έκδοση του ΤΕΕ 1999, Τόμος 19, Τεύχος 1, σελ. 99-115, Ιανουάριος- Αύγουστος 1999 [Η εργασία βραβεύθηκε με το Θωμαϊδειο βραβείο του Ε.Μ.Π.].

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

8.    «EUROPEAN WAVE ENERGY ATLAS: An Interactive PC-Based System», Proceedings of the Second European Wave Power Conference, 8-10 Nov., Lisbon, Portugal 1995, Pontes M. T., G. A. Athanasoulis, L. Tsoulos, B. Nakos, C. N. Stefanakos, A. Skopeliti, Frutuoso R.

9.    «Exploiting parametric line description in the assessment of generalization quality», Proceedings of the 19th International Cartographic Conference, 14-21 August 1999, Ottawa, Canada, Section 08 - Generalization, pp. 1185-1193 (Oral presentation), Tsoulos L., Skopeliti A.

10. «Developing a model for quality assessment of linear features», Proceedings of the 4th International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences, Accuracy 2000, Amsterdam, The Netherlands, pp. 655-658.Tsoulos, L., Skopeliti, A.

11. «Assessment of data acquisition error for linear features», Proceedings of the XIXth ISPRS Congress, Amsterdam 2000, The Netherlands, pp. 1087-1091. Tsoulos L., Skopeliti A.

12. «Estimating Positional Accuracy of Linear Features», FIG - International Federation of Surveyors, Commission 3 – WG 3.1, Workshop ‘Spatial Information Management Experiences and Visions for the 21st century”, Athens 4-7 October 2000 (Oral presentation), Skopeliti, A., Tsoulos, L., 2000.

13. «The Accuracy Aspect of Cartographic Generalization», GISRUK 2001, April 2001, University of Glamorgan, Cardiff, pp. 22 – 25 (Oral presentation), Skopeliti, A., Tsoulos, L.

14. «A Methodology for the Assessment of Generalization Accuracy», Fourth Workshop on Progress in Automated Map Generalization, August 2-4, 2001 Beijing, China (Oral presentation), Skopeliti, A., Tsoulos, L.

15. «A knowledge - based approach for the cartographic generalization of linear features», Proceedings of the 20th International Cartographic Conference, Beijing, China, August 6-10, 2001, vol. 3, pp. 1903 – 1913 (Oral presentation), Skopeliti, A., Tsoulos, L.

16. «An XML-based approach for the composition of maps and charts», Proceedings of the 21st International Cartographic Conference, Durban, Africa, August 6-10, 2003, Tsoulos, L., Spanaki M., Skopeliti A.

17. «The Shape of linear features – Structure definition and Processing over the web», In GIS PLANET 2005 Proceedings  ISBN 972-97367-5-8, Estoril Portugal, 30 May – 2 June 2005,          Skopeliti, A., Tsoulos, L., Tzamakou T.

18. «A comparative study of the influence of simplification algorithms on linear features’ shape and position», Proceedings of the 23rd International Cartographic Conference (ICC 2007), 4-10 August, Moscow, L. Tsoulos, A. Skopeliti, T. Tzamakou (Oral Presentation)

19. «Best practices for polygon generalisation from medium to small scale in a GIS framework», 25th International Cartographic Conference (ICC 2011), Paris, 3-8 July 2011 (Oral Presentation), Skopeliti, A.

20. «Testing - an essential aspect of establishing an SDI», INSPIRE Conference 2011, Edinburgh 30 June 2011, Clemens Portele, Anders Östman, Michael Koutroumpas, Xin He, Janne Kovanen, Markus Schneider, Andriani Skopeliti

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

21.  «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Άτλαντα σε ουδέτερο υπολογιστικό περιβάλλον», 2ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Βόλος 1995, σελ. 285–291. Σκοπελίτη Α., Τσούλος Λ., Νάκος Β.

22.  «Αξιοποίηση δυνατοτήτων αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού σε δυναμικές θεματικές απεικονίσεις μεγάλης κλίμακας», 3ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, 28-29 Νοεμβρίου, Καλαμάτα 1996, σελ. 161-170.Νάκος Β., Τζελέπης Ν., Σκοπελίτη Α.

23.  «Συγκριτική θεώρηση του σφάλματος θέσης κατά τη ψηφιακή καταγραφή», 3ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, 28-29 Νοεμβρίου, Καλαμάτα 1996, σελ. 179-189, Ψαλτά Ε., Σκοπελίτη Α., Τσούλος Λ.

24. «Η χαρτογραφική γενίκευση γραμμικών οντοτήτων στα πλαίσια της Χαρτογραφίας στο διαδίκτυο»,  Σκοπελίτη Α., 2006, 9ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρίας Ελλάδος, «Χαρτογραφία δικτύων - Χαρτογραφία μέσω δικτύων», Χανιά, 2-4 Νοεμβρίου.

