Γλωσσάρι


Ιγκόρ. Μια παρατεταμένη και λαμπρή συγχορδία, που ολοκληρώνει μια μουσική φράση δίνοντάς μας το αίσθημα ότι κάτι θα ακολουθήσει. Η τελευταία συγχορδία της καθεμιάς από τις παρακάτω μουσικές φράσεις του Mozart είναι Ιγκόρ:

32Kbit mono128Kbit stereo
Από το πρώτο μέρος του Κοντσέρτου για φλάουτο No.1 mp3 (36K) mp3 (144K)
Από το πρώτο μέρος του Κοντσέρτου για βιολί No.2 mp3 (32K) mp3 (128K)
Από το πρώτο μέρος του Κοντσέρτου για πιάνο No.24 mp3 (40K) mp3 (160K)
Από το πρώτο μέρος του Κοντσέρτου για πιάνο No.21 mp3 (41K) mp3 (164K)

Παρατήρηση: Ο όρος «Ιγκόρ» είναι εντελώς δικός μου, και το όνομα είναι τυχαίο και άσχετο. Τεχνικά ο Ιγκόρ ονομάζεται «δεύτερη αντιστροφή της τονικής συγχορδίας».

Κοντσέρτο. Μουσική σύνθεση για ορχήστρα και ένα όργανο σόλο, συνήθως πιάνο. Τα κοντσέρτα αποτελούνται συνήθως από τρία μέρη. Σ' αυτό το κείμενο ασχολούμαι μόνο με το πρώτο μέρος.

Κρεσέντο. Η προοδευτική αύξηση της έντασης του ήχου σε μια μουσική φράση.

Σολίστ. Ο άνθρωπος που παίζει το όργανο σόλο σε ένα κοντσέρτο. Σε ένα κοντσέρτο για πιάνο, ο σολίστ παίζει το πιάνο. Σε ένα κοντσέρτο για βιολί, παίζει το βιολί. Μερικά κοντσέρτα είναι για δύο ή περισσότερα όργανα, όπως το κοντσέρτο για φλάουτο και άρπα του Mozart, και επομένως έχουν αντίστοιχο αριθμό από σολίστ.

Τρίλια. Η γρήγορη εναλλαγή δύο γειτονικών μουσικών φθόγγων. Παραδείγματα:
32Kbit mono128Kbit stereo
Μια σοπράνο τραγουδά "miserere nobis" με μια μικρή τρίλια στο "no". Το έργο είναι το Gloria του Vivaldi, 7ο μέρος. mp3 (60K) mp3 (240K)
Τα βιολιά παίζουν τρεις μεγάλες τρίλιες, μετά το ίδιο και τα πνευστά, και μετά ξανά τα έγχορδα, σ' αυτό το απόσπασμα από το 1ο κοντσέρτο για πιάνο του Brahms. mp3 (72K) mp3 (288K)
Ο Friederich Gulda παίζει μια μεγάλη τρίλια στο τέλος της παρουσίασης του 21ου Κοντσέρτου για πιάνο του Mozart. mp3 (12K) mp3 (48K)
Το φλάουτο παίζει μια μεγάλη τρίλια συνοδευόμενο από την άρπα, στο τέλος της καντέντσας του Κοντσέρτου για φλάουτο και άρπα του Mozart. mp3 (36K) mp3 (144K)