Πληροφορίες για επικοινωνία


Οι διευθύνσεις μου και οι αριθμοί τηλεφώνου μου αλλάζουν συχνά, αλλά η ιστορία έχει δείξει ότι τα email μου, και κυρίως η θέση της σελίδας μου στο internet, παραμένουν σταθερά. Οπότε μπορείτε να έρχεστε εδώ για να βρίσκετε τα τρέχοντα λοιπά στοιχεία μου, που αυτή τη στιγμή έχουν ως εξής:

E-mail:anthony@itia.ntua.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Ανατολικής Ρωμυλίας 8
15669 Παπάγου

Τηλ.: 2107722840 (δουλειά), 2106521785 (σπίτι), 6979924665 (κινητό), 0032-484908391 (ενίοτε πηγαίνω στις Βρυξέλλες, και αυτό είναι το βέλγικο κινητό μου).

My current contact details


My addresses and phone numbers change frequently, but experience has shown that the my internet location is relatively permanent. You can thus come back here whenever you want to know my current contact details, which at this time are:

E-mail: anthony@itia.ntua.gr

Postal address:

Anatolikis Romilias 8
15669 Papagou
Greece

Tel.: +30-2107722840 (work), +30-2106521785 (home), +30-6979924665 (mobile), +32-484908391 (Belgian mobile, active only when I am in Brussels).

My PGP key:

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v1.2.5 (GNU/Linux)

mQGiBEKOGUQRBACBWuZJWZhRUw0Az19s2+yV9C5IrBHzD+W6QfpAW73ClMu8n5JY
Q/zhrlfeuB6iorj/jJsnnHPrxxJoqKGOE2pmyMri5r8Mwqn6tGUPzVFfegQyVHuE
x7cQrsw+/amzLxxWtDq4qAmxQJB8yG3n9RuEnwClSRC7GQa798zXlp1LVwCgpmO1
ufSJPZD23ub3OqGpHG7JJ80D/1TDInz94wH6xVkPhgjZTkE0Pv6Nx+nb9VdA0Zwa
HvbzBcKlTStVLA0J6P8ZQwCYYtuKdW2Wf5ZRWVh/I7JxwcUbadf2c3Lk6c5bbO8T
xFNCBNTjX5t4m/70tu1iR1N7jh+GrSf7q3y1C4gu/Y8gqaXRx836EwMxLilAjwLD
I6mDA/4qfW/+oPYKvKRNNlJ/BFBDIZJF0iLeyhJjtfQbcqTUTNUuosHFawjyhxlF
FjaUjQGScSh9daNdJx3Y0+hnVgCcaJcPRorgnitracKhlx7Te1Z9DgPhLtdAey0W
tMKcelu7CrEyfCCwwhc4lk7vpv6pOgAGIkCByw3lNnjmiPPLvLQsQW50b25pb3Mg
Q2hyaXN0b2ZpZGVzIDxhbnRob255QGl0aWEubnR1YS5ncj6IXgQTEQIAHgUCQo4Z
RAIbAwYLCQgHAwIDFQIDAxYCAQIeAQIXgAAKCRC2V/yQ7QHB+P86AKCYd2iiECXd
+xlaMBhlFSQyLIp2VwCffUPP6AmE3vKruQ19tgF+aVFN4lS5AQ0EQo4ZRRAEAJfY
NZ0BuKjmrF07U8FIOCYp4VTNZAfK71JffxpEwJXy6YRbC7KLUmdBexvVxGYxJpkS
YrepXmtYfluCvOP9m5yOgVG/3nPhfDwkPTGJTC0qkmqW1YME5cbF1PIbY9SEsGK7
TjstPs+4oOU0ElE/Vc327/lBqsiJGsQhrZ6wvECTAAMFA/9oMYQo6hiGtKLG1Ucc
13aiELNLsfCsj9k2CDgXGUel28hM3jDkWdL03H6APAub9mN2lt+mdqVqlDX/XWUY
OTwndZ+4EmVJR7tzT1UiMpCgMzRsRG+ip1MJpKsOYWnlfA9UbJFcDCx4hM4jD6La
dm84HBAQHXH1RkG5r3Xv3zff5IhJBBgRAgAJBQJCjhlFAhsMAAoJELZX/JDtAcH4
iJUAn0U6edNcnbPS5ZOll920J21N1qgMAJ0fKtgB9IGOx4TZ3wPGyCzoKIHrdg==
=vqKa
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----