25.  «Η γενίκευση γραμμικών οντοτήτων στα πλαίσια της Χαρτογραφίας στον παγκόσμιο ιστό» Σκοπελίτη Α., 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Ομάδα εργασίας "Γεωγραφικά Δεδομένα στον Παγκόσμιο Ιστό", Αθήνα, 4-7 Οκτωβρίου 2007, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

26. «Η συμβολή της γενίκευσης στην ανάπτυξη και τη λειτουργία μιας Υποδομής Γεωχωρικών Δεδομένων – η περίπτωση του INSPIRE», Α. Σκοπελίτη, 12ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας,  Χαρτογραφία & Χωρική Πληροφορία στην  Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κοβεντάρειο, Κοζάνη, 10-12 Οκτωβρίου 2012

 

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

27. «Ανάπτυξη Άτλαντα Κυματικής Ενέργειας σε περιβάλλον PC ARC/INFO», Τέταρτη Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών του ARC/INFO, 9-10 Νοεμβρίου 1994, Πολεμικό Μουσείο, Νάκος Β., Τσούλος Λ., Σκοπελίτη Α. 1994.

 1. «Best Practices and Pilot Implementations for Generalisation in GIS Environment», Tsoulos L. and Skopeliti A., The ESDIN project closing workshop, 29th March 2011, Hotel Marivaux Boulevard, Adolphe Max 98, Brussels, Belgium

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

29. Βοηθητικές Διδακτικές Σημειώσεις (27) σελίδων για τη διδασκαλία του μαθήματος: «Χαρτογραφία και Σ.Γ.Π.» στο 4ο εξάμηνο του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Τεχνικές αναφορές Ερευνητικων προγραμματων

 

30. Athanasoulis G., E. Skarsoulis, Ch. Stefanakos, L. Tsoulos, B. Nakos and A. Skopeliti. “Atlas of wave energy resource in Europe. Structure and implementation of WERATLAS software”. Interim report of WERATLAS Project (JOU2-CT93-0390), 1995, pp. 34.

31. Pontes, T., Aguiar, R., deBettencourt, J., Athanassoulis, G.A., Tsoulos, L., Nakos, B., Skarsoulis, E., Stefanakos, C.N., Skopeliti, A., Cavaleri, L., Bertotti, L., Mollison, D., Lewis, T., Holmes, B., Oliveira-Pires, H., Barstow, S., Christopoulos, S., 1996. “WERATLAS — Atlas of Wave Energy Resource in Europe EU Contract N.JOU2-CT93-0390, Final Technical Report”, 136 pp.

32. Τσούλος Λ. και Σκοπελίτη Α., 2001.Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών / Ε.Μ.Π., Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας Αρχιμήδης "Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την παραμετρική μορφή της χαρτογραφικής γραμμής και την κατάτμησή της σε ομοιογενή τμήματα", Τελική έκθεση, Ε.Μ.Π. [65/1003]

33. Tsoulos L., A. Skopeliti, L. Stamou, K. Stefanakis and A. Karageorgou, 2001, "Catalogue of the STATLAS entities along with their symbolization alternatives", Deliverable for the STATLAS project, Prepared by NTUA Cartography Laboratory, (STL_SD_D2.4), © STATLAS Consortium, pp. 63.

34. A. Skopeliti, L. Tsoulos, M. Spanaki, 2002 "STATLAS GML documentation", Deliverable for the STATLAS project, Prepared by NTUA Cartography Laboratory, (STL_SD_D2.4), © STATLAS Consortium, pp. 298

35. Matthew Beare, Andriani Skopeliti, Lysandros Tsoulos, Johann Thomas, Romain Kereneur, Noémie Grémeaux, Paul Martin, Robert Kubaty, Andreas Pammer, 2011, “ECP-2007-GEO-317008 ESDIN (Underpinning the European spatial Data Infrastructure with a Best Practice Network) D11.3 Best Practices and Pilot Implementations for Edge Matching and Generalisation in Web Services or GIS Environment”, 117 pp.

36. Clemens Portele (editor), Anders Östman, Andriani Skopeliti, Janne Kovanen, Johann Thomas, Matt Beare, Michael Koutroumpas, Xin He, 2011. “ESDIN (Underpinning the European spatial Data Infrastructure with a Best Practice Network) D12.3/D12.4 Final Test Cases”, 177 pp.

37. Clemens Portele (editor), Anders Östman, Andriani Skopeliti, Janne Kovanen, Johann Thomas, Matt Beare, Michael Koutroumpas, Xin He, 2011. “ESDIN (Underpinning the European spatial Data Infrastructure with a Best Practice Network) D12.5 Test Components”, 30 pp.

38. Clemens Portele (editor), Anders Östman, Andriani Skopeliti, Janne Kovanen, Johann Thomas, Matt Beare, Michael Koutroumpas, Xin He, 2011. “ESDIN (Underpinning the European spatial Data Infrastructure with a Best Practice Network) D12.6 Test Report”, 45 pp.

