Γουέμπ ώθοριγκ γκαϊντλάινς

1. Συμβατότητα με πρότυπα

Οι σελίδες θα είναι γραμμένες σε HTML 4.0 ή μεταγενέστερη, ή σε XTHML 1.0 ή μεταγενέστερη. Η εγκυρότητα της HTML θα πιστοποιείται με χρήση του HTML validator.

2. Αποφυγή πατενταρισμένων και κλειστών μορφών αρχείων

Οι εικόνες θα είναι σε μορφή jpeg ή σε png. Δεν θα χρησιμοποιείται gif (που απαγορεύεται λόγω πατεντών) ή bmp (που είναι ασυμπίεστη μορφή και επομένως μεγάλη σε όγκο). Επίσης, για ήχους, θα αποφεύγονται τα mp3 (λόγω πατεντών), και αντ' αυτών θα προτιμώνται τα ogg. Για τυχόν σελιδοποιημένα κείμενα, που πρέπει να μπορούν να εκτυπωθούν ακριβώς στη μορφή που επιθυμεί ο συντάκτης τους, θα χρησιμοποιούνται PDF. Κλειστές μορφές, όπως τα doc και xls, δεν θα χρησιμοποιούνται.

3. Συμβατότητα με φυλλομετρητές

Οι σελίδες θα φαίνονται καλά σε Internet Explorer 5.0, Mozilla 1.0, Netscape 7.0, και στις μεταγενέστερες εκδόσεις αυτών των φυλλομετρητών. Επίσης, θα φαίνονται αξιοπρεπώς σε Netscape Communicator 4.7, Opera 6, Konqueror 3.0, και στις μεταγενέστερες εκδόσεις τους. Τέλος, συνιστάται να φαίνονται αξιοπρεπώς και στις πρόσφατες εκδόσεις του w3m.

4. Μέγεθος σε bytes

Οι σελίδες πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες σε bytes. Καλό είναι το μέγεθος του αρχείου HTML να μην ξεπερνά τα 8 KB (εκτός αν περιέχει πολύ κείμενο). Επιπλέον, πρέπει η μορφή της HTML να είναι τέτοια ώστε το αρχείο να φαίνεται σε όλους τους φυλλομετρητές το αργότερο όταν έχει φορτωθεί ολόκληρο, ακόμα κι αν δεν έχουν αρχίσει να φορτώνονται τυχόν εικόνες (το βασικότερο είναι όλες οι εικόνες να έχουν width και height).

Το συνολικό μέγεθος των αρχείων για μια σελίδα (HTML+εικόνες) καλό είναι να μην ξεπερνά τα 30 KB, εκτός από τις σελίδες που έχουν στόχο να παρουσιάσουν φωτογραφίες ή άλλο γραφικό υλικό. Δηλαδή στις σελίδες στις οποίες οι εικόνες δεν είναι μέρος του περιεχομένου, αλλά έχουν διακοσμητικό ρόλο, το συνολικό μέγεθος των αρχείων καλό είναι να μην ξεπερνά τα 30 KB.

Links που οδηγούν σε αρχεία όπως PDF, mp3 κλπ. (δηλαδή εκτός HTML, jpeg, και png) θα αναγράφουν και το μέγεθος των αρχείων στα οποία δείχνουν.

5. Κωδικοποίηση χαρακτήρων

Στις ελληνικές σελίδες, η κωδικοποίηση θα είναι σε iso-8859-7. Η κωδικοποίηση αυτή πρέπει να προσδιορίζεται κατάλληλα στη σελίδα, είτε στα http headers, είτε χρησιμοποιώντας το <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859=7">, είτε, στην περίπτωση XHTML, χρησιμοποιώντας την παράμετρο encoding="iso-8859-7" στη δήλωση της xml.

6. Πλάτος σελίδων

Οι σελίδες θα είναι ελαστικές, και θα φαίνονται σωστά και χωρίς οριζόντιο scrollbar οποιοδήποτε κι αν είναι το πλάτος του παραθύρου του φυλλομετρητή, εφόσον το πλάτος αυτό είναι 640 pixel ή μεγαλύτερο.

7. Αποφυγή διαφόρων κόλπων

Οι σελίδες δεν θα έχουν frames, δεν θα ανοίγουν παράθυρα με JavaScript και δεν θα ανοίγουν links σε άλλα παράθυρα, δεν θα χρησιμοποιούν Flash, δεν θα χρησιμοποιούν plugins, δεν θα έχουν ήχο (εκτός αν είναι μέρος του περιεχομένου, π.χ. υλικό από ηχογραφήσεις), δεν θα έχουν γράμματα που να αναβοσβήνουν, δεν θα έχουν κινούμενες εικόνες ή κινούμενο κείμενο, και δεν θα πειράζουν τη γραμμή κατάστασης (status bar) του φυλλομετρητή.

8. Ορθότητα των links

Όταν τα links δείχνουν σε directory, θα πρέπει να τελειώνουν σε κάθετο, π.χ. http://itia.ntua.gr/projects/ και όχι http://itia.ntua.gr/projects.

9. Τήρηση copyright και άλλων κανόνων

Οι σελίδες δεν θα αναδημοσιεύουν κείμενα (εκτός μικρών αποσπασμάτων), φωτογραφίες, ήχους (εκτός μικρών αποσπασμάτων) ή άλλο υλικό που αποτελεί δημιούργημα άλλων, αν ο κάτοχος του copyright δεν έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του. Αυτό ισχύει ακόμα και στις περιπτώσεις που το σχετικό έργο είναι ήδη δημοσιευμένο στο web.

Όταν γίνονται links προς άλλα sites, συνιστάται τα links να δείχνουν στην κύρια σελίδα των άλλων sites και όχι σε σελίδες που να βρίσκονται βαθιά (είναι κανόνας καλής συμπεριφοράς προς το άλλο site, γιατί αποτρέπει τον κίνδυνο ο επισκέπτης να σχηματίσει λανθασμένη εικόνα λόγω του ότι βλέπει ένα περιορισμένο μέρος του άλλου site που ενδέχεται να είναι out of context, όπως το λέμε στα ελληνικά.)

Πίσω στην κεντρική σελίδα μου