39. Choosing a Suitable Projection for Navigation in the Arctic, 2012,    L. Tsoulos, A.  Pallikaris,  A. Skopeliti ( a report for NOAA-University of New Hampshire Joint Hydrographic Center / Center for Coastal and Ocean Mapping)

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

Συνεχής συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα από το 1993 έως σήμερα (18 έτη) στο επιστημονικό αντικείμενο της Χαρτογραφίας και της Γεωπληροφορικής χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Στα ερευνητικά προγράμματα. που περιγράφονται στη συνέχεια, συμμετείχα στη διερεύνηση, στην ανάλυση, στην τεκμηρίωση και στη λήψη αποφάσεων για την επίλυση των εκάστοτε αναφυομένων προβλημάτων. Επιπλέον ασχολήθηκα με την εφαρμογή των λύσεων που υιοθετήθηκαν, με χρήση και προγραμματισμό λογισμικού βάσεων δεδομένων, Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και λογισμικού κατάλληλου για τη χαρτογραφική σύνθεση.

 

Ερευνητικά Προγράμματα με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

·         Σεπτέμβριος 2009 – Φεβρουάριος 2011

Συμμετοχή στο κοινοτικό ερευνητικό πρόγραμμα "ΕSDIN" European Spatial Data Infrastructure with a Best Practice Network — a project supported by eContent+ programme

 Επιστ. Υπεύθυνος: Λ. Τσούλος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. [63/169900]

 

Στόχος του προγράμματος ESDIN είναι η εφαρμογή της οδηγίας INSPIRE για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Υποδομής Χωρικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η οδηγία αυτή καθορίζει κανόνες που αποσκοπούν στη δημιουργία της υποδομής χωρικών πληροφοριών με στόχο την ανταλλαγή, την κοινή χρήση, την πρόσβαση και τη διαλειτουργική χρήση χωρικών και περιβαλλοντικών δεδομένων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων. Η υποδομή INSPIRE αποσκοπεί στη διασφάλιση συντονισμού μεταξύ των χρηστών και των παροχέων πληροφοριών, ώστε να είναι δυνατός ο συνδυασμός και η διάδοση των πληροφοριών που προέρχονται από διάφορους τομείς. To ESDIN καλείτε να δώσει λύση στα προβλήματα που προκύπτουν όταν οι χώρες μέλη, οι υποψήφιες χώρες και οι χώρες EFTA εφαρμόζουν την οδηγία και προετοιμάζουν τα εθνικά τους δεδομένα για τα θεματικά επίπεδα που περιλαμβάνει το Παράστημα Ι του INSPIRE (Annex I).

 

Στα πλαίσια του προγράμματος εργάστηκα στα πακέτα εργασίας (Working PackagesWP) WP 11 – Interoperability Services και WP12 - Test environment.

 

WP11: Το πακέτο αυτό εργασίας, χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία, αναπτύσει τις καλύτερες τεχνικές για να δημιουργήσει διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης στα δεδομένα του INSPIRE παρέχοντας τη δυνατότητα μετασχηματισμού του συστήματος αναφοράς, του σχήματος αποθήκευσης των δεδομένων (από το εθνικό σχήμα στο INSPIRE), ενοποίηση των δεδομένων στα σύνορα των κρατών και γενίκευση. Οι τεχνικές που αναπτύχθηκαν θα βελτιώσουν την χρήση των υπαρχόντων εθνικών δεδομένων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργώντας μια σταθερή διαδικασία για την πρόσβαση και τους μετασχηματισμούς ανάμεσα στις εθνικές χαρτογραφικές υπηρεσίες (NMCAs) και σε άλλους εθνικούς οργανισμούς, προσφέροντας μηχανισμούς ανταλλαγής χωρικών δεδομένων συμβατούς με το INSPIRE ανάμεσα στις χωρικές υποδομές.

 

Στα πλαίσια του πακέτου αυτού εργάστηκα για την αυτοματοποιημένη γενίκευση της πανευρωπαϊκής βάσης γεωγραφικών δεδομένων ΕRM (κλίμακα 1:250 000) για την δημιουργία της πανευρωπαϊκής βάσης γεωγραφικών δεδομένων EGM (κλίμακας 1:1000000), τις οποίες διαχειρίζεται η Eurogeographics και ανέλαβα τα ακόλουθα:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση σε περιβάλλον ArcGIS με προγραμματισμό σε Python των κανόνων γενίκευσης που αναπτύχθηκαν σε άλλο πακέτο του προγράμματος για την γενίκευση των Διοικητικών περιοχών, των Οικιστικών περιοχών και του Υδρολογικού δικτύου.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση σε περιβάλλον ArcGIS με προγραμματισμό σε Python διαδικασιών που εντοπίζουν και διορθώνουν προβλήματα ασυμβατότητας που εντοπίστηκαν ανάμεσα στα θεματικά επίπεδο
 • Εντοπισμός προβλημάτων και κενών στους κανόνες γενίκευσης που προτάθηκαν και υποβολή προτάσεων για την επίλυση τους σε συνεργασία με τους υπεύθυνους του σχετικού πακέτου
 • Επίλυση θεωρητικών προβλημάτων που προκύπτουν όπως η ταυτόχρονη γενίκευση δεδομένων με πολυγωνική και γραμμική γεωμετρία που περιγράφουν το ίδιο θεματικό επίπεδο όπως οι Διοικητικές Περιοχές και τα Διοικητικά Όρια με τη χρήση της τοπολογίας

 

WP12: Το πακέτο αυτό εργασίας έχει σκοπό να ελέγξει τις επιλογές όλων των υπολοίπων πακέτων εργασίας και να προσδιορίσει την ικανότητα λειτουργίας τους.

Στα πλαίσια του πακέτου αυτού ανέλαβα τoν έλεγχο της διαδικασίας της γενόκευσης:

 

 • Διατύπωση των «κριτηρίων ελέγχου» (test criteria) ) που αφορούν την αξιολόγηση της εφαρμογή της γενίκευσης που έγινε στο προηγούμενο πακέτο εργασίας ως προς τα χαρακτηριστικά που πρέπει να ικανοποιούν τα γενικευμένα δεδομένα βάσει των κανόνων γενίκευσης
 • Διατύπωση των «περιπτώσεων ελέγχου» (test case) που θα ελεγχθούν για την αξιολόγηση της εφαρμογή της γενίκευσης που έγινε στο προηγούμενο πακέτο εργασίας ως προς τους κανόνες που πρέπει να ικανοποιούν
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση σε περιβάλλον ArcGIS με προγραμματισμό σε Python των «εργαλείων ελέγχου» (test components) που χρησιμοποιήθηκαν

 

 

·         Μάιος 2001 – Mάιος 2004

Συμμετοχή στο κοινοτικό ερευνητικό πρόγραμμα "STATLAS"

 Επιστ. Υπεύθυνος: Λ. Τσούλος, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. [62/1231]

 

Στόχος του προγράμματος STATLAS είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού άτλαντα γεωγραφικών - στατιστικών πληροφοριών που καλύπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο χώρας, περιφέρειας και νομού. Ο άτλαντας θα περιέχει ορθά σχεδιασμένους χάρτες και τρισδιάστατες αποδόσεις που θα υποστηρίζονται από ένα ευέλικτο γραφικό περιβάλλον διεπαφής και ένα πλήθος λειτουργιών που θα επιτρέπουν την ανάκτηση, την απεικόνιση και τη σύγκριση στατιστικών δεδομένων μέσα στο γεωγραφικό χώρο. Το πρόγραμμα υποστηρίζει την ανάλυση των στατιστικών και των γεωγραφικών δεδομένων. Οι αποδόσεις θα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χρήστη, δημιουργώντας πολλαπλά πλεονεκτήματα και προσφέροντας απεριόριστες δυνατότητες. Η χρήση του θα είναι απλή, δημιουργώντας ένα περιβάλλον διεπικοινωνίας και ένα εργαλείο εκπαίδευσης για τον ειδικό, για το μαθητή και το ευρύ κοινό. Ο άτλαντας απευθύνεται σε επαγγελματικούς, κυβερνητικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διεπιστημονικό ερευνητικό εργαλείο.

 

Στο πρόγραμμα STATLAS αποτέλεσα βασικό μέλος της ερευνητικής ομάδας καθώς έχω συμμετάσχει σε όλες τις εσωτερικές συναντήσεις (internal meetings), όπου έχω παρουσιάσει τμήμα της εργασίας της ερευνητικής ομάδας του Ε.Μ.Π. Επιπλέον στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατέχω τη θέση του Technical Coordinator του Work Package 1.

 

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού ανέλαβα τη:

·      Μελέτη των στατιστικών δεδομένων που υπάρχουν στη βάση στατιστικών δεδομένων New Cronos της Eurostat

·      Μελέτη των γεωγραφικών δεδομένων που υπάρχουν στη βάση γεωγραφικών δεδομένων GISCO της Eurostat

·      Προσδιορισμός των χαρτών που θα περιέχει ο STATLAS και των εναλλακτικών μεθόδων συμβολισμού

·      Σχεδιασμό και δημιουργία της βάσης γεωγραφικών δεδομένων του STATLAS στην Οracle

·      Εξέταση της ποιότητας του περιεχομένου της βάση γεωγραφικών δεδομένων GISCO της Eurostat και εξασφάλιση της συνέπειας ανάμεσα στα επίπεδα

·      Γενίκευση των γεωγραφικών δεδομένων του GISCO για την παραγωγή νέων κλιμάκων

·      Σχεδίαση του σχήματος κωδικοποίησης και μεταφοράς των δεδομένων βάσει του προτύπου GML (Geography Markup Language).

 

·         Μάρτιος 2000 - Μάρτιος 2001

Ερευνητικό πρόγραμμα "GISCO - Statistical Mapping" με χρηματοδότη τη Eurostat,

Επιστ. Υπεύθυνος: Λ. Τσούλος, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. [63/1155]

 

Το πρόγραμμα έχει δύο στόχους:

 α. την ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη αλγορίθμου και κώδικα λογισμικού για την παρακολούθηση των αλλαγών που παρατηρούνται σε όλα τα επίπεδα διοικητικής διαίρεσης των καρτών μελών της ΕΕ και την αυτοματοποιημένη χαρτογραφική τους απόδοση και

 β. Τη σύνθεση και παραγωγή poster maps διαφόρων θεματικών αντικειμένων και χαρτών του προγράμματος Corine για την ΕΕ. Επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα χαρτογραφικά προϊόντα εκδίδονται επισήμως από την στατιστική υπηρεσία της ΕΕ και φέρνουν αριθμούς διεθνούς καταλογράφησης [ISBN].

 

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού ανέλαβα:

Εντοπισμό των μεταβολών των ορίων NUTS ανάμεσα στις εκδόσεις v5(1995) και v7 (1998). Κωδικοποίηση των μεταβολών σε επίπεδο ορίων, δημιουργία προγράμματος στα πλαίσια του Arc/Info με AML που εντοπίζει τις μεταβολές σε επίπεδο διοικητικών περιοχών και δημιουργεί τις αντιστοιχίες σε επίπεδα εμβαδών και κωδικών ανάμεσα στις εκδόσεις v5(1995) και v7 (1998). Οι αναλογίες αυτές είναι πολύ σημαντικές για την Eurostat για τη αναγωγή στατιστικών δεδομένων που συλλέχθηκαν πριν την αλλαγή των ορίων των περιφερειών στη νέα κατάσταση. Επιπλέον χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της παραπάνω διερευνήσεις σχεδιάστηκαν χάρτες για τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιρλανδία, τη Γερμανία, τη Φιλανδία και τη Σουηδία.

 

·         Μάρτιος 1999 - Μάρτιος 2000

Ερευνητικό πρόγραμμα "GISCO - Map Design" με χρηματοδότη τη Eurostat,

Επιστ. Υπεύθυνος: Λ. Τσούλος, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. [63/1038]

 

Οι στατιστικοί χάρτες αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία θεματικών χαρτών στην οποία στηρίζεται η πολιτική ενημέρωσης των υπηρεσιών της Commission, υπηρεσιών των κρατών μελών και των πολιτών της ΕΕ. Η ΕΕ μέσω της εκδόσεως “Statistics in Focus” καθιέρωσε μια τυποποιημένη μορφή παρουσίασης και απόδοσης των στατιστικών δεδομένων σε επίπεδο κρατών, περιφερειών, νομών και δήμων - κοινοτήτων. Η επιστημονική αυτή έκδοση, που χρησιμεύει εκτός των άλλων και ως εργαλείο λήψης απόφασης, συνοδεύεται από θεματικούς χάρτες ενιαίων προδιαγραφών. Αντικείμενο του προγράμματος ήταν η κατάρτιση προδιαγραφών, σχεδίαση του χαρτογραφικού υποβάθρου, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την έκδοση των στατιστικών χαρτών και η ψηφιακή σύνθεση και απόδοση των χαρτών με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, οι οποίες στηρίζονται σε κώδικα λογισμικού που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό. Το λογισμικό είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζει την παραμετρική σύνθεση χαρτών και να μπορεί ως εκ τούτου να χρησιμοποιείται για θεματικούς χάρτες διαφορετικού περιεχομένου. Παράλληλα σχεδιάστηκε και εκδόθηκε οδηγός χαρτογραφικής σύνθεσης που απευθύνεται στο σύνολο των χρηστών της βάσης δεδομένων γεωγραφικών και στατιστικών δεδομένων της ΕΕ.

 

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού ανέλαβα:

·         Σχεδίαση χάρτη – poster και παραγωγή με τίτλο «Ορθές και λανθασμένες χαρτογραφικές πρακτικές» που απευθύνεται στο σύνολο των χρηστών της βάσης δεδομένων γεωγραφικών και στατιστικών δεδομένων της ΕΕ.

 

·         Μάρτιος 1998 - Μάρτιος 1999

Ερευνητικό πρόγραμμα "GISCO - Cartography" με χρηματοδότη τη Eurostat

 Επιστ. Υπεύθυνος: Λ. Τσούλος, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. [63/902]

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συνολική αξιολόγηση των χαρτογραφικών και γεωγραφικών δραστηριοτήτων του GISCO, γεωγραφικού - χαρτογραφικού φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η αξιολόγηση καλύπτει το σύνολο των χαρτογραφικών προϊόντων που εκδίδονται είτε ως μεμονωμένοι χάρτες ή ως χάρτες υποστήριξης μονίμων εκδόσεων της ΕΕ όσον αφορά το αρχιτεκτονικό, το χαρτογραφικό υπόβαθρο, τον συμβολισμό, την απεικόνιση, το πρότυπο ψηφιακού αρχείου παραγωγής χαρτών αλλά και χαρακτηριστικά της βάσης γεωγραφικών δεδομένων, όπως η ανάλυση και το θεματικό περιεχόμενο. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε λεπτομερής διερεύνηση του προβλήματος του βέλτιστου προβολικού συστήματος για την καταγραφή της γεωγραφικής πληροφορίας στη βάση δεδομένων και την απόδοσή της σε χάρτες. Επίσης αναπτύχθηκε κώδικας ελέγχου του περιεχομένου της βάσης γεωγραφικών δεδομένων όσον αφορά την πληρότητα και τη συμβατότητα. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κωδικοποιούνται και οδηγούν στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για κάθε ένα από τα επιμέρους αντικείμενα τα οποία καλύφθηκαν με αντίστοιχες προδιαγραφές. Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν έγιναν στο σύνολο τους αποδεκτές και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προέκυψαν από το πρόγραμμα.

 

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού ανέλαβα τη:

1.    Αξιολόγηση των χαρτών που εμφανίζονται στις εκδόσεις της Eurostat όσον αφορά την αρχιτεκτονική της χαρτοσύνθεσης, τις μεθόδους συμβολισμού και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται

2.    Δημιουργία χαρτών με τις παραμορφώσεις (κλίμακας και γωνιακές) που προκαλεί η εφαρμογή διαφορετικών χαρτογραφικών προβολών, κατάλληλων για στατιστικούς χάρτες, με διαφορετικές παραμέτρους. Προγραμματισμό στα πλαίσια του Arc/Info με AML για τον σχεδιασμό των χαρτών και την απόδοση των παραμορφώσεων. Προγραμματισμό σε Visual Basic για τον υπολογισμό του μέτρου των παραμορφώσεων. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

3.    Δημιουργία προγράμματος στα πλαίσια του Arc/Info με AML, που υλοποιεί την πρόταση της ερευνητικής ομάδας του Ε.Μ.Π. για το τεύχος που εκδίδεται από την Eurostat με τα όρια των περιοχών NUTS για όλες τις χώρες μέλη. Αυτόματος σχεδιασμός βάσει προδιαγραφών του χάρτη για κάθε χώρα μέλος.

 

·         Νοέμβριος 1993 - Σεπτέμβριος 1996

Ερευνητικό πρόγραμμα "WERATLAS - Wave Energy Resource Atlas in Europe" JOU2-CT-930-0390.

Επιστ. Υπεύθυνος: Γ. Αθανασούλης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

 

Στόχος του προγράμματος WERATLAS είναι η μελέτη της κυματικής ενέργειας και του κυματικού κλίματος κατά μήκος των ακτών της Ευρώπης. Για τον υπολογισμό των κυματικών δεδομένων χρησιμοποιούνται μαθηματικά μοντέλα που εφαρμόζονται σε ένα σύνολο σημείων γύρω από την Ευρωπαϊκή ακτή. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών και των μοντέλων αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων. Το τελικό προϊόν του WERATLAS είναι ένας ηλεκτρονικός άτλαντας ο οποίος επιτρέπει την ανάκτηση των κυματικών δεδομένων από τη βάση σε επίπεδο σημείου με τη μορφή πινάκων και διαγραμμάτων και τη σχεδίαση θεματικών χαρτών με κυματικά δεδομένα σε επίπεδο γεωγραφικών περιοχών.

 

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού ανέλαβα τη:

·      Δημιουργία Ψηφιακού υποβάθρου για την ακτογραμμή και το βαθυμετρικό μοντέλο της Ευρώπης.

·      Ψηφιακή καταγραφή των σημείων συλλογής των κυματικών δεδομένων

·      Δημιουργία χαρτών για την απόδοση των γεωγραφικών δεδομένων και θεματικών χαρτών για την απόδοση των κυματικών δεδομένων

·      Δημιουργία γραφικού περιβάλλοντος αλληλοεπίδρασης (GUI) στο περιβάλλον του συστήματος ARC/INFO

·      Δημιουργία γραφικού περιβάλλοντος αλληλοεπίδρασης (GUI), που λειτουργεί ανεξάρτητα από το Σ. Γ. Π., με τη γλώσσα προγραμματισμού Microsoft Visual Basic.

Το γραφικό περιβάλλον αλληλοεπίδρασης και στις δύο του μορφές υποστηρίζει την εμφάνιση των χαρτών, την επιλογή των σημείων συλλογής κυματικών δεδομένων από το χάρτη, την ανάκτηση δεδομένων από τη βάση δεδομένων και την παρουσίαση τους με τη μορφή πινάκων και διαγραμμάτων που σχεδιάζοντας σε πραγματικό χρόνο τόσο στην οθόνη και όσο και στον εκτυπωτή. Ειδικότερα το γραφικό περιβάλλον αλληλοεπίδρασης (GUI) που δημιουργήθηκε με τη Visual Basic και υιοθετήθηκε ως το τελικό προϊόν του προγράμματος παρουσιάζει το σύνολο των τα πλεονεκτημάτων και χαρακτηριστικών μιας σύγχρονης εφαρμογής Σ.Γ.Π.

Σημειώνεται ότι τμήμα της εργασίας μου στα πλαίσια αυτού του προγράμματος αποτέλεσε τη διπλωματική μου εργασία, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο κύκλος σπουδών μου στο Ε.Μ.Π.

 

Ερευνητικά Προγράμματα με Ελληνική χρηματοδότηση

·         Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών / Ε.Μ.Π., Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας Καραθεοδωρή

·         Μάιος 2000 – Νοέμβριος 2001

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών / Ε.Μ.Π., Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας Αρχιμήδης "Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την παραμετρική μορφή της χαρτογραφικής γραμμής και την κατάτμησή της σε ομοιογενή τμήματα"

 Επιστ. Υπεύθυνος: Λ. Τσούλος, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. [65/1003]

 

Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα βασικής έρευνας καλύπτει την εξειδίκευση των θεμάτων που τέθηκαν στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής μου και συνίσταται στη βελτίωση των αλγορίθμων και την επέκταση της διερεύνησης του θέματος της παραμετρικής περιγραφής της μορφής της χαρτογραφικής γραμμής και την κατάτμησή της σε ομοιογενή τμήματα σε ευρύτερη ομάδα δεδομένων.

 

·         Απρίλιος 1998

Ερευνητικό πρόγραμμα "Χαρτογραφική υποστήριξη νομικού καθεστώτος Αιγαίου" με χρηματοδότη το Υπουργείο Μ.Μ.Ε.

 Επιστ. Υπεύθυνος: Λ. Τσούλος, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. [61/1001]

 

Το νομικό καθεστώς του Αιγαίου αποτελεί αντικείμενο εθνικής σημασίας λόγω των γνωστών βλέψεων της γειτονικής χώρας στο Ελληνικό Αρχιπέλαγος. Η νομική και χαρτογραφική τεκμηρίωση του νομικού καθεστώτος αποτελεί βασικό μέλημα της Πολιτείας η οποία μέσω του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε ανέθεσε στην ερευνητική ομάδα του Παντείου Πανεπιστημίου και του ΕΜΠ τη μελέτη και εκπόνηση της σχετικής έκδοσης η οποία κυκλοφόρησε διεθνώς με σκοπό την ενημέρωση των ειδικών και του ευρύτερου κοινού (ISBN: 960-86284-0-7). Η μελέτη καλύπτει το σύνολο του φάσματος των αντικειμένων τα οποία συνθέτουν το νομικό καθεστώς του Αιγαίου πελάγους όπως: την εν ισχύει Σύμβαση Διεθνούς Δικαίου Θαλάσσης, Χωρική Θάλασσα, Οικονομική Ζώνη, FIR κλπ. Οι θέσεις που διατυπώνονται στη μελέτη τεκμηριώνονται από τους αντίστοιχους χάρτες.

 

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού εργάστηκα για τη σύνθεση σε ψηφιακό περιβάλλον των χαρτών που περιέχονται στην έκδοση.

 

·         1996

Χαρτογραφική υποστήριξη στο ερευνητικό πρόγραμμα "Διερεύνηση μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων εφαρμογής από την πεζοδρόμηση στο Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας" του Εργαστηρίου Οδοποιίας, Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Χρηματοδότηση: Δήμος Αθηναίων, ΥΠΕΧΩΔΕ, 1995.

 

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού εργάστηκα για τη σύνθεση σε ψηφιακό περιβάλλον των χαρτών που υποστήριξαν την πρόταση του προγράμματος για την αντιμετώπιση προβλημάτων εφαρμογής από την πεζοδρόμηση στο Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας. Οι χάρτες αυτοί δημοσιεύτηκαν στο τεύχος «Η Πεζοδρόμηση του εμπορικού τριγώνου – Για ένα μεγάλο ξεκίνημα» που εξέδωσε το Εργαστήριο Οδοποιίας, Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

 

 

 

 

 

IΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

·         Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Εαρινό εξάμηνο 2002, Λέκτορας Πλήρους Απασχολήσεως [Π. Δ. 407/80],

 

Αυτοδύναμη Διδασκαλία του μαθήματος «Χαρτογραφία και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών» στο 4ο εξάμηνο του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το μάθημα περιλαμβάνει αρχές Γενικής, Θεματικής και Ψηφιακής Χαρτογραφίας καθώς και εισαγωγή στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών.

 

·         Συμμετοχή στη διδασκαλία πανεπιστημιακών μαθημάτων στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

 

Προπτυχιακό Επίπεδο

Ø  Γενική Χαρτογραφία

Ακαδημαϊκά Έτη: 2001-02, 2002-03, 2003 -04, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13.

 

Ø  “Ψηφιακή Χαρτογραφία”

Ακαδημαϊκά Έτη: 1995 - 96, 1998 - 99, 1999 - 00, 2000 – 01, 2001-02, 2002-03, 2003 –04, 2005-06, 2006-2007, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13.

 

Ø  “Θεματική Χαρτογραφία”

Ακαδημαϊκά Έτη: 1996 - 97, 1998 – 99

Ø  “Αναλυτική Χαρτογραφία”

Ακαδημαϊκά Έτη: 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13.

Μεταπτυχιακό επίπεδο

Ø    "Βάσεις Δεδομένων για την Παρακολούθηση του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος" Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Μ.Π. "Ναυτική Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη"

Ακαδημαϊκά Έτη: 1999 - 00, 2000 – 01, 2001-02 (2 φορές), 2002-03, 2003 –04, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 .

 

Ø    "Επεξεργασία, Ανάλυση και Απόδοση Χωρικών Δεδομένων" (Ενότητα "Χαρτογραφία") Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Μ.Π. "Γεωπληροφορική"

Ακαδημαϊκά Έτη: 1998 - 99, 1999 - 00, 2000 – 01, 2001-02, 2002-03, 2003 –04, 2005-06, 2006-2007, 2008-09, 2009-10, 2010-11 , 2011-12, 2012-13.

 

Ø    "Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στους Υδατικούς Πόρους" Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Μ.Π. "Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων"

Ακαδημαϊκά Έτη: 1998 - 99, 1999 - 00, 2000 – 01, 2001-02, 2002-03, 2003 –04, 2005-06, 2006-2007, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13.

 

·         Εισηγήσεις σε σεμινάρια για Διπλωματούχους Μηχανικούς:

 

Ιούνιος 2000

Εισηγήσεις στο Επιδοτούμενο Σεμινάριο για Διπλωματούχους Μηχανικούς «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Εξελίξεις και Εφαρμογές στον Ελληνικό Χώρο» που οργάνωσε το Ι.Ε.Κ.Ε.Μ. - Τ.Ε.Ε.

Απρίλιος 1999

Εισηγήσεις στο Επιδοτούμενο Σεμινάριο για Διπλωματούχους Μηχανικούς «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Εξελίξεις και Εφαρμογές στον Ελληνικό Χώρο» που οργάνωσε το Ι.Ε.Κ.Ε.Μ. - Τ.Ε.Ε.

Νοέμβριος 1995

Διδασκαλία Pc Arc/Info Starter Kit & Arcedit (50 ώρες), στα πλαίσια του προγράμματος Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και Προώθηση Απασχόλησης χρηματοδοτούμενο από το Ε.Κ.Κ. που οργάνωσε η εταιρία Integration

·        Διδασκαλία σε Ι.Ε.Κ:

 

ΙΕΚ Ν. Ιωνίας, Τομέας Πληροφορικής, Ειδικότητα: Ειδικός Γεωγραφικών Συστημάτων G.I.S., [Οκτώβριος 2001 – Φεβρουάριος 2002]

 

Μαθήματα: Απεικόνιση Χωρικών Δεδομένων σε Η/Υ (50 ώρες)

       Πιλοτική εφαρμογή (100 ώρες)

 

IV. ΑΛΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ

·         Υποτροφίες Προπτυχιακών Σπουδών

Ø  1989-90, 1990-1991, 1991-92 Ι.Κ.Υ.

Ø  1990-91 T.E.E.

·         Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ø  1995 - 1996 Ίδρυμα Ευγενίδου

Ø  1996 - 1999 Ι.Κ.Υ.

Ø  1999 - 2000 Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας Ε.Μ.Π.

·         Βραβεία

Ø  1999 - Βραβείο Θωμαΐδειου Κληροδοτήματος για εργασία που δημοσιεύτηκε σε έγκριτο επιστημονικό συνέδριο ή επιστημονικό περιοδικό με σύστημα κριτών.

 

 V. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

·         Αγγλικά: Άριστα

· University of Cambridge Certificate of Proficiency in English

·  Επάρκεια του Υπουργείου Παιδείας για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε Φροντιστήρια

 

·         Γαλλικά: Πολύ καλά

·  Institut Français d’Athènes Diplôme d’ Etudes Supérieures (option traduction)

·  Επάρκεια του Υπουργείου Παιδείας για τη διδασκαλία της Γαλλική Γλώσσας σε Φροντιστήρια

 

VI. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Οι επιστημονικές μου δημοσιεύσεις έχουν 110 αναφορές.

 

VII. ΓΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

 

 • Εμπειρία σε ανάλυση και προγραμματισμό Η/Υ.

Γλώσσες προγραμματισμού: Visual Basic, Matlab, Python

 • Βάσεις δεδομένων: MySQL, Oracle, Access
 • Εμπειρία σε GIS: ArcInfo Workstation, ArcGIS, προγραμματισμός ArcInfo με AML, προγραμματισμός ArcGIS με Python
 • Xρήση προγραμμάτων CAD: Autocad
 • Project Management Tools: MS Project (Microsoft)
 • Operating Systems: MS Windows 98/NT/2000/XP/Vista
 • Applications: Microsoft Office Pro (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint), MS Visio
 • Standards: OGC, ISO191xx, INSPIRE directive, XML, GML, KML

 

Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